[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

นั่งเล่นหลังสวน => สุขใจ ห้องสมุด => ข้อความที่เริ่มโดย: sometime ที่ 12 มีนาคม 2553 10:01:09หัวข้อ: ศรัทธา - ความเชื่อ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 12 มีนาคม 2553 10:01:09
(http://image.ohozaa.com/ia/zhde1.jpg)

http://www.fungdham.com/download/song/allhits/25.wma

ความเชื่อเรื่องพระธาตุเจดีย์ประจำปีเกิดนี้ไม่ใช่ข้อวัตรปฏิบัติหรือปรากฏในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา แต่เป็นคติความเชื่อดั้งเดิมของชาวล้านนา ความเชื่อนี้จะมีมาตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏ พบว่ามีบันทึกอยู่ในตำราพื้นเมืองโบราณ สรุปใจความได้ว่า ก่อนที่วิญญาณจะมาปฏิสนธิในครรภ์ของผู้เป็นมารดานั้น วิญญาณจะลงมา ชุธาตุ ซึ่งหมายถึงการที่ดวงวิญญาณจะลงมาพักอยู่ที่เจดีย์แห่งใดแห่งหนึ่งโดยมี ตั๋วเปิ้ง สัตว์ประจำนักษัตรพามาพักไว้และเมี่อได้เวลา ดวงวิญญาณก็จะเคลื่อนจากพระเจดีย์ ไปสถิตอยู่บนกระหม่อมของผู้เป็นบิดาเป็นเวลา 7 วัน ก่อนที่จะเคลื่อนเข้าสู่ครรภ์ของมารดา และเมื่อเสียชีวิตลงแล้วดวงวิญญาณก็จะกลับไปพักอยู่ที่เจดีย์นั้นๆตามเดิม


หัวข้อ: Re: ศรัทธา - ความเชื่อ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 12 มีนาคม 2553 10:03:16
(http://image.ohozaa.com/iz/e19n2.jpg)


คนเกิดปีใจ้ ปีชวด นักษัตรหนู ธาตุน้ำ พระธาตุ ศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
ประดิษฐาน พระทักษิณโมลีธาตุ กระดูกกระหม่อมเบื้องขวา
มีขนาดโตประมาณ เมล็ดข้าวโพด สันฐานกลมเกลี้ยง สีขาวนวลเหมือน ดอกบวบ หรือ สีดอกพิกุลแห้ง
ตามประวัติเล่าว่า พระเจ้าอโศกมหาราช เป็นผู้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่ ดอยจอมทอง ตั้งแต่ปี พ.ศ.218
ปัจจุบัน พระธาตุ ถูกบรรจุไว้ในพระโกศ 5 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ภายใน พระวิหารจตุรมุข
ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส คล้ายพระเจดีย์ กว้าง 4 เมตร สูง 8 เมตร
ตามประวัติว่าสร้างขึ้นโดย พระเจ้าดิลกปนัดดาธิราช หรือ พระเมืองแก้ว
กษัตริย์ราชวงศ์มังราย เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ.2060


หัวข้อ: Re: ศรัทธา - ความเชื่อ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 12 มีนาคม 2553 10:05:24
(http://image.ohozaa.com/i8/icuo3.jpg)

คนเกิดปีเป้า ปีฉลู นักษัตรวัว ธาตุดิน
พระธาตุ ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง  
ประดิษฐานพระเกศาธาตุ พระธาตุส่วนพระนลาฏ หน้าผาก และพระศอ ลำคอ
ประวัติพระธาตุลำปาง หลวง ตามตำนานกล่าวว่า
ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระเถระสามองค์
ได้เสด็จจาริกไปตามบ้านเมืองต่าง ๆ จนถึงบ้านสัมภะการีวัน บ้านลำปางหลวง
พระพุทธเจ้าได้ประทับเหนือดอย ม่อนน้อย มีชาวลัวะคนหนึ่งชื่อ ลัวะอ้ายกอน
เกิดความเลื่อมใส ได้นำน้ำผึ้งบรรจุกระบอกไม้ป้างมะพร้าว และมะตูมมาถวายพระพุทธเจ้า
พระพุทธองค์ได้ฉันน้ำผึ้งแล้วทิ้งกระบอกไม้ป้างไปทางทิศเหนือ
แล้วทรงพยากรณ์ว่า สถานที่แห่งนี้ต่อไปจะมีชื่อว่าลัมพกัปปะนคร
แล้วได้ทรงลูบ พระเศียรได้พระเกศามาหนึ่งเส้น มอบให้แก่ลัวะอ้ายกอน
ลัวะอ้ายกอนได้นำ พระเกศานั้น บรรจุในผอบทองคำ และใส่ลงในอุโมงค์
พร้อมกับถวายแก้วแหวน เงินทองเป็นเครื่องบูชา
แล้วแต่งยนต์ผัดยนต์หมุนรักษาไว้ และถมดินให้เรียบเสมอกัน
แล้วก่อเป็นพระเจดีย์สูงเจ็ดศอกเหนืออุโมงค์ นั้น
ในสมัยต่อมาก็ได้มีกษัตริย์อีกหลายพระองค์ มาก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซม
จนกระทั่งเป็นวัดที่มีความงามอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน


หัวข้อ: Re: ศรัทธา - ความเชื่อ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 12 มีนาคม 2553 10:08:14
(http://image.ohozaa.com/iu/kc5l4.jpg)


คนเกิดปียี ปีขาล นักษัตรเสือ ธาตุไม้
พระธาตุ ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ 
ประดิษฐาน พระเกศาธาตุ และ พระบรมธาตุข้อศอกข้างซ้าย
เป็นปูชนียสถานที่ศักดิ์ศิทธิ์คู่บ้านคู่ เมืองของเมืองแพร่มาแต่โบราณ
ตามตำนานกล่าวว่าขุนลัวะอ้ายก๊อมเป็นผู้ สร้าง
ปรากฏหลักฐานการบูรณะปฏิสังขรณ์ระหว่าง พ.ศ.1879 - 1881 ในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท
เมื่อครั้งยังทรงเป็นพระมหาอุปราชครองเมืองศรีสัชนาลัย
ลักษณะองค์พระธาตุเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง
ศิลปะแบบเชียงแสนสูง 33 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 11 เมตร
สร้างด้วยอิฐ โบกปูน หุ้มด้วยแผ่นทองเหลือง ลงรักปิดทอง


หัวข้อ: Re: ศรัทธา - ความเชื่อ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 12 มีนาคม 2553 10:10:55
(http://image.ohozaa.com/i9/tavp5.jpg)


คนเกิดปีเหม้า ปีเถาะ นักษัตรกระต่าย ธาตุน้ำ
พระ ธาตุแช่แห้ง อ.ภูเพียง จ.น่าน 
ประดิษฐาน พระเกศาธาตุ และ พระบรมธาตุข้อพระหัตถ์ข้างซ้าย
จากพงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่า พระยาการเมือง เจ้านครน่านได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากกรุงสุโขทัย
มาประดิษฐานไว้ที่ดอยภูเพียงแช่แห้ง และตามตำนานกล่าวว่า
พระพุทธเจ้าได้ เสด็จมาประทับสรงน้ำที่ริมฝั่ง แม่น้ำน่านทางทิศตะวันออก ที่บ้านห้วยไค้
และ เสวยผลสมอแห้ง ซึ่งพระยามลราชนำมาถวาย แต่ผลสมอนั้นแห้งมาก
พระพุทธเจ้า จึงทรงนำผลสมอนั้นไปแช่น้ำก่อนเสวย
และทรงพยากรณ์ว่า ต่อไปที่นี่จะมีผู้นำพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาน
จึงเรียกพระสถูปที่ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแห่งนี้ว่า พระธาตุแช่แห้ง


หัวข้อ: Re: ศรัทธา - ความเชื่อ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 12 มีนาคม 2553 10:14:29
(http://i46.photobucket.com/albums/f112/thavee/nirux/P00-014018.jpg)


คนเกิดปีสี ปีมะโรง นักษัตรพญานาค ธาตุดิน
พระเจดีย์วัดพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ
เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งซึ่งประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์
เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร ประดิษฐานอยู่ในวิหารลายคำ
เมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ชาวเมืองจะอัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้แห่ไปตามถนนรอบเมือง
เพื่อให้ประชาชนสรงน้ำ โดยทั่วถึงกัน แต่เดิมที่ดินบริเวณวัดนี้เป็นตลาด เรียกชื่อว่า วัดลีเชียง ลี หมายถึง ตลาด
จนถึงปี พ.ศ.1888 พระเจ้าผายู กษัตริย์องค์ที่ 5 ในราชวงศ์มังรายทรงโปรดฯ ให้สร้างวัดนี้ขึ้น
พร้อมทั้งสร้างพระเจดีย์ สูง 24 ศอกองค์หนึ่ง
เพื่อใช้เป็นที่บรรจุอัฐิพระราชบิดาของพระองค์
สถาปัตยกรรม สำคัญของวัดนี้ได้แก่
วิหารลายคำที่มีจิตรกรรมฝาผนังงดงาม
พระอุโบสถ หอไตรที่มีปูนปั้นรูปเทวดาประดับ
และเจดีย์ทรงกลมแบบล้านนา


หัวข้อ: Re: ศรัทธา - ความเชื่อ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 12 มีนาคม 2553 10:15:46
(http://i46.photobucket.com/albums/f112/thavee/nirux/P00-014018.jpg)


คนเกิดปีใส้ ปีมะเส็ง นักษัตรงูเล็ก ธาตุน้ำ
โพธิบัลลังก์ วิหารมหาโพธิเจดีย์ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
ประดิษฐาน พระแท่นวัชรอาสน์
หมายเหตุ.............................เนื่องจากสถานที่ประดิษฐานโพธิบัลลังก์อยู่ไกล นอกเขตพระราชอาณาจักร จึงอนุโลมเป็นพระเจดีย์ที่มีลักษณะใกล้เคียงวิหารมหาโพธิเจดีย์ได้แก่ พระเจดีย์วัดโพธารามมหาวิหาร จ.เชียงใหม่ หรือต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ปลูกตามวัดทั่วไปก็ได้


หัวข้อ: Re: ศรัทธา - ความเชื่อ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 12 มีนาคม 2553 10:16:49
(http://i46.photobucket.com/albums/f112/thavee/nirux/P00-014018.jpg)


พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ เป็นพระธาตุประจำผู้ที่เกิดปีมะเส็งอยู่ใน วัดหนองบัว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
อยู่ชานเมืองอุบลราชธานี ห่างจากตัวเมืองประมาณ 3 กิโลเมตรตามถนนเลี่ยงเมือง
จะมีทางแยกจากถนนใหญ่เข้าไปประมาณ 700 เมตร
ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ คือ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์
ที่สร้าง ขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษ ของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500
โดย ได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย
นับเป็นวัดเดียวในภาค อีสานที่มีเจดีย์แบบนี้ สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปเป็นป่าโปร่งร่มรื่น


หัวข้อ: Re: ศรัทธา - ความเชื่อ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 12 มีนาคม 2553 10:18:19
(http://i46.photobucket.com/albums/f112/thavee/nirux/P00-014018.jpg)


คนเกิดปีสะง้า ปีมะเมีย นักษัตรม้า ธาตุไฟ
พระธาตุเจดีย์ชเวดากอง กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า  
ประดิษฐาน พระเกศาธาตุ
หมายเหตุ......................................เนื่องจากพระเกศธาตุเมืองตะโก้ง พระธาตุเจดีย์ชเวดากองอยู่ไกล นอกเขตพระราชอาณาจักรจึงอนุโลมเป็นพระเจดีย์ที่มีลักษณะใกล้เคียงได้แก่ พระธาตุชเวดากอง วัดพระบรมธาตุ จ.ตาก


หัวข้อ: Re: ศรัทธา - ความเชื่อ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 12 มีนาคม 2553 10:20:09
(http://i46.photobucket.com/albums/f112/thavee/nirux/P00-014018.jpg)


วัดพระบรมธาตุ อ.บ้านตาก จ.ตาก
เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 ชาวบ้านเรียกว่า วัดพระเจ้าทันใจ
เนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ
และมีตำนานว่าสร้างเสร็จในหนึ่งวัน พระเจ้าทันใจนี้ล่ำลือกันว่าศักสิทธิ์นัก
จริง ๆ แล้วพระเจ้าทันใจมีอยู่อีกหลายวัด แต่ที่เป็นที่นับถือมากที่สุดคือที่วัดพระบรมธาตุ
พระครูพิทักษ์บรมธาตุ ทองอยู่เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ
ได้จดจำเอารูปทรงของเจดีย์ชเวดากอง มาสร้างครอบเจดีย์องค์เก่า
ซึ่งมีรูปทรงสมัยสุโขทัยไว้ และยังสร้างพระบรมธาตุองค์เล็ก ๆ 16 องค์
และเจดีย์ใส่พระพุทธรูปอีก 16 องค์ และโขงจุดไฟเทียนอีก 6 โขง ไว้รายรอบเจดีย์องค์ใหญ่ด้วย
ด้านซ้ายมือของเจดีย์จะเป็นทางเข้าวิหารเก่าครึ่งตึกครึ่งไม้
และเป็นที่ ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง ปางมารวิชัย
ภายในวิหารยังมีธรรมาสน์เก่า เป็นไม้แกะสลักอย่างวิจิตรงดงาม
ทางซ้ายของเจดีย์เป็นพระอุโบสถ ครึ่งตึกครึ่งไม้ มีประตูไม้แกะสลักรูปป่าหิมพานต์
หน้าบันและจั่วเป็น ไม้แกะสลักไว้อย่างวิจิตร หน้าบันที่สวยมากจะอยู่ทางด้านหลังของพระอุโบสถ
บาน หน้าต่างเป็นภาพพระพุทธประวัติใช้ไม้แกะสลักปิดทองสวยงามมาก
วัดพระ บรมธาตุเป็นวัดที่กล่าวได้ว่า สวยงามที่สุดในจังหวัดตาก
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีชาวบ้านเป็นจำนวนมาก นำดอกไม้ธูปเทียนมาบูชา
นอกจากนั้นยังมีงานประเพณีที่สำคัญอีกงานหนึ่ง คือ ประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า


หัวข้อ: Re: ศรัทธา - ความเชื่อ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 12 มีนาคม 2553 10:22:05
(http://i46.photobucket.com/albums/f112/thavee/nirux/P00-014018.jpg)


คนเกิดปีเม็ด ปีมะแม นักษัตรแพะ ธาตุดิน
พระธาตุดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากสุโขทัย ซึ่งองค์พระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมา ได้กระทำปาฏิหาริย์ แบ่งเพิ่มจาก 1 องค์ เป็น 2 องค์ ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้ากือนา พระบรมสารีริกธาตุองค์ที่แสดงปาฏิหาริย์แบ่งมาเพิ่มนั้น ได้อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ พระเจดีย์วัดสวนดอก ส่วนองค์เดิมได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่นี่
พระบรมธาตุดอยสุเทพ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช เจ้าเมืองเชียงใหม่องค์ที่ 9
โดยพระเจ้ากือนาทรงรับสั่งให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่พระมหาสุมนเถระ
นำมาจากเมืองศรีสัชนาลัย ซึ่งได้ขุดพบจากนิมิตฝันของพระมหาสุมนเอง
เมื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาสู่เชียงใหม่แล้ว พระธาตุได้แยกเป็นสองส่วน
พระเจ้ากือนาทรงเลื่อมใส ได้อัญเชิญบรรจุไว้ที่พระธาตุวัดสวนดอก
ส่วนองค์ที่สอง ได้อัญเชิญขึ้นบนหลังช้างเพื่อเสี่ยงทายว่า ช้างหยุดที่ใด
ก็จะสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุที่นั่น แล้วปล่อยช้างไป
ช้างได้มุ่งหน้าไปสู่ทิศตะวันตก ขึ้นไปยังดอยสุเทวะฤาษี หรือดอยสุเทพปัจจุบัน
แล้วมา หยุดที่ยอดดอยสุเทพ พระเจ้ากือนาทรงรับสั่งให้สร้างพระเจดีย์ ณ.ที่นั้น
มีขนาดสูง 5 วา เมื่อ พ.ศ. 1916
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2068 พระเจ้าเกษเกล้า กษัตริย์องค์ที่ 12 ของเชียงใหม่
ได้ทำการบูรณะพระเจดีย์ โดยได้นิมนต์พระมหาญาณมงคลโพธิ
จากลำพูนมาเป็นประธานการบูรณะ โดยขยายพระเจดีย์ให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม
สูง 11 วา กว้าง 6 วา ที่ปรากฏทุกวันนี้


หัวข้อ: Re: ศรัทธา - ความเชื่อ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 12 มีนาคม 2553 10:23:59
(http://i46.photobucket.com/albums/f112/thavee/nirux/P00-014018.jpg)


คนเกิดปีสัน ปีวอก นักษัตรลิง ธาตุดิน
พระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
ประดิษฐาน พระอุรังคธาตุ กระดูกส่วนหน้าอก
หมายเหตุ...................................พระธาตุพนมเป็นพระธาตุเจดีย์ประจำปีเกิดเพียงองค์เดียว ที่ประดิษฐานอยู่ในภาคอิสานของประเทศไทย และถือเป็นพระธาตุเจดีย์ประจำคนเกิดวันอาทิตย์อีกด้วย
พระธาตุพนม เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ของภาคอีสาน ประดิษฐานบนเนินที่เรียกว่าภูกำพร้า
ปัจจุบันเป็นบริเวณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อยู่ห่างจากตัวเมืองนครพนมราว 52 กิโลเมตร
พระธาตุพนมสร้างขึ้นแต่สมัยอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ ประมาณ พ.ศ. 8 โดยเจ้าเมือง 5 องค์คือ
พระยาสุวรรณภิงคารนะ พระยาคำแดง พระยาอินทปัตถะนคร พระยาจุลนีพรหมทัต และพระยานันทเสน
เพื่อบรรจุพระอุ งรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระพุทธเจ้า
ลักษณะพระเจดีย์เป็น เจดีย์ทรงบัวเหลี่ยม หรือทรงแจกัน
ก่อด้วยอิฐมีลวดลายจำหลักลงไปในแผ่น อิฐ มีซุ้มคั่นด้านละซุ้ม
ซ้อนกัน 3 ชั้น ลดหลั่นกันลงมาอย่างวิจิตร
พระธาตุพนมได้รับการบูรณะเรื่อยมาตามกาลเวลา
และในวันที่ 11 สิงหาคม 2518 องค์พระธาตุพนมได้หักโค่นลง
ประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศได้ร่วมกันสละ ทุนทรัพย์ก่อสร้างขึ้นใหม่
และมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบรรจุอีกครั้งในวันที่ 23 มีนาคม 2522


หัวข้อ: Re: ศรัทธา - ความเชื่อ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 12 มีนาคม 2553 10:26:15
(http://i46.photobucket.com/albums/f112/thavee/nirux/P00-014018.jpg)


คนเกิดปีเร้า ปีระกา นักษัตรไก่ ธาตุเหล็ก
พระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูน  
ประดิษฐาน พระบรมธาตุส่วนกระหม่อม หน้าอก นิ้วพระหัตถ์ พระเกศาธาตุ และพระธาตุย่อยอีกเต็มบาตรหนึ่ง
พระธาตุหริภุญชัย เป็นปูชนียสถานสำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในภาคเหนือ
และเป็นมิ่งขวัญของชาว ลำพูน ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุหริภุญชัย ในกลางเมืองลำพูน
ภายในวัดเป็น ลานกว้าง มีวิหารหลายหลัง หอระฆังสวยงาม ปรากฏในตำนานว่า
สร้างขึ้นใน รัชสมัยของพระเจ้าอาทิตยราช กษัตริย์นครหริภุญชัยราว พ.ศ.1586
ต่อมาได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุนี้อีกหลายครั้ง
ในรัชกาลพระเจ้าติโลกราช เมื่อ พ.ศ.1986 ได้โปรดให้
เสริมพระธาตุเป็น 23 วา ฐานกว้าง 12 วา 2 ศอก ยอดมีฉัตร 7 ชั้น
หลังจากนั้นพระเมืองแก้วได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์และสร้างระเบียงหอก
ซึ่งเป็นรั้วล้อมพระธาตุ 500 เล่ม แล้วทรงสร้างวิหารหลวง
และในปีพ.ศ.2329 พระเจ้ากาวิละได้ทรงทำการบูรณะพระบรมธาตุ
และทรงสร้างฉัตรหลวงขึ้น 4 มุม และสร้างฉัตรยอดเจดีย์ด้วยทองคำเป็น 9 ชั้น
ฐานพระธาตุเป็นรูปสี่ เหลี่ยมจัตุรัสกว้างด้านละ 10 วา
และสร้างรั้วทองเหลืองล้อมรอบองค์ เจดีย์ด้านในองค์พระธาตุเป็นสีทองอร่าม
เป็นที่ต้องตาต้องใจนักท่อง เที่ยวต่างเมืองผู้มีโอกาสได้ไปเยือนยิ่งนัก
ทางจังหวัดลำพูนได้จัดให้ มีงานนมัสการประจำปีขึ้นในวันเพ็ญ เดือน 6 ซึ่งก็คือวันวิสาขบูชา


หัวข้อ: Re: ศรัทธา - ความเชื่อ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 12 มีนาคม 2553 10:27:41
(http://i46.photobucket.com/albums/f112/thavee/nirux/P00-014018.jpg)


คนเกิดปีเส็ด ปีจอ นักษัตรหมา ธาตุดิน
พระเกศแก้วจุฬามณีเจดีย์ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ประดิษฐาน พระบรมธาตุเขี้ยวแก้วเบื้องขวาบน พระจุฬาโมลี มวยผม
หมายเหตุ...................................ตำรากล่าวว่าพระเจดีย์ประจำปีจอคือ พระเกศแก้วจุฬามณีเจดีย์ ที่ประดิษฐานอยู่บนสวรรค์ ทำให้มนุษย์ทั่วไปไม่สามารถไปบูชาด้วยตนเองได้ จึงอนุโลมเป็นพระเจดีย์ที่มีชื่อพ้องกัน คือ พระเจดีย์วัดเกตการาม หรือพระธาตุอินทร์แขวน ประเทศพม่าแทนได้


หัวข้อ: Re: ศรัทธา - ความเชื่อ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 12 มีนาคม 2553 10:29:42
(http://i46.photobucket.com/albums/f112/thavee/nirux/P00-014018.jpg)


พระธาตุเจดีย์วัดเกตการาม เป็นพระธาตุประจำผู้ที่เกิดปีจอ อยู่ในวัดเกตการาม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ตามพุทธประวัติ กล่าวไว้ว่าประดิษฐานพระทันตธาตุที่พระอินทร์นำมาจาก
พระบรมธาตุที่โทณพราหมณ์ได้แอบซ่อนไว้
เมื่อครั้งมีการแบ่ง พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าให้แก่เจ้าเมืองต่างๆ
ด้วยเหตุที่ พระธาตุเจดีย์องค์นี้ มนุษย์ไม่สามารถเดินทางไปถึงได้
ดังนั้น.........................................นอกจากนมัสการด้วยการบูชารูปแล้วยังสามารถบูชา
พระธาตุเจดีย์ ที่วัดเกตการาม เชียงใหม่  ซึ่งมีชื่อพ้องกับพระเกศแก้วจุฬามณี
เจดีย์วัดนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิง ในเขตย่านการค้าของชาวต่างชาติ
ตามประวัติ ว่าสร้างโดยพญาสามฝั่งแกนเมื่อ พ.ศ. 1971
แต่พระเจดีย์ได้พังทลายลงในปี พ.ศ. 2121 พระสุทโธรับสั่งให้
สร้างขึ้นใหม่ให้เป็นเจดีย์ ทรงลังกาแบบล้านนา
นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระวิหารใหญ่ที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์
และพิพิธภัณฑ์เก็บ ของใช้พื้นบ้านให้ชม เปิด 08.00 - 16.00 น.


หัวข้อ: Re: ศรัทธา - ความเชื่อ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 12 มีนาคม 2553 10:31:31
(http://i46.photobucket.com/albums/f112/thavee/nirux/P00-014018.jpg)


คนเกิดปีใค้ ปีกุน นักษัตรช้าง ธาตุน้ำ
พระธาตุดอยดุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  
ประดิษฐาน พระบรมธาตุส่วนพระศอ และพระรากขวัญ กระดูกไหปลาร้า เบื้องซ้าย
พระธาตุดอยตุง นับเป็นโบราณสถานอันเก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคเหนือ
ตามประวัติตำนานได้ กล่าวไว้ว่า พระมหากัสสะปะเถระเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ได้อาราธนาอัญเชิญเอา ยังพระบรมสารีริกธาตุกระดูกไหปลาร้า พระรากขวัญเบื้องซ้าย ของพระพุทธเจ้า
มามอบถวายแด่พระเจ้าอุชุตราชเจ้าผู้ครองนครนาคพันธ์โยนกชัยบุรี รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์สิงหนวติ
เป็นประธานพร้อมด้วย มุขมนตรีเสวกอำมาตย์ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินของพระองค์
ได้นำเอาพระบรม สารีริกธาตุขึ้นมาบรรจุสร้างขึ้น ณ. ที่ดอยดินแดง คือดอยตุงปัจจุบัน
สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1454 ต่อมาอีก 100 ปี มีพระอรหันต์องค์หนึ่งชื่อว่า
พระมหาวชิรโพธิเถร ได้นำเอาพระบรมสารีริกธาตุมามอบถวายให้พระเจ้ามังรายะนะธิราช
แล้วจึงได้ พร้อมใจกันนำเอาพระบรมธาตุขึ้นบรรจุสร้างใหม่ขึ้นมาอีกองค์หนึ่ง
บนดอย ตุง พร้อมได้ปฏิสังขรณ์องค์เดิม


หัวข้อ: Re: ศรัทธา - ความเชื่อ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 12 มีนาคม 2553 10:34:02
(http://i46.photobucket.com/albums/f112/thavee/nirux/P00-014018.jpg)


หมายเหตุ....................................บางตำรากล่าวต่างไปว่า พระธาตุดอยตุง เป็นพระธาตุประจำคนเกิดปีกุนข้างขึ้น สำหรับคนเกิดข้างแรม พระธาตุประจำปีเกิดคือ พระธาตุดอยกองมู จ.แม่ฮ่องสอน
พระธาตุเจดีย์ประจำวัน
วันอาทิตย์ พระธาตุพนม
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันอาทิตย์ ภายในบรรจุพระอุรังคธาตุ กระดูกส่วนหน้าอก ซึ่งทั้งชาวไทยและลาวให้ความเคารพนับถืออย่างมาก เชื่อกันว่าผู้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ให้มีบุญบารมีและผู้คนให้ความเคารพ นับถือ
สิ่งของบูชาพระธาตุ
ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีแดง ธูป 6 ดอก เทียน 2 เล่ม
วันจันทร์ พระธาตุเรณู
วัดธาตุเรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม
ลักษณะองค์พระธาตุจำลองมาจากพระธาตุพนมองค์เดิม ภายในบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน และของมีค่าต่าง ๆ เชื่อกันว่าใครได้กราบไหว้บูชาจะมีวรรณะงดงามผุดผ่องและรูปงาม
สิ่งของบูชาพระธาตุ
ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีเหลือง ธูป 15 ดอก เทียน 2 เล่ม


หัวข้อ: Re: ศรัทธา - ความเชื่อ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 12 มีนาคม 2553 10:36:18
(http://i46.photobucket.com/albums/f112/thavee/nirux/P00-014018.jpg)


วันอังคาร พระธาตุศรีคุณ วัดธาตุศรีคุณ อ.นาแก จ.นครพนม
เป็นพระธาตุคู่เมืองของอำเภอนาแก ภายในบรรจุพระอรหันตธาตุของ พระโมคลานะ พระสารีบุตร และ พระสังกัจจายนะ ลักษณะพระเจดีย์คล้ายองค์พระธาตุพนม เชื่อกันว่าผู้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ให้มีศักดิ์ศรีทวีคูณและมีจิตใจ เข้มแข็ง
สิ่งของบูชาพระธาตุ
ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีชมพู ธูป 8 ดอก เทียน 2 เล่ม
วันพุธ พระธาตุมหาชัย
วัดธาตุมหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
เป็นพระเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ดำริสร้างโดยหลวงปู่คำพันธ์ โฆษปัญโญ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุของพระอรหันต์ 7 องค์ เชื่อกันว่าการกราบไหว้จะช่วยเสริมบารมี ความน่าเชื่อถือ และประสบชัยชนะในชีวิต
สิ่งของบูชาพระธาตุ
ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกบัว ธูป 17 ดอก เทียนขาว 2 เล่ม
วันพฤหัสบดี พระธาตุประสิทธิ์
วัดธาตุประสิทธิ์ อ.นาหว้า จ.นครพนม
เป็นพระธาตุเจดีย์เก่าแก่ ได้รับการบูรณะในภายหลัง โดยเลียนแบบองค์พระธาตุพนม ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ดินจากสังเวชนียสถาน 4 ตำบล และ พระพุทธรูปโบราณ เชื่อกันว่าผู้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ให้สัมฤทธิ์ผลในการทำงาน
สิ่งของบูชาพระธาตุ
ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีส้ม ธูป 19 ดอก เทียน 2 เล่ม


หัวข้อ: Re: ศรัทธา - ความเชื่อ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 12 มีนาคม 2553 10:38:41
(http://i46.photobucket.com/albums/f112/thavee/nirux/P00-014018.jpg)


วันศุกร์ พระธาตุท่าอุเทน วัดท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
องค์พระเจดีย์จำลองแบบมาจากพระธาตุพนม ภายในบรรจุพระพุทธสารีริกธาตุ ซึ่งได้อัญเชิญจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า รวมทั้งพระพุทธรูปและของมีค่าต่าง ๆ เชื่อกันว่าผู้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์
สิ่งของบูชาพระธาตุ
ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีน้ำเงินหรือฟ้า ธูป 21 ดอก เทียน 2 เล่ม
วันเสาร์ พระธาตุนคร
วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.นครพนม
ลักษณะเจดีย์คล้ายองค์พระธาตุพนม ภายในบรรจุพระอรหันตธาตุ พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำและของมีค่าต่าง ๆ ที่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวาย เชื่อกันว่าผู้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้มีบุญวาสนา เป็นเจ้าคนนายคน
สิ่งของบูชาพระธาตุ
ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ธูป 10 ดอก เทียน 2 เล่ม


หัวข้อ: Re: ศรัทธา - ความเชื่อ
เริ่มหัวข้อโดย: เงาฝัน ที่ 12 มีนาคม 2553 11:12:18


  (http://www.bloggang.com/data/pui4711/picture/1130421211.jpg)

ขอบคุณค่ะ น้อง"บางครั้ง"

 (:LOVE:)   (:LOVE:)   (:LOVE:)


หัวข้อ: Re: ศรัทธา - ความเชื่อ
เริ่มหัวข้อโดย: หมีงงในพงหญ้า ที่ 12 มีนาคม 2553 12:49:49
สาธุครับ

รูปหลัง ๆ ซ้ำกัน คาดว่ากำลังแก้ไขอยู่แน่เลย

555