[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

สุขใจในธรรม => บทสวด - คัมภีร์ คาถา - วิชา อาคม => ข้อความที่เริ่มโดย: เงาฝัน ที่ 22 มีนาคม 2553 19:52:05หัวข้อ: พระคาถาพาหุง
เริ่มหัวข้อโดย: เงาฝัน ที่ 22 มีนาคม 2553 19:52:05


พระคาถาพาหุง (http://www.youtube.com/watch?v=SHbHKvlfDII&feature=related#)


หัวข้อ: Re: พระคาถาพาหุง
เริ่มหัวข้อโดย: หมีงงในพงหญ้า ที่ 22 มีนาคม 2553 21:58:23
สาธุ ๆ


หัวข้อ: Re: พระคาถาพาหุง
เริ่มหัวข้อโดย: Sweet Jasmine ที่ 06 กรกฎาคม 2553 12:38:42

บทพาหุงฯ
 
ชัยชนะของพระพุทธเจ้าอันเป็นมงคล
 
 
ตั้งนะโม ๓ จบ
   
 
พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคลานิฯ

 พระจอมมุนี ได้เอาชนะพระยามารผู้เนรมิตแขนมากตั้งพัน ถืออาวุธครบมือ ขี่ช้างครีเมขละ มาพร้อมกับเหล่าเสนามารซึ่งโห่ร้องกึกก้อง ด้วยวิธีอธิษฐานถึงทานบารมี เป็นต้น, 
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ
 
มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

 อนึ่งพระจอมมุนี ได้เอาชนะยักษ์ชื่อ อาฬวกะ ผู้มีจิตหยาบกระด้าง ผู้ไม่มีความอดทน มีความพิลึกน่ากลัวกว่าพระยามาร ซึ่งได้เข้ามาต่อสู้อย่างยิ่งยวดจนตลอดคืนยันรุ่ง ด้วยวิธีทรมานอันดี คือ ขันติ ความอดทน,
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ
 
นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

 พระจอมมุนี ได้เอาชนะช้างตัวประเสริฐ ชื่อ นาฬาคิรี ที่เมายิ่งนัก และแสนจะดุร้าย ประดุจไฟป่าและจักราวุธและสายฟ้า ด้วยวิธีรดลงด้วยน้ำ คือ ความมีพระทัยเมตตา,
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ
 
อุกขิตตะขัคคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

 พระจอมมุนี ทรงคิดจะแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์ จึงได้เอาชนะโจรชื่อ องคุลิมาล ผู้แสนจะดุร้าย มีฝีมือ ถือดาบวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นระยะทาง ๓ โยชน์, 
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ
 
กัตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
จิญจายะ ทุฎฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

 พระจอมมุนี ได้เอาชนะคำกล่าวใส่ร้ายของ นางจิญจมาณวิกา ซึ่งทำอาการเหมือนดั่งตั้งครรภ์ เพราะเอาท่อนไม้กลมผูกไว้ที่หน้าท้อง ด้วยวิธีทรงสมาธิอันงาม คือ ความกระทำพระทัยให้ตั้งมั่นนิ่งเฉย ในท่ามกลางหมู่ชน, 
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ
 
สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

 พระจอมมุนี ผู้รุ่งเรืองด้วยแสงสว่าง คือ ปัญญา ได้เอาชนะ สัจจกะนิครนถ์ ผู้มีความคิดมุ่งหมายในอันจะละทิ้งความสัตย์ มีใจคิดจะยกถ้อยคำของตนให้สูงประดุจยกธง และมีใจมืดมนยิ่งนัก ด้วยการแสดงเทศนาให้ถูกใจ, 
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ
 
นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธีนา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

 พระจอมมุนี ได้เอาชนะพญานาคราช ชื่อ นันโทปนันทะ ผู้มีความรู้ผิด มีฤทธิ์มาก ด้วยวิธีบอกอุบายให้พระโมคคัลลานเถระพุทธชิโนรส แสดงฤทธิ์เนรมิตกายเป็นนาคราช ไปทรมานพญานาค ชื่อ นันโทปนันทะ นั้น, 
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ
 
ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทะพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

 พระจอมมุนี ได้เอาชนะพระพรหมผู้มีนามว่า ท้าวผกาพรหม ผู้มีฤทธิ์ คิดว่าตนเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์ ผู้ถูกพญานาครัดมือไว้แน่น เพราะมีจิตคิดถือเอาความเห็นผิด ด้วยวิธีวางยา คือ ทรงแสดงเทศนาให้ถูกใจ, 
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ 
 
เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา
โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
โมกขัง สุขัง อะธิคะมยยะ นะโร สะปัญโญ ฯ

 บุคคลใดมีปัญญา ไม่เกียจคร้าน สวดและระลึกถึงพรุพุทธชัยมงคล ๘ คาถาเหล่านี้ทุกๆ วัน บุคคลนั้นจะพึงละความจัญไรอันตรายทั้งหลายทุกอย่างเสียได้ และเข้าถึงความหลุดพ้น คือ พระนิพพานอันบรมสุข นั้นแลฯ
 


หัวข้อ: Re: พระคาถาพาหุง
เริ่มหัวข้อโดย: เงาฝัน ที่ 08 กรกฎาคม 2553 17:05:26
(http://chiangmaifun.com/webboard/imgfixwidth.php?img=wb_images/story-3321aoc3q44g1z.jpg&size=200)

อนุโมทนาสาธุธรรมค่ะ น้อง Sweet Jasmine  


หัวข้อ: Re: พระคาถาพาหุง
เริ่มหัวข้อโดย: เงาฝัน ที่ 31 กรกฎาคม 2553 10:10:36

(http://www.bloggang.com/data/y/yo-sa/picture/1249553509.jpg)

(http://www.dhammajak.net/board/files/268_1202456747.jpg_343.jpg)


Download บทเพลงพระพิชิตมาร (พาหุง) ได้
ที่นี่ http://www.ziddu.com/download/10739614/Pichitmarn.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10739614/Pichitmarn.rar.html)


(http://img96.imageshack.us/img96/8420/76997107.jpg)

มารพันมือถืออาวุธสุดพันลึก
ขี่ช้างศึก ครีเมขละจะห้ำหั่น
ยกเสนาโห่ก้องฟ้ามาประจัญ
หมายฟาดฟันภควันต์ให้บรรลัย

จอมมุนีประทับระงับจิต
นิ่งสนิทพระทัยมั่นไม่หวั่นไหว
อาศัยทานบารมีฤทธิไกร
บันดาลให้พระทรงภพสยบมาร

ขอเดชะชัยชนะพุทธองค์
บันดาลมงคลชัยให้ไพศาล
เป็นมิ่งขวัญคุ้มเหตุเภทภัยพาล
แด่เราท่านถ้วนทั่วทุกตัวตน


(http://img191.imageshack.us/img191/6276/76771053.jpg)

อาฬวกะยักษ์ร้ายใจฉกาจ
หมายพิฆาตจอมมุนีให้ปี้ป่น
ตลอดคืนยันรุ่งมุ่งผจญ
พระทรงใช้ความอดทนสู้เหตุการณ์

อาฬวกะยักษ์ร้ายใจฉกาจ
หมายพิฆาตจอมมุนีให้ปี้ป่น
ตลอดคืนยันรุ่งมุ่งผจญ
พระทรงใช้ความอดทนสู้เหตุการณ์

ขอเดชะชัยชนะพุทธองค์
บันดาลมงคลชัยให้ไพศาล
เป็นมิ่งขวัญคุ้มเหตุเภทภัยพาล
แด่เราท่านถ้วนทั่วทุกตัวตน


(http://img692.imageshack.us/img692/6633/62912773.jpg)

ช้างตกมันหันใส่ดุจไฟป่า
ร้องแปร๋นแปร๋นแล่นมากลางถนน
หมายขยี้บี้บดพระทศพล
แด่พ่ายมนต์เมตตาพระทรงญาณ

ช้างตกมันหันใส่ดุจไฟป่า
ร้องแปร๋นแปร๋นแล่นมากลางถนน
หมายขยี้บี้บดพระทศพล
แด่พ่ายมนต์เมตตาพระทรงญาณ

ขอเดชะชัยชนะพุทธองค์
บันดาลมงคลชัยให้ไพศาล
เป็นมิ่งขวัญคุ้มเหตุเภทภัยพาล
แต่เราท่านถ้วนทั่วทุกตัวตน


(http://img339.imageshack.us/img339/2529/45655540.jpg)

โจรทะนงองคุลิมาลหาญกล้า
สองมือคว้าดาบชูสู่สถล
วิ่งไล่ล่าตถาคตทศพล
สิ้นสามโยชน์อดทนมุ่งราวี

พระมุนินท์ชินสีห์มิมีขลาด
ย่างพระบาทปกติตามวิถี
โจรยิงไล่ยิ่งห่างในทันที
พระทรงมีฤทธิ์วิเศษเผด็จพาล

ขอเดชะชัยชนะพุทธองค์
บันดาลมงคลชัยให้ไพศาล
เป็นมิ่งขวัญคุ้มเหตุเภทภัยพาล
แด่เราท่านถ้วนทั่วทุกตัวตน


(http://img541.imageshack.us/img541/8921/65732786.jpg)

นางจิญจามารยาสารพัด
ยั่วยวนชวนกำหนัดทุกแห่งหน
เอาเยื่อไม้เคียนพุงมุ่งผจญ
กล่าวอ้างพระทศพลคือสามี

พระมุนินท์ชินสีห์มิได้หวั่น
พระทัยมั่นสงบสง่ามีราศี
นางกล่าวร้ายอย่างไรมิไยดี
ใช้ขันตีข่มจิญจามารยามาร

ขอเดชะชัยชนะพุทธองค์
บันดาลมงคลชัยให้ไพศาล
เป็นมิ่งขวัญคุ้มเหตุเภทภัยพาล
แด่เราท่านถ้วนทั่วทุกตัวตน


(http://img541.imageshack.us/img541/9823/27245406.jpg)

นิครนถ์ชื่อสัจจกะพหูสูต
เป็นนักพูดเก่งกล้าท้าทุกหน
หาญโต้พระพุทะเจ้าด้วยเมามน
ทศพลใช้ปัญญาชำนะมาร

นิครนถ์ชื่อสัจจกะพหูสูต
เป็นนักพูดเก่งกล้าท้าทุกหน
หาญโต้พระพุทะเจ้าด้วยเมามน
ทศพลใช้ปัญญาชำนะมาร

ขอเดชะชัยชนะพุทธองค์
บันดาลมงคลชัยให้ไพศาล
เป็นมิ่งขวัญคุ้มเหตุเภทภัยพาล
แต่เราท่านถ้วนทั่วทุกตัวตน


(http://img401.imageshack.us/img401/3192/82517244.jpg)

นันโทฯนาคราชฉกาจฤทธิ์
พ่นควันพิษพันพัวมืดมัวหน
โมคคัลลาน์ โอรสทศพล
ใช้ฤทธิ์ดลดับพิษสนิทนาน

นันโทฯนาคราชฉกาจฤทธิ์
พ่นควันพิษพันพัวมืดมัวหน
โมคคัลลาน์ โอรสทศพล
ใช้ฤทธิ์ดลดับพิษสนิทนาน

ขอเดชะชัยชนะพุทธองค์
บันดาลมงคลชัยให้ไพศาล
เป็นมิ่งขวัญคุ้มเหตุเภทภัยพาล
แด่เราท่านถ้วนทั่วทุกตัวตน


(http://img375.imageshack.us/img375/3943/57673409.jpg)

พกาพรหมบรรทมสถานทิพย์
สูงลิบลิบลิ่วลิ่วโพยมหน
เห็นผิดผิดคิดว่าตนอยู่คงทน
ดุจพิษร้ายทำลายคนทรามปัญญา

จอมมุนีกรุณารักษาพิษ
ด้วยตัวยาอมฤตคือญาณกล้า
ให้พรหมเห็นชั่วดีมีปรีชา
รู้ว่าสังขาราไม่ยืนนาน

ขอเดชะชัยชนะพุทธองค์
บันดาลมงคลชัยให้ไพศาล
เป็นมิ่งขวัญคุ้มเหตุเภทภัยพาล
แด่เราท่านด้วยทั่วทุกตัวตน

(http://www.sookjai.com/Themes/default/images/post/xx.gif)

พุทธชัยมงคลทั้งแปดนี้
บุรุษสตรีเช้าค่ำสวดพร่ำบ่น
จะห่างภัยนานาในสากล
ถึงวิมุติหลุดพ้นทุกคนเอยฯ

พระผู้มีกรุณาต่อชาวโลก
เป็นที่พึ่งคลายโศกมหาศาล
ทรงบำเพ็ญบารมีมาช้านาน
จนบรรลุโพธิญาณอันเลิศล้ำ

ด้วยสัจจะวาจาที่กล่าวขาน
ขอให้ชำนะมารสันดานต่ำ
ประสบมิ่งมงคลกุศลนำ
ดุจพระสัมพุทธเจ้าของเรานี้

พระทรงเป็นที่เคารพสักการะ
ของเหล่าศากยะบุรีศรี
ประทับใต้โพธิ์ใหญ่ใกล้วารี
ละกิเลสเหตุอัปรีย์ที่มีมา

เหนือบัลลังก์ปฐพีที่พิชิต
สยบมารเรืองฤทธิ์ผู้หาญกล้า
ถึงสุดยอดแห่งพุทธศาสดา
ศากยวงศ์พงศาปลื้มเปรมใจ

ขอให้ท่านทั้งหลายได้ฟังสวด
ชัยมงคลแปดหมวดอันยิ่งใหญ่
จงบรรลุกุศลมงคลชัย
ดุจจอมไตรโลกนาถศาสดา

ฤกษ์จะงามมิใช่งามที่ตัวฤกษ์
อรุณเบิกแสงสว่างกระจ่างหล้า
ก็เพียงบอกขณะผันวันเวลา
จะบ่งค่าชั่วดีเห็นไม่เป็นจริง

อันกรรมดีกรรมชั่วเป็นตัวชี้
ถ้าละชั่วทำดีพร้อมทุกสิ่ง
ทั้งกายวาจาใจไม่ประวิง
คือยอดยิ่งมิ่งขวัญมงคลชัย

ถ้าทำดีเมื่อไรได้ดีแท้
ถ้าทำชั่วชั่วแน่อย่าสงสัย
ทำเมื่อใดได้เมื่อนั้นได้ทันใจ
ฤกษ์ผานาทีใดไม่สำคัญ

ผู้ทำดีด้วยกายวาจาใจ
ปณิธานตั้งไว้อย่างคงมั่น
ย่อมได้บุญกุศลผลอนันต์
เพราะดีนั้นบันดาลดีทุกทีไป

ขอพุทธานุภาพจงนำผล
ให้เกิดสรรพมงคลยิ่งใหญ่
ขอเหล่าเทพารักษ์พิทักษ์ภัย
บันดาลให้พิพัฒน์สวัสดี

ขอธรรมานุภาพจงนำผล
ให้เกิดสรรพมงคลสุขี
ขอเทพไท้ทั้งผองป้องไพรี
ให้เกิดศรีสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ชัย

ขอสังฆานุภาพจงนำผล
ให้เกิดสรรพมงคลยิ่งใหญ่
ขอเหล่าเทพารักษ์พิทักษ์ภัย
บันดาลให้สุขสวัสดิ์พิพัฒน์ เทอญ

ขอขอบคุณที่มา
http://www.dhammajak.net/chaiya/14.html (http://www.dhammajak.net/chaiya/14.html)
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rarinn&month=02-08-2006&group=3&gblog=5 (http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rarinn&month=02-08-2006&group=3&gblog=5)

ขอบพระคุณผู้รวบรวมข้อมูล คุณ mmm ค่
http://www.tairomdham.net/index.php/topic,267.msg3165/topicseen.html#msg3165 (http://www.tairomdham.net/index.php/topic,267.msg3165/topicseen.html#msg3165)


หัวข้อ: Re: พระคาถาพาหุง
เริ่มหัวข้อโดย: mmm ที่ 26 พฤศจิกายน 2553 13:08:36
 (:PING:) (:PING:) (:PING:) (:PING:) (:PING:)