[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

สุขใจในธรรม => พุทธวัจนะ ในธรรมบท => ข้อความที่เริ่มโดย: sometime ที่ 31 มีนาคม 2553 10:56:18หัวข้อ: พุทธโอวาท 3 ข้อ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 31 มีนาคม 2553 10:56:18
(http://img34.imageshack.us/img34/8122/buddah.jpg)


ขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น กราบพระธรรมอันยอดเยี่ยม และนมัสการหมู่พระสงฆ์และอริยเจ้าทุก ๆ ท่าน
พุทธโอวาท 3 ประมวลคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักใหญ่ 3 ข้อ


the Three Admonitions or Exhortations of the Buddha


1.สพฺพปาปสฺส อกรณํ (ไม่ทำความชั่วทั้งปวง not to do any evil)

2.กุสลสฺสูปสมฺปทา (ทำแต่ความดี to do good to cultivate good)

3.สจิตฺตปริโยทปนํ (ทำใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์ to purify the mind)

หลัก 3 ข้อนี้ รวมอยู่ในโอวาทปาติโมกข์ ที่ทรงแสดงในวันเพ็ญ เดือน 3 ที่บัดนี้เรียกว่า วันมาฆบูชา

ที.ม.10/54/57

ขุ.ธ.25/24/39

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม

พระพรหมคุ ณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)


http://www.fungdham.com/download/song/allhits/22.wma


หัวข้อ: Re: พุทธโอวาท 3 ข้อ
เริ่มหัวข้อโดย: เงาฝัน ที่ 31 มีนาคม 2553 11:10:57

(http://gotoknow.org/file/suphamart/thanks2.jpg)

(http://gotoknow.org/file/suphamart/0124912.jpg)

(http://gotoknow.org/file/suphamart/168739.jpg)