[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

วิทยาศาสตร์ทางจิต เรื่องลี้ลับ => เครื่องราง ของขลัง พุทธคุณ => ข้อความที่เริ่มโดย: Kimleng ที่ 23 ธันวาคม 2558 17:02:47หัวข้อ: พระเครื่อง ๒๕ พุทธศตวรรษ
เริ่มหัวข้อโดย: Kimleng ที่ 23 ธันวาคม 2558 17:02:47
(http://i243.photobucket.com/albums/ff278/mimikub/monton52.jpg?t=1228827278)

พระเครื่อง ๒๕ พุทธศตวรรษ

มีคำอธิบายสืบค้น โดยชมรมพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่า เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๐ ได้มีพิธีพุทธาภิเษกพระเครื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทยและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกด้วย เป็นพระเครื่องที่ทางการจัดสร้างขึ้นเพื่อนำ เงินรายได้จัดสร้างพุทธมณฑลที่ตำบลศาลายา และสร้างพระพุทธลีลา สูง ๒,๕๐๐ กระเบียด ทั้งนี้ ในตอนแรกที่ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ออกแบบไว้นั้น พระพุทธรูปมีความสูง ๒.๑๔ เมตร แต่เพื่อให้สอดคล้องกับโอกาสที่พระพุทธศาสนาอายุครบ ๒,๕๐๐ ปี จึงได้ขยายขนาดเพื่อให้ได้เป็น ๒,๕๐๐ กระเบียด (๑ กระเบียดเท่ากับ ๑/๔ นิ้ว) ดังนั้น องค์พระในปัจจุบันจึงมีความสูงถึง ๑๕.๘๗๕ เมตร ใหญ่กว่าขนาดต้นแบบ ๗.๕ เท่า สร้างบนเนื้อที่ ๒,๕๐๐ ไร่ ที่ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยได้สร้างพระเครื่อง ๒๕ พุทธศตวรรษทั้งหลายขึ้น ดังนี้

ก.พระเนื้อชิน มีส่วนผสมของโลหะต่างๆ อันประกอบด้วย พลวง, ดีบุก, ตะกั่วดำผสมด้วยนวโลหะ คือ ชิน หนัก ๑ บาท, เจ้าน้ำเงิน หนัก ๒ บาท, เหล็กละลายตัว หนัก ๓ บาท, เหล็กบริสุทธิ์ หนัก ๔ บาท, ปรอท หนัก ๕ บาท, สังกะสี หนัก ๖ บาท ทองแดง หนัก ๗ บาท, เงิน หนัก ๘ บาท, ทองคำ หนัก ๙ บาท ตลอดจนแผ่นทองแดง, ตะกั่ว, เงิน ที่พระอาจารย์ต่างๆ เกือบทั้งราชอาณาจักรได้ลงเลขยันต์คาถาส่งมาให้ และเศษชนวนหล่อพระในพิธีแห่งอื่นๆ รวมหล่อผสมลงไปในคราวนี้ด้วย จำนวนจัดสร้าง ๒,๔๒๑,๒๕๐ องค์ ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ ด้านหลังประกอบด้วยยันต์มะอะอุ ซึ่งก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา และยันต์อิสวาสุ คือ หัวใจพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ข.พระผง (ดิน) ผสมด้วยผงเกสรดอกไม้ ๑๐๘ อย่าง ตลอดจนผสมด้วยดินหน้าพระอุโบสถจากพระอาจารย์ต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร และผงพุทธาคม ต่างๆ ที่บรรดาพระอาจารย์ได้มอบให้มา รวมทั้งพระผงต่างๆ แบบของโบราณและของพระอาจารย์ต่างๆ ที่ได้สร้างไว้แต่โบราณกาล อันได้ส่งอุทิศมาให้ผสมรวมเป็นผงในครั้งนี้ด้วยมากมายหลายแห่ง จำนวนจัดสร้าง ๒,๔๒๑,๒๕๐ องค์

 
(http://www.sookjaipic.com/images_upload/73238888217343_1...jpg)

(http://www.sookjaipic.com/images_upload/79374957664145_1..jpg)

ค.พระเครื่องทองคำ แบบลักษณะและขนาดเดียวกับพระเนื้อชิน ใช้ทองคำหนักองค์ละประมาณ ๖ สลึง โดยให้สร้างเป็นจำนวนเพียง ๒,๕๐๐ องค์ การสร้างพระเครื่องทองคำตามข้อนี้ได้ใช้ทุนโดยวิธีเรียกเงินล่วงหน้าจากผู้สั่งจอง องค์ละ ๑,๐๐๐ บาท ส่วนเงินสมทบทุนอันแท้จริงองค์ละ ๒,๕๐๐ บาท เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้สั่งจองจะต้องส่งเงินส่วนที่เหลืออีก ๑,๕๐๐ บาท ก่อนขอรับองค์พระไป

การสร้างพระเครื่องนี้ทำพิธีปลุกเสกสรรพสิ่งตลอด ๓ วัน ๓ คืน ในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร มีสมเด็จพระราชาคณะเจริญพระพุทธมนต์ ๒๕ รูป พระคณาจารย์ปลุกเสกบรรจุพุทธาคม ๑๐๘ รูป พระคณาจารย์ ๑๐๘ รูป โดยอาราธนามาจากจังหวัดต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร

สำหรับพุทธมณฑล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๘ และทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปจำลอง "พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑล สุทรรศน์" และทรงกดพระพิมพ์พระเครื่อง ๒๕ พุทธศตวรรษ เนื้อดินผสมเกสรจำนวน ๓๐ องค์ ณ มณฑลพิธีวัดสุทัศนเทพวราราม เมื่อ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๐

พระ ๒๕ พุทธศตวรรษ เนื้อชิน แบ่งแยกย่อยดังนี้
๑.พิมพ์ธรรมดา ไม่มีเข็ม เลี่ยมเดิม ข้อเท้าตุ่ม ที่ตรงข้อเท้าหน้ามีเม็ดนูนเห็นได้ชัด
๒.พิมพ์สวมรองเท้าบู๊ต เท้าหน้าอูมหนา นิ้วเท้ามักจะติดไม่ชัด บางองค์เท้าอูมหนามากจนไม่มีเส้นแตกที่ส้นเท้า ให้ดูจุดตายที่กลางฝ่าเท้าแทน เพราะจะมีเส้นขีดลงมาจากกลางฝ่าเท้าหน้า
๓.พิมพ์มีเข็ม (เข็มขวาง)  ได้แก่
   ๓.๑ พิมพ์เม็ดพระศกชัด และ
   ๓.๒ พิมพ์เม็ดพระศกไม่ชัด
๔.พิมพ์ธรรมดา ไม่มีเข็ม เลี่ยมเดิม ได้แก่
   ๔.๑ พิมพ์เลี่ยมเดิมเลี่ยมทองเหลือง
   ๔.๒ พิมพ์เลี่ยมเดิมเลี่ยมดีบุก และ
   ๔.๓ พิมพ์เลี่ยมเดิมข้อเท้าตุ่ม ตรงข้อเท้าหน้ามีเม็ดนูนเห็นได้ชัด
๕.พิมพ์นิยม มีเข็ม เลี่ยมเดิมตั้งแต่ปี ๒๕๐๐ ได้แก่
   ๕.๑ พิมพ์เลี่ยมเดิมเลี่ยมทองเหลือง และ
   ๕.๒ พิมพ์เลี่ยมเดิมเลี่ยมดีบุก