[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

สุขใจในธรรม => ธรรมะทั่วไป ธารธรรม - ธรรมทาน => ข้อความที่เริ่มโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 20:29:50หัวข้อ: วิเวก
เริ่มหัวข้อโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 20:29:50
(http://seesod.com/storage36/Qm6h5V4D4n1298726120/o.jpg)

http://www.se-ed.com/ads/pr/sile/song/03.%20Track%203.wmaถ่ายภาพประกอบเนื้อหาโดย{Sometime}สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมายเทวดาเตือนภิกษุข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้......................

สมัยหนึ่ง ภิกษุรูปหนึ่ง พำนักอยู่ในแนวป่าแห่งหนึ่ง ในแคว้นโกศล

สมัยนั้นแล ภิกษุรูปนั้น พักผ่อนกลางวัน ตรึกอกุศลวิตกลามกอิงอาศัยเรือน

ครั้งนั้น เทวดาที่สิงอยู่ในป่านั้น มีความเอ็นดูใคร่ประโยชน์แก่ภิกษุนั้น

หวังจะให้เธอสลดใจ จึงเข้าไปหาแล้วกล่าวกะเธอด้วยคาถาว่าท่านใคร่{วิเวก}จึงเข้าป่า

ส่วนใจของท่านแส่ซ่านไปภายนอก  

ท่านเป็นคนจงกำจัดความพอใจในคนเสียแต่นั้น

ท่านจักเป็นผู้มีความสุขปราศจากความกำหนัด

ท่านมี{สติ}ละความยินดีเสียได้

เราเตือนให้ท่านระลึกถึงธรรมของ{สัตบุรุษ}

ธุลีคือกิเลสประดุจบาดาลที่ข้ามได้ยาก

ได้แก่ความกำหนัดในกามอย่าได้{ครอบงำ}ท่านเลย

นกที่เปื้อนฝุ่นย่อมสลัดธุลีที่แปดเปื้อนให้ตกไป......ฉันใด

ภิกษุผู้มีความเพียรมี{สติ}ย่อมสลัดธุลีคือกิเลสที่แปดเปื้อนให้ตกไป.......ฉันนั้น

ดังนี้ลำดับนั้น ภิกษุนั้นเป็นผู้อันเทวดานั้นเตือนให้{สังเวช}

ถึงซึ่งความสลดใจแล้วแล..................(:LOVE:)วิเวกสูตร (:LOVE:)ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

แม้ในอดีตกาลแม้ในอนาคตกาลแม้ในปัจจุบันกาล

สัตว์ทั้งหลายย่อมเทียบเคียงกัน

เสมอกันกับสัตว์ทั้งหลายโดยธาตุแล คือ..........................

สัตว์ผู้มีอัธยาศัยเลว

ย่อมเทียบเคียงกัน เสมอกันกับสัตว์ผู้มีอัธยาศัยเลว

สัตว์ผู้มีอัธยาศัยดี

ย่อมเทียบเคียงกันเสมอกันกับสัตว์ผู้มีอัธยาศัยดีสนทนาธรรมมูลนิธิบ้านธรรมะท่านใดสนใจสนทนาธรรมเรียนเชิญติดต่อมูลนิธิบ้านธรรมะ บุคโล ดาวคะนอง ธนบุรี
หัวข้อ: Re: วิเวก
เริ่มหัวข้อโดย: หมีงงในพงหญ้า ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 09:30:36
ขอบคุณครับ

 ;D ;D ;D ;D