[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

สุขใจในธรรม => ธรรมะทั่วไป ธารธรรม - ธรรมทาน => ข้อความที่เริ่มโดย: phonsak ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 23:32:56หัวข้อ: เมื่อมึงหาตัวกู ของกู พบเมื่อไร มึงก็เสร็จกิจใน 3 ภพเมื่อนั้น
เริ่มหัวข้อโดย: phonsak ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 23:32:56
หาตัวกู ของกูพบเมื่อไร...ก็เสร็จกิจใน 3 ภพเมื่อนั้น


ตัวกู ของกู   ไม่เคยตาย

ที่ตายไปนั้นเป็นสิ่งที่กูเคยเข้าไปสิงร่างเท่านั้น  กูจึงหาได้อาลัยอาวรณ์มันไม่
ถ้าตัวกู ของกู ยังไม่เบื่อเล่นเกมส์เป็นมนุษย์ เป็นสัตว์ เป็นเปรต เป็นพรหม ยักษ์ นาค เทวา  กูก็จะให้เสื้อผ้า(วิญญาณธาตุ)กับมันได้ใส่ต่อ  เพื่อให้มันได้ค้นหาตัวเองให้เจอต่อไป 

จนกระทั่งมันเจอตัวกู ที่เป็นของกู...คือ พุทธะเมื่อไร  มันก็เสร็จกิจของมันใน 3 ภพเมื่อนั้น

......................................................................................


หัวข้อ: Re: เมื่อมึงหาตัวกู ของกู พบเมื่อไร มึงก็เสร็จกิจใน 3 ภพเมื่อนั้น
เริ่มหัวข้อโดย: armageddon ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 20:31:00
 ;D ;D ;D

หาตัวกู เป็นตัวกู  เป็นของกู  ก็เสร็จกู

เป็นพุทธะที่ต้องเวียนว่าย เป็นสรรพสัตว์ตนสุดท้าย ที่จะได้เข้านิพพาน
เพราะหาทางเข้าไม่ได้ ได้แต่คุย ;D ;D ;D


หัวข้อ: Re: เมื่อมึงหาตัวกู ของกู พบเมื่อไร มึงก็เสร็จกิจใน 3 ภพเมื่อนั้น
เริ่มหัวข้อโดย: phonsak ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 23:52:44
ตลก ตัวกูมีที่ไหน ถ้ายังมีกูก็มีภพโว้ย มั่ว ...
แอลเอ โพสต์เมื่อ 27-2-2011 14:33  


ภพและตัวกูเป็นอัตตาไม่แท้  เรียกว่าอัตตานุทิฏฐิ หรืออุปทาน หรืออนัตตา ตัวนี้อยู่ในสังสารวัฏฏ์

ภพและตัวกูเป็นอัตตาแท้ คือ ธรรมกาย  พระพุทธเจ้ายืนยันว่า ธรรมกายนี้เป็นอัตตา


พระพุทธเจ้าตรัสในขุทฺทกนิกาย จริยา อรรถกถาปกิณณกกถา เล่ม 74 หน้า 571 ว่า

"...หรือบารมีย่อมตักตวงคุณมีศีลเป็นต้นอื่นไว้ในสันดานของตนเป็นอย่างยิ่ง หรือบารมีย่อมทำลายปฏิปักษ์อื่นจาก ธรรมกายอันเป็นอัตตา...."


อัตตา = ธรรม


พระไตรปิฎกบาลี ที.ปา.๑๓/๔๙/๘๕

"ภิกษุทั้งหลาย เธอจงเป็นผู้มีอัตตา (ตน) เป็นที่พึ่ง มีอัตตาเป็นสรณะ จงเป็นผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง มีธรรมเป็นสรณะ ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะอยู่เถิด "

(อตฺตทีปา ภิกฺขเว วิหรถ อตฺตสรณา อนญฺญสรณา ธมฺมทีปา ธมฺมสรณา อนญฺญสรณา)