[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

สุขใจในธรรม => เสียงธรรมเทศนา - เอกสารธรรม - วีดีโอ => ข้อความที่เริ่มโดย: มดเอ๊ก ที่ 15 มิถุนายน 2559 01:05:30หัวข้อ: จาริกบุญ จารึกธรรม 2 เฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับ - พระมูลคันธกุฎี เขาคิชฌกูฏ
เริ่มหัวข้อโดย: มดเอ๊ก ที่ 15 มิถุนายน 2559 01:05:30
(http://www.dhammajak.net/board/files/268_1280294836.jpg_101.jpg)

https://www.youtube.com/v/x5Ybl_PCH0U

จาริกบุญ จารึกธรรม 2 เฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับ - พระมูลคันธกุฎี เขาคิชฌกูฏ

จาริกบุญ จารึกธรรมตอนที่ 2 เฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับ
ธรรมบรรยาย ณ พระมูลคันธกุฎี เขาคิชฌกูฏ เมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)