[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

สุขใจในธรรม => กฏแห่งกรรม - ท่องไตรภูมิ => ข้อความที่เริ่มโดย: มดเอ๊ก ที่ 03 กันยายน 2559 03:04:48หัวข้อ: นรก สวรรค์ ท่านเลือกได้ ( รายการ แสงเทียน เสียงธรรม )
เริ่มหัวข้อโดย: มดเอ๊ก ที่ 03 กันยายน 2559 03:04:48
(http://www.bloggang.com/data/ichbinoil/picture/1262843434.jpg)

“นรก สวรรค์ ท่านเลือกได้” หนังสือดีที่เยาวชนต้องอ่าน

  หนึ่งในหนังสือที่ระลึกที่พิมพ์แจกครั้งนี้ มีหนังสือ “นรก สวรรค์ ท่านเลือกได้” หนังสือเล่มใหญ่ที่มี 2 ขนาด พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอัดมันอย่างดี ความหนากว่า 340 หน้า ที่คุณไขแสง กิตติวัชระชัย เป็นผู้รวบรวมและร่วมกับคณะศิษย์จัดพิมพ์แจกร่วมในงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน กว่า 10,000 เล่ม
      
       เป็นหนังสือธรรมที่น่าสนใจยิ่ง ด้วยรูปเล่มขนาดใหญ่ เนื้อหาหลักเขียนถึงเรื่อง 31 ภพภูมิ ที่มนุษย์และสัตว์เวียนว่ายตายเกิด แยกเป็นทุคติภูมิ 4 ประเภท คือ นรก เปรต อสุรกาย ดิรัจฉาน สุคติภูมิ คือ มนุษย์ และเทวดาทั้ง 6 ชั้น รูปภูมิ คือ ภูมิของพรหมทั้ง 16 ชั้น และอรูปภูมิ คือ ภูมิของพรหมไม่มีรูป 4 ชั้น ให้ผู้อ่านเข้าใจถึงภูมิที่เป็นแดนเกิดของสรรพสัตว์ และสุดท้ายที่ไม่มีการเกิดเลยคือ นิพพาน
      
       เนื้อหาในแต่ละภพภูมิ ผู้เขียนยกเอาพระบาลีในพระไตรปิฏกมาอ้างอิง พร้อมให้รายละเอียดอธิบายถึงสภาพแวดล้อม ผลกรรมที่นำไปเกิด พร้อมภาพประกอบ หลายเรื่อง ทั้งนำเอาเหตุการณ์จริงจากประสบการณ์ของคนที่ตายแล้วฟื้น ผู้ที่ระลึกชาติได้ และประสบการณ์ของพระภิกษุ ที่มีฌานสัมผัสนรก-สวรรค์ มารวบรวมไว้ ทำให้ผู้ที่ได้สัมผัสกับเนื้อหา เกิดความกลัวในทุคติภูมิทั้ง 4 ไม่กล้าทำบาปในที่สุด
      
       น.ส.ไขแสง กิตติวัชระชัย ผู้รวบรวมและเขียนหนังสือ “นรก สวรรค์ ท่านเลือกได้” เปิดเผยว่า ใช้เวลาในการรวบรวมเนื้อหาจากพระไตรปิฏก หนังสือที่เกี่ยวข้องและรูปภาพกว่า 3 ปี จึงเป็นหนังสือเล่มนี้ จุดประสงค์ของการทำหนังสือ มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้อ่าน เพราะเด็กสมัยนี้ถูกครอบงำด้วยวัตถุนิยม เทิดทูนบูชาเงินเหนือคุณธรรม จนก่อให้เกิดปัญหาต่างๆทั้งครอบครัวแตกแยก ปัญหายาเสพติด การแพร่ระบาดโรคเอดส์
      
       เมื่อเด็กอ่านหนังสือเล่มนี้ จะรู้ว่านรก-สวรรค์ มีอยู่จริง ได้รู้สัจธรรมของชีวิตเกี่ยวกับกฎแห่งกรรม ใครทำกรรมใดไว้ต้องรับผลกรรมนั้น ไม่กล้าท้าทายนรก เกิดความกลัวต่อการทำบาป ดำรงตนอยู่ในกรอบศีลธรรม มีความขยัน อดทน เมตตา เสียสละ กตัญญูต่อบิดา-มารดาผู้มีพระคุณ ดำรงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จาก http://astv.mobi/Ai6yr69 (http://astv.mobi/Ai6yr69)

เพิ่มเติม http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ichbinoil&month=07-01-2010&group=59&gblog=2 (http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ichbinoil&month=07-01-2010&group=59&gblog=2)

(http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=1835530)

ตัวอย่าง บางตอน

https://www.youtube.com/v/2BV6u3q1hQ0

มีอีก เลือกเอง เลย นะ สาธุ https://www.youtube.com/playlist?list=PLvLicLI60HAd8nZNL0GFuikuR1cZiGU1Y (https://www.youtube.com/playlist?list=PLvLicLI60HAd8nZNL0GFuikuR1cZiGU1Y)

แบบเล่นเอง อัตโนมัติ ไม่ต้อง เสียเวลา กด https://www.youtube.com/watch?v=2BV6u3q1hQ0&list=PLvLicLI60HAd8nZNL0GFuikuR1cZiGU1Y (https://www.youtube.com/watch?v=2BV6u3q1hQ0&list=PLvLicLI60HAd8nZNL0GFuikuR1cZiGU1Y)