[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

สุขใจในธรรม => บทสวด - คัมภีร์ คาถา - วิชา อาคม => ข้อความที่เริ่มโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 29 มีนาคม 2554 18:14:48หัวข้อ: พระคาถาป้องกันภัย 10 ทิศ
เริ่มหัวข้อโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 29 มีนาคม 2554 18:14:48
(http://img685.imageshack.us/img685/5984/003pmw.jpg)


(http://static.panoramio.com/photos/original/50200117.jpg)


(http://www.seesod.com/storage36/Qm6h5V4D4n1298726120/l.jpg)


(http://uyfz9q.bay.livefilestore.com/y1puwwLyY1hQGevKbPEFyCjgBoQn3NSNeo-y8gjotl_lxJ--glH5i3PgMx-t56j5hxrXEdhp0j_jvxReSFv7ti_moNX3z_jaCAr/hyooneunhye.gif?psid=1)


http://www.4shared.com/embed/553666930/bff4d08b

(:LOVE:)........................Click To Play...................... (:LOVE:)ผู้ใดห้ามคนอื่นที่ให้ทาน

ผู้นั้นชื่อว่า

ทำอันตรายต่อคน 3 คน คือ............................

ทำอันตรายต่อบุญของทายก

ทำอันตรายต่อลาภของปฏิคาหก

อนึ่ง....................ตัวของผู้นั้นชื่อว่า

ถูกก่น{ขุดรากคือความดี}และ

ถูกประหาร{ตายไปจากความดี}เสียก่อนแล้ว

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า

ทางนั้นชื่อว่าเป็นทางตรง   

ทิศนั้นชื่อว่าไม่มีภัย 

รถชื่อว่าไม่มีเสียงดัง ประกอบด้วยล้อคือธรรม

หิริเป็นฝาของรถนั้น สติเป็นเกราะกั้นของรถนั้น

เรากล่าวธรรมมีสัมมาทิฏฐินำหน้าว่าเป็นสารถี

ยานชนิดนี้มีอยู่แก่ผู้ใดจะเป็นหญิงหรือชายก็ตาม

เขาย่อมไปในสำนักพระนิพพานด้วยยานนี้แหละ...............................ดาวน์โหลดไฟล์ภาพพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ได้เลยและขอวิงวอนให้ทุกท่านบริโภคเนื้อสัตว์ให้น้อยลง คือ การ

ลด - ละ - เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์และตั้งตนอยู่ในพระธรรมวินัย{พระคาถาพุทธคุณ}นี้จะคุ้มครองท่านจงมี อายุ วันโณ สุข พละ เทอญ...................................มัชฌิมประภาสปุญสถาน.........................

ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสรรพชีวิตทั้งหลายให้ ได้บำเพ็ญอนุตรวิถี กลับจิตแปรใจ ได้คืนจิตเดิม มีความสงบเย็นใจกาย ปราศจากเสียซึ่งสรรพกำทุกข์ ปลอดพ้นจากภัยเวร สงครามข้าวยาก ด้วยเดชะบุญนี้ จงช่วยค้ำชูบิดา - มารดา ครูบาอาจารย์ - ผู้มีพระคุณ ญาติสนิท - มิตรรัก ศัตรูหมู่มาร สรรพเจ้ากรรมนายเวร เทวาทุกชั้นฟ้า อารักษ์ทั่วชั้นดิน เหล่าภูติ นาคา - นาคี เหล่าวิญญา - หมู่เปรต - อสูรกายเหล่าสัตว์ใด ๆ จงเป็นผู้ได้รับอานิสงค์เดชะแห่งผลบุญนี้ท่วนทั่วทุกคนเทอญ......................ขอองค์พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์จงคุ้มครองทุกท่านให้ถึงฝั่งแห่งนิพพานด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุขณะนี้โลกเราอยู่ในขั้นวิกฤต ทั้งภัยสงคราม - ภัยธรรมชาติไม่อะไรคุ้มครองท่านได้นอกจากพระธรรมตั้งตนไว้ชอบ ไหว้พระสวด

มนต์ ทำบุญ - ให้ทานด้วยวิธีการใด ๆ ก็ได้แล้วทำจิตให้รู้ - ตื่น - เบิกบานทุกขณะจะช่วยให้เราสามารถพ้นเคราะห์กรรมทั้งปวงได้จากหนัก

เป็นเบา - จากเบาเป็นสูญ จงยึดพระธรรมเป็นที่พึ่งสูงสุดนอกจากพระธรรมแล้วไม่มีสิ่งอื่นใดจะช่วยท่านได้อีกแล้ว