[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

สุขใจในธรรม => จิตอาสา - พุทธศาสนาเพื่อสังคม => ข้อความที่เริ่มโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 27 เมษายน 2554 19:44:53หัวข้อ: บทสวดมนต์มหากรุณาจัดพิมพ์ในนามเว็ป สุขใจ
เริ่มหัวข้อโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 27 เมษายน 2554 19:44:53
(http://www.sookjai.com/index.php?action=dlattach;topic=19201.0;attach=1123;image)

http://www.fungdham.com/download/song/allhits/17.wma{สัพพะธานัง ธัมมะทานัง ชินาติ} การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงผู้ปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เย็นเป็นสุขทั้งในโลกนี้และใน โลกหน้าด้วยการมี ศีล สมาธิ ปัญญา คือ การงดเว้นไม่กระทำความชั่วทั้งปวงประพฤติแต่ความดีทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว จะบังเกิดความสุขอันแท้จริงที่สุขสงบ ผู้ประพฤติ

ปฏิบัติธรรมเท่านั้นจึงจะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ และการเคารพรัก ดูแลบิดามารดา หรือผู้มีพระคุณ ของตนให้เป็นสุข เป็นมงคลอันสูงสุด เทวดาจะปกปัก รักษาปกป้องคุ้มครองให้ท่านปราศจากโรคาพยาธิ มีความเจริญทั้งแก่ตนเองและผู้ที่อยู่รอบข้างอันจะมีผลให้ท่าน กินก็เป็นสุข หลับก็เป็น

สุข ตื่นก็เป็นสุข และเมื่อท่านสิ้นอายุขัยจากโลกนี้แล้วท่านก็จะมีแต่ความสุขในเบื้องหน้า ผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำไม่ว่าในวันใด ๆ ขอส่งผลให้กับเจ้ากรรมนายเวรของคุณพ่อ - คุณแม่และญาติพี่น้องพร้อมทั้งตัวข้าพเจ้า รวมถึงได้รับบุญกุศลในการที่ ข้าพเจ้าได้เผยแพร่พระธรรม ขออุทิศส่วนบุญ

ส่วนกุศลนี้ให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว มีปู่ย่าตา ยายทั้งหลายได้มารับผลบุญนี้ด้วย หากผลบุญที่ข้าพเจ้าส่งไปไม่ถึงญาติข้าพเจ้าอาจอยู่ในที่ ๆ ไม่พร้อมที่จะรับบุญนี้ ข้าพเจ้าขอมอบบุญกุศลนี้ให้กับพยายมราชและขอฝากผลบุญไว้กับพยายมราชช่วยนำ ส่งให้กับญาติของข้าพเจ้าต่อไปด้วยเทอญ
..........................คำปรารภเนื่องในวันวิสาขบูชา 17 พฤษภาคม 2554......................

ธรรมมะ ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่ ธรรมมะ อยู่ในตัวเรา สิ่ง

รอบ ๆ ข้างตัวเราทั้งหมดเเป็น ธรรมมะ การศึกษาธรรมจะ

เป็นการเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้ชีวิตของเราได้ พยายาม

ปัญหา หรือว่าหาทางออกในการแก้ไขปัญหาชีวิตไม่ได้

ต้องอยุดแล้วตั้ง{สติ}และใช้ปัญญาที่ซ้อนเร้นอยู่ในตัว

เราเรียกสภาวะจิตเดิมของเรากลับมา คือ...................

{จิตประภัสสร}

นั่นเอง ตอนนี้ยังไม่มีใครโพสบทความใด ๆ แต่เพียงท่าน

แวะเข้ามาชมทางเราก็รู้สึกเป็นเกียรติ์อย่างยิ่งและ

ขอบพระคุณอย่างสูง เนื้อหาของเว็ปไซท์ไม่เน้นหนักไป

ทางด้านธรรมมะอย่างเดียวแต่ยังมีหลากหลายเรื่องราว

เช่นความรู้จากทุกมุมโลก วีดีโอ ความรู้ทั้งทางโลกและ

ทางธรรม ฟังเสียงธรรม และนา ๆ สาระ อัปเดททุก ๆ วัน

ท่านสามารถ Click ตรงที่ตัวอักษร

สัพพะธานํ ธรรมะธานํ ชินาติ

เพื่อแบ่งปันไปที่ face book - twitter ได้

ธรรมะอวยพร และขออนุโมทนาจาก....................{Sometime}http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=54049948&access_key=key-i9ykrtcznm5vkhad39d&page=1&viewMode=listhttp://www.facebook.com/itsariyathanakorn (http://www.facebook.com/itsariyathanakorn)

http://twitter.com/soka45 (http://twitter.com/soka45)

http://forums.212cafe.com/boxser/ (http://forums.212cafe.com/boxser/)......................................มัชฌิมประภาสปุญสถาน.........................

ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสรรพชีวิตทั้งหลายให้ได้บำเพ็ญอนุตรวิถี กลับจิตแปรใจ ได้คืนจิตเดิม มีความสงบเย็นใจกาย ปราศจากเสียซึ่งสรรพกำทุกข์ ปลอดพ้นจากภัยเวร สงครามข้าวยาก ด้วยเดชะบุญนี้ จงช่วยค้ำชูบิดา - มารดา ครูบาอาจารย์ - ผู้มีพระคุณ ญาติสนิท - มิตรรัก ศัตรูหมู่มาร สรรพเจ้ากรรมนายเวร เทวาทุกชั้นฟ้า อารักษ์ทั่วชั้นดิน เหล่าภูติ นาคา - นาคี เหล่าวิญญา - หมู่เปรต - อสูรกายเหล่าสัตว์ใด ๆ จงเป็นผู้ได้รับอานิสงค์เดชะแห่งผลบุญนี้ท่วนทั่วทุกคนเทอญ......................

(http://www.taklong.com/canon/q/101106IMG0056.jpg)