[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

นั่งเล่นหลังสวน => สุขใจ ใต้เงาไม้ => ข้อความที่เริ่มโดย: Kimleng ที่ 17 กันยายน 2561 12:09:17หัวข้อ: กลมกลืนกลอน
เริ่มหัวข้อโดย: Kimleng ที่ 17 กันยายน 2561 12:09:17

(http://www.sookjaipic.com/images_upload_2/55684811125198_12.jpg)
แผนผังกลอนกลบท กลมกลืนกลอน


กลมกลืนกลอน

กลมกลืนกลอน เป็นชื่อกลบทชนิดหนึ่ง บังคับคำซ้ำในแต่ละวรรค ๒ แห่ง คือ คำที่ ๔ ซ้ำกับคำที่ ๘ คำที่ ๕ ซ้ำกับคำที่ ๗ เวลาเขียนจะเขียนไว้เพียง ๖ คำ อีก ๒ คำ ถือว่าถูกกลมกลืนหรือซ่อนอยู่ในวรรค ในการอ่านเมื่ออ่านจบวรรคแล้วจะต้องอ่านถอยหลังกลับไป ๒ คำ จึงจะได้คำครบทั้งวรรค

กรมหมื่นไกรสารวิชิต ได้ทรงนิพนธ์โคลงอธิบายกลบทชนิดนี้ไว้ในจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ดังนี้
”กลกลอนกลับทอดท้าย             หลังสลับ สองนา
วรรคหนึ่งถอนนพนับ เช่นชี้
สอดสนซ่อนกลกลับ กลบเกลื่อน
ยลเยี่ยงแบบบทนี้ ชื่อกล้ำกลืนกลอน


ตัวอย่างจากเรื่อง ศิริวิบุลกิตติ์
”นกบินมาราร่อนแล้วร่อนรา บ่รู้ว่าสมรนาฎพระนาฎสมร
อยู่แห่งใดจรแจ้งไม่แจ้งจร สกุณร่อนราปีกแล้วปีกรา
จะแจจะจอแจ้วจ๋าเสียงจ๋าแจ้ว เหมือนเสียงแก้วหาพี่ตามพี่หา
พระน้องเอ๋ยมาเถิดเชิญเถิดมา       ครองภาราไชยเรืองให้เรืองไชย
ท้าวเร่งรัดพลรับให้รับพล ข้ามไพรสณฑ์ใสเสียงฟังเสียงใส
เรไรร้องไพรก้องศัพท์ก้องไพร วังเวงใจคิดหวงไห้หวลคิด

.
ตัวอย่างจากจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  หลวงนายชาญผู้แต่ง

แสนเสียดายหายห่างโอ้ห่างหาย      แสนเสียดายกรายนาฎช่างนาฎกราย
แสนเสียหายงอนงามเจ้างามงอน คิดถึงเหลือเมื่อครั้งสุขครั้งเมื่อ
คิดถึงเนื้ออ่อนเนื้ออุ่นเนื้ออ่อน คิดถึงเคยนอนแนบนางแนบนอน
คิดถึงจรจำใจจากใจจำ สงสารนักน้องเอ๋ยอกเอ๋ยน้อง
สงสารซ้ำพร่ำพร้องสั่งพร้องพร่ำ สงสารเอ๋ยเคราะห์กรรมเป็นเคราะห์กรรม
สงสารคำวอนว่าเวียนว่าวอน

เอกสารอ้างอิง
ชุมนุมตำรากลอนฉบับหอสมุดวชิรญาณ. กรุงเทพฯ : คุรุสภา.๑๕๑๙
ประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ. พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน. สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณณสิริ).๒๕๑๗
ประคอง นิมมานเหมินท์ เรียบเรียง.