[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

นั่งเล่นหลังสวน => สุขใจ ไปเที่ยว => ข้อความที่เริ่มโดย: Kimleng ที่ 28 สิงหาคม 2562 17:26:44หัวข้อ: วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: Kimleng ที่ 28 สิงหาคม 2562 17:26:44

(http://www.sookjaipic.com/images_upload_2/75902669380108_1_320x200_.JPG)

(http://www.sookjaipic.com/images_upload_2/99101564288139_IMG_3301_320x200_.JPG)

(http://www.sookjaipic.com/images_upload_2/39999846286243_IMG_3304_320x200_.JPG)
องค์สมมติพระแม่กวนอิม ปางพันกร แกะสลักจากไม้ สูง ๑๒ เมตร ประดิษฐานในวิหารไม้วัดเมตตาธรรมโพธิญาณที่สร้างอย่างงดงามโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมจีน

สักการะเจ้าแม่กวนอิมพันมือ วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ
ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ เป็นวัดมหายานจีนนิกาย มีชื่อเรียกภาษาจีนว่า “ฉื่อปุยซ้อผู่ทีเซียมยี่” ความเป็นมาในการสร้างวัดเริ่มจากในปี พ.ศ.๒๕๓๗ พระอาจารย์เย็นหมง จากวัดโพธิ์เย็น อำเภอท่ามะกา ได้เดินทางธุดงค์มาปฏิบัติธรรมและเห็นว่าสถานที่มีความเหมาะสมที่จะสร้างวัด จึงได้หารือกับญาติโยมหลายฝ่ายและได้รับการสนับสนุนการดำเนินงาน จึงได้ก่อตั้งมูลนิธิเมตตาธรรมโพธิญาณขึ้นและขอซื้อสิทธิที่ดินจากชาวบ้าน รวม ๒๔๒ ไร่ และดำเนินการสร้างวัดตามขั้นตอนของทางราชการในปี พ.ศ.๒๕๔๒ ประชาชนทั่วไปนิยมเดินทางไปสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตาและเสริมชะตาบารมี

วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ เปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเยี่ยมชมและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกวันระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐น. (กรณีเลยเวลาปิดแต่มีประชาชนเข้าชมจะขยายเวลาปิดตามความเหมาะสม) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔-๕๓๑๖๒๖, ๐๓๔-๕๓๑๓๘๘
 ที่มาข้อมูล : /kanchanaburi.go.th


(http://www.sookjaipic.com/images_upload_2/25095128350787_2_320x200_.JPG)

(http://www.sookjaipic.com/images_upload_2/67129549715254_IMG_3301_320x200_.JPG)
พระแม่กวนอิมปางพันมือ หรือ พระแม่กวนอิมปางพันเนตรพันกร เป็นปางหนึ่งของพระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

เมื่อประมาณหนึ่งหมื่นปีมาแล้ว เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศจีน ฝนตกหนักน้ำในแม่น้ำฮวงโหหรือแม่น้ำวิปโยคท่วมท้น
ผู้คนจำนวนมากถูกกระแสน้ำพัดพาไป พุทธศาสนิกชนได้สวดมนต์วิงวอนพระโพธิสัตว์กวนอิมขอให้ทรงช่วย ทำให้พระองค์
ต้องเสด็จลงมาช่วยผู้ที่ถูกน้ำท่วม แต่การมีเพียงสองมือย่อมช่วยไม่ทันเหตุการณ์ พระองค์จึงทรงตั้งจิตอธิษฐาน ว่าขอให้มี
พันเนตรพันกร จะได้ช่วยคนได้ครั้งละพันคน  ที่มาข้อมูล : sites.google.com

(http://www.sookjaipic.com/images_upload_2/55850890816913_IMG_3277_320x200_.JPG)
จะสังเกต ได้ว่าแต่ละพระหัตถ์มีพระเนตรอยู่กลางฝ่าพระหัตถ์ อันเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเอื้ออาทรที่จะโปรดสัตว์
ผู้อยู่ในห้วงทุกข์อันหาขอบเขตมิได้ สำหรับพระหัตถ์ ๑,๐๐๐ พระหัตถ์นั้น บางพระหัตถ์ทรงถือศาสตราวุธ
บางพระหัตถ์ทรงถือคัมภีร์ บางพระหัตถ์ทรงถือลูกประคำ บางพระหัตถ์ทรงถือดอกบัว บางพระหัตถ์ทรงถือ
แก้วจินดามณี บางพระหัตถ์ทรงถือพลองทองประดับหยก บางพระหัตถ์ทรงถือคนโทน้ำทิพย์ บางพระหัตถ์
ทรงถือกิ่งหลิว บางพระหัตถ์ทรงประทานพร ล้วนแล้วแต่มีความหมายทั้งสิ้น ที่มาข้อมูล : sites.google.com


(http://www.sookjaipic.com/images_upload_2/41286309477355_IMG_3280_320x200_.JPG)

(http://www.sookjaipic.com/images_upload_2/76497295540240__MG_3328_320x200_.JPG)
เหนือประตูทางเข้า ประดิษฐานพระพุทธรูป น่าจะหลายพันองค์ ที่มีผู้เช่าบูชา องค์ละ ๕,๐๐๐ บาท

(http://www.sookjaipic.com/images_upload_2/57145700231194__MG_3330_320x200_.JPG)

(http://www.sookjaipic.com/images_upload_2/42226321250200__MG_3331_320x200_.JPG)

(http://www.sookjaipic.com/images_upload_2/26704922732379_4_320x200_.JPG)

(http://www.sookjaipic.com/images_upload_2/82734840363264_8_320x200_.JPG)
ผู้โพสท์ไม่แน่ใจว่า ไม้แกะสลักนี้ คือ เทพเจ้าจีน หรือจะเป็นพระอรหันต์ ในคติมหายาน
ซึ่งแกะสลักเสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดวางไว้บนชั้นในโถงขนาดใหญ่ นับได้ประมาณ ๕๐๐ องค์

(http://www.sookjaipic.com/images_upload_2/38561779922909_7_320x200_.JPG)