[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

สุขใจในธรรม => ประวัติพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในยุคปัจจุบัน => ข้อความที่เริ่มโดย: ใบบุญ ที่ 30 สิงหาคม 2562 16:36:56หัวข้อ: หลวงปู่บก ถาวโร วัดสว่างวงษ์คณะกิจ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
เริ่มหัวข้อโดย: ใบบุญ ที่ 30 สิงหาคม 2562 16:36:56
(http://www.sookjaipic.com/images_upload_2/20381188144286__1_320x200_.jpg)

หลวงปู่บก ถาวโร
วัดสว่างวงษ์คณะกิจ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

พระครูนิยมธรรมภาณ หรือ หลวงปู่บก ถาวโร อดีตเจ้าคณะตำบลตาคลี เขต 1 และเจ้าอาวาสวัดสว่างวงษ์คณะกิจ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

เป็นพระเถระผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยเป็นอย่างยิ่ง แม้ได้ละสังขารมาเป็นเวลานาน แต่ชาวบ้านยังเลื่อมใสศรัทธามิคลาย

อีกทั้งเป็นพระนักเทศน์ชื่อดังที่เทศนาธรรมคู่กับหลวงพ่อหลิน วัดสมอ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท จนได้รับสมญานามจากชาวบ้าน ว่า "พระปู่เจ้าเขาตาคลี" เป็นที่รู้จักและเคารพนับถือของพุทธบริษัททั้งในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างมาก

มีนามเดิมว่า "บก สุขสำราญ" เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 8 ก.พ.2450 ที่ ต.ท่าแค อ.เมือง จ.ลพบุรี เป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวนพี่น้องท้องเดียวกัน 10 คน บิดา-มารดา ชื่อ นายลอยและนางพริ้ง สุขสำราญ

อายุ 9 ขวบ บิดา-มารดานำไปฝากไว้เป็นศิษย์วัดป่าธรรมโสภณ เรียนหนังสือกับพระอาจารย์ฉาย จนอ่านออกเขียนได้ ต่อมาเข้าเรียนในโรงเรียนประชาบาล จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

อายุ 16 ปี เข้าพิธีบรรพชา เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2466 ณ วัดป่าธรรมโสภณ ต.พรหมมาศ อ.เมือง จ.ลพบุรี

มุ่งศึกษาพระปริยัติธรรม จนสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท ตามลำดับ

พออายุ 21 ปี อุปสมบท เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2470 ณ พัทธสีมา วัดป่าธรรมโสภณ โดยมี พระครูโวทานสมณคุต วัดเชิงท่า เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอธิการฉาย วัดป่าธรรมโสภณ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระอาจารย์ดำ วัดป่าธรรมโสภณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ได้รับฉายาว่า "ถาวโร" หมายถึง ผู้มีความมั่นคงถาวร

จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าธรรมโสภณ 2 พรรษา ต่อมาย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่ วัดถ้ำตะโก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เพื่อปฏิบัติธรรมเรียนกัมมัฏฐานกับ หลวงพ่อเภา เป็นเวลา 2 ปี

พ.ศ.2474 ขุนตาคลี (กำนันแดง เวชกิจ) พร้อมชาวบ้านตลาดตาคลี ได้ร่วมกันสร้าง "สำนักสงฆ์วัดสว่างวงษ์คณะกิจราษฎร์ศรัทธาธรรม" และนิมนต์ พระภิกษุบก ถาวโร พร้อมด้วยพระภิกษุที่วัดป่าธรรมโสภณ อีก 5 รูป มาจำพรรษา ณ สำนักสงฆ์วัดสว่างวงษ์คณะกิจ ในเวลาต่อมา

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2481 เป็นกรรมการศึกษาโรงเรียนวัดสว่างวงษ์ พ.ศ.2492 เป็นกรรมการตรวจประโยคธรรม พ.ศ.2494 เป็นเจ้าคณะตำบลตาคลี เขต 1

พ.ศ.2500 เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.2501 เป็นเจ้าอาวาสวัดสว่างวงษ์คณะกิจ

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2480 เป็นพระสมุห์ฐานานุกรม พระครูนิพัทธศีลคุณ อดีตเจ้าคณะอำเภอตาคลี พ.ศ.2501 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นตรี ในราชทินนาม "พระครูนิยมธรรมภาณ" พ.ศ.2509 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นโท ในราชทินนามเดิม พ.ศ.2513 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

พ.ศ.2517 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

งานด้านการศึกษา ก่อตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ให้พระภิกษุ-สามเณรทุกรูปสอบธรรมสนามหลวงก่อน แล้วจึงลาสิกขา สนับสนุนวัดในเขตปกครองตั้งสำนักเรียน ถ้าสำนักเรียนใดขาดครูสอนธรรม ท่านจะจัดส่งพระภิกษุที่มีความรู้ความสามารถด้านปริยัติไปช่วยสอนตามความประสงค์ของเจ้าสำนักเรียน

งานก่อสร้างถาวรวัตถุ ก่อสร้างศาลาการเปรียญ, อุโบสถ, ตึกสังฆวาโส, ตึกภิกขุโณ, เมรุ, ศาลาการเปรียญ (หลังใหม่) และบริจาคเงินส่วนตัวสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม "โรงเรียนนิยมธรรมภาณอนุสรณ์"

มรณภาพอย่างสงบ เมื่อวันที่ 24 ก.พ.2524 ที่ตึกสังฆวาโส วัดสว่างวงษ์คณะกิจ

สิริอายุ 74 ปี พรรษา 54 
ข่าวสดออนไลน์