[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

นั่งเล่นหลังสวน => สุขใจ ไปเที่ยว => ข้อความที่เริ่มโดย: Kimleng ที่ 24 ตุลาคม 2562 17:15:05หัวข้อ: อุทยานแห่งชาติออบหลวง สัมผัสธรรมชาติน่าเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: Kimleng ที่ 24 ตุลาคม 2562 17:15:05

(http://www.sookjaipic.com/images_upload_2/30154439310232_1_Copy_.jpg)
ออบหลวงเป็นช่องแคบเขาขาดที่มีหน้าผาหินขนาบลำน้ำ ทำให้เกิดหุบผาลึก  มีความลึกประมาณ ๓๒ เมตร
ส่วนที่แคบที่สุด ๒ เมตร ความยาวของช่องแคบ ประมาณ ๓๐๐ เมตร

สัมผัสธรรมชาติน่าเที่ยว
อุทยานแห่งชาติออบหลวง
จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติออบหลวง เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด และอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว ๑๐๐ กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๕๕๓ ตารางกิโลเมตร (๓๔๕,๖๒๕ ไร่) พื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานเป็นภูเขาสลับซับซ้อนและสูงชัน มีอาณาเขตติดต่อกับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ แหล่งน้ำหลักคือลำน้ำแม่แจ่ม ซึ่งมีลักษณะเป็นเกาะแก่งเมื่อไหลผ่านหุบเขา ในอุทยานมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ จำแนกได้หลายประเภท สามารถพบสัตว์ป่าได้หลายชนิด เช่น เลียงผา เสือ หมี เป็นต้น นอกจากนี้ภายในอุทยานแห่งชาติยังมีน้ำพุร้อน น้ำตก ถ้ำ และแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์

ตามประวัติดั้งเดิม เล่าสืบต่อกันมาว่า ลำน้ำแม่แจ่มสมัยก่อน เรียกว่า “แม่น้ำสลักหิน” เพราะแม่น้ำนี้ได้เจาะภูเขาหินลูกหนึ่งจนทะลุไหลผ่านเป็นลำน้ำ ตรงที่เรียกว่า “ออบหลวง”  ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแม่น้ำแม่แจ่ม ซึ่งเป็นชื่อเรียกกันในปัจจุบัน คำว่า “ออบ” เป็นภาษาท้องถิ่นของภาคเหนือ แปลว่า ช่องแคบ คำว่า “หลวง” แปลว่า “ใหญ่” ดังนั้น “ออบหลวง” ในภาษาท้องถิ่น จึงแปลว่า ช่องแคบขนาดใหญ่ เนื่องมาจากภูเขาที่มีหน้าผาสูงชันถูกแม่น้ำแม่แจ่มเจาะผ่านทะลุไป

ในปี พ.ศ.๒๕๐๘ กรมป่าไม้เห็นว่าบริเวณริมถนนในท้องที่ตำบลหางดง อำเภอฮอด และตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ร่มรื่น สภาพภูมิประเทศสวยงามแปลกตา มีความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ประกอบด้วยโขดผาและลำน้ำที่ไหลแรงผ่านโตรกเขาที่ชาวเหนือ เรียกว่า “ออบหลวง” เป็นที่ซึ่งประชาชนชอบไปพักผ่อนชมธรรมชาติหาความรื่นรมย์อยู่เป็นประจำ จึงได้จัดให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในรูปของวนอุทยาน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๙ โดยให้อยู่ในความดูแลของสำนักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่ วนอุทยานออบหลวงในอดีตเป็นสถานที่พักแรมของ บริษัท บอร์เนียว ที่มีกิจการทำไม้ ซึ่งในสมัยนั้นการทำไม้สักจะใช้วิธีลำเลียงล่องมาตามลำน้ำแม่แจ่ม ไม้จะมาวนอยู่ที่ออบหลวงซึ่งเป็นวังน้ำวนและลึกมาก  บริษัทไม้จึงตั้งปางพักตรงจุดนี้เพื่อคอยเก็บไม้ที่ไหลมาไม่ให้ไหลลงไปวังน้ำ  ต่อมา กรมป่าไม้ได้โอนให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองอุทยานแห่งชาติ และในต้นปี พ.ศ.๒๕๓๑ ได้มีการสำรวจเบื้องต้นพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบวนอุทยาน เพื่อยกฐานะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ  จึงได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามพระราชกฤษฏีกาฉบับพิเศษ (ภาคผนวก ก.พระราชกฤษฎีกา) หน้า ๒๑ ๒๔ เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๑๑ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๔ กำหนดที่ดินป่าจอมทอง ป่าแม่แจ่ม และป่าแม่ตื่น ในท้องที่ตำบลดอยแก้ว ตำบลสบเตี๊ยะ ตำบลแม่สอย ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม และตำบลหางดง ตำบลฮอด ตำบลนาคอเรือ ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๔ (อุทยานแห่งชาติออบหลวง) เนื้อที่ประมาณ ๕๕๓ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓๔๕,๖๒๕ ไร่ นับเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ ๖๘ ของประเทศไทย  ผลการสำรวจปรากฏว่ามีสภาพป่าสมบูรณ์ด้วยระบบนิเวศทุกประการ มีจุดเด่นทางธรรมชาติสวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตก บ่อน้ำร้อน  เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่ง และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลำน้ำแม่แจ่มและแม่น้ำปิงตอนล่าง(http://www.sookjaipic.com/images_upload_2/93970298932658_3_Copy_.jpg)

(http://www.sookjaipic.com/images_upload_2/24836770155363_2_Copy_.jpg)

(http://www.sookjaipic.com/images_upload_2/15663328270117_4_Copy_.jpg)

(http://www.sookjaipic.com/images_upload_2/45896350923511_6_Copy_.jpg)
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ สะอาด ร่มรื่น ลัดเลาะไปตามแนวไหล่เขา ขนาบลำแม่น้ำแจ่ม ที่มีโขดหินสวยงามแปลกตา

(http://www.sookjaipic.com/images_upload_2/42352477047178_8_Copy_.jpg)

(http://www.sookjaipic.com/images_upload_2/35849663491050_5_Copy_.jpg)
สำนักงานที่ทำการอุทยานแห่งชาติออบหลวง