[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

สุขใจในธรรม => บทสวด - คัมภีร์ คาถา - วิชา อาคม => ข้อความที่เริ่มโดย: Maintenence ที่ 31 สิงหาคม 2563 09:42:18หัวข้อ: อุณหิสสวิชยคาถา - คาถาต่ออายุ
เริ่มหัวข้อโดย: Maintenence ที่ 31 สิงหาคม 2563 09:42:18
(https://lh3.googleusercontent.com/proxy/7FKjiZEBWuSRROCk_c-He0wGBpCXkJ6YoNYfwBK0GdLxKmz47t83hH1-eMDNVnGM4Pm-7fhDI0iOPyZEtvZ8WruzLFuc-y3jZGdA8alPTzf3S1MrXWk)

อุณหิสสวิชยคาถา

      อัตถิ อุณหิสสะวิชะโย       ธัมโม โลเก อะนุตตะโร

      สัพพะสัตตะหิตัตถายะ           ตัง ต๎วัง คัณหาหิ เทวะเต

      ปะริวัชเช ราชะทัณเฑ            อะมะนุสเสหิ ปาวะเก

      พ๎ยัคเฆ นาเฆ วิเส ภูเต            อะกาละมะระเณนะ วา

      สัพพัส๎มา มะระณา มุตโต       ฐะเปต๎วา กาละมาริตัง

      ตัสเสวะ อานุภาเวนะ             โหตุ เทโว สุขี สะทา

      สุทธะสีลัง สะมาทายะ            ธัมมัง สุจะริตัง จะเร

      ตัสเสวะ อานุภาเวนะ             โหตุ เทโว สุขี สะทา

      ลิกขิตัง จินติตัง ปูชัง              ธาระณัง วาจะนัง คะรุง

      ปะเรสัง เทสะนัง สุต๎วา         ตัสสะ อายุ ปะวัฑฒะตีติ ฯที่มา วัดพิชดอทคอม (วัดพิชโสภาราม)