[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

สุขใจในธรรม => บทสวด - คัมภีร์ คาถา - วิชา อาคม => ข้อความที่เริ่มโดย: Maintenence ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 12:29:02หัวข้อ: บทสวด โคตะมะกะเจติยะธัมมะปะริยาโย
เริ่มหัวข้อโดย: Maintenence ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 12:29:02
(https://images.pexels.com/photos/548389/pexels-photo-548389.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=1&w=500)

โคตะมะกะเจติยะธัมมะปะริยาโย

อะภิญญายะ  โข โส  ภะคะวา ธัมมัง  เทเสติ  โน อะนะภิญญายะ

สะนิทานัง  ธัมมัง เทเสติ  โน  อะนิทานัง สัปปาฏิหาริยัง  ธัมมัง  เทเสติ

โน  อัปปาฏิหาริยัง  ตัสสะ โข  ปะนะ  ภะคะวะโต  อะภิญญายะ  ธัมมัง

เทสะยะโต  โน   อะนะภิญญายะ  สะนิทานัง  ธัมมัง  เทสะยะโต  โน

อะนิทานัง สัปปาฏิหาริยัง  ธัมมัง  เทสะยะโต โน  อัปปาฏิหาริยัง  กะระ-

ณีโย  โอวาโท  กะระณียา  อะนุสาสะนี  อะลัญจะ  ปะนะ  โน ตุฏฐิยา

อะลัง  อัตตะมะนะตายะ  อะลัง  โสมะนัสสายะ สัมมาสัมพุทโธ

ภะคะวา  สวากขาโต  ภะคะวะตา   ธัมโม  สุปะฏิปันโน  สังโฆติ ฯ


        มะหาการุณิโก  นาโถ                อัตถายะ  สัพพะปาณินัง

        ปูเรตวา  ปาระมี  สัพพา               ปัตโต  สัมโพธิมุตตะมัง

        เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                  มา โหนตุ  สัพพุปัททะวา

        มะหาการุณิโก  นาโถ                   หิตายะ  สัพพะปาณินัง

        ปูเรตวา  ปาระมี  สัพพา                ปัตโต  สัมโพธิมุตตะมัง

        เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                  มา โหนตุ  สัพพุปัททะวา

        มะหาการุณิโก นาโถ                    สุขายะ  สัพพะปาณินัง

        ปูเรตวา  ปาระมี  สัพพา                ปัตโต  สัมโพธิมุตตะมัง

        เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                  มา โหนตุ สัพพุปัททะวา ฯ


ที่มา วัดโพรงจระเข้ ตรัง