[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

นั่งเล่นหลังสวน => สุขใจ ห้องสมุด => ข้อความที่เริ่มโดย: Kimleng ที่ 15 เมษายน 2567 12:13:14หัวข้อ: "นาเกลือ" ทำไมน้ำทะเลในนาเกลือมี่หลากสี?
เริ่มหัวข้อโดย: Kimleng ที่ 15 เมษายน 2567 12:13:14
(http://www.sookjaipic.com/images_upload_2/54494265301359_436393079_1824533284729010_782.jpg)
"นาเกลือที่มีน้ำสีแดง" อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จะเห็นชัดเจนช่วงฟ้าใสและแดดจัด
เหตุผลที่นาเกลือเป็นสีชมพูหรือสีแดง เกิดจากการทำปฏิกิริยาของสัตว์ทะเลจำพวก แพลงตอน กุ้ง หอย ปู สีแดง ไล่เฉดสีไปตามความเข้มของแร่ธาตุ
ในบริเวณใกล้เคียงกัน สามารถนั่งรถชมนาเกลือที่มีน้ำทะเลสีเหลือง สีฟ้า สีเขียว ที่เกิดจากปฏิกิริยาดังกล่าว สวยงามมาก


นาเกลือ


เกลือเป็นสารเคมีชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว รสเค็ม เป็นอาหารธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อมนุษย์ และสัตว์มาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน  มนุษย์ต้องบริโภคเกลือประมาณวันละ ๕-๑๐ กรัม เพื่อนำไปช่วยรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายให้เซลล์เนื้อเยื่อต่างๆ ทำงานอย่างปกติ นอกจากนี้เกลือยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้มากมายเช่น ปรุงอาหาร ถนอมอาหาร และใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ

ประเทศไทยมีการผลิตเกลือทะเล ปีละประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ตัน มีพื้นที่ทำนาเกลืออยู่ ๗ จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี และปัตตานี    แหล่งผลิตเกลือทะเลที่สําคัญของประเทศไทยตั้งแต่สมัยโบราณ ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี การทํานาเกลือทะเลหรือเกลือสมุทรใช้พื้นที่ประมาณ ๓๐ – ๔๐ ไร่ขึ้นไป โดยอาศัยแสงแดดช่วยเพิ่มความเค็มให้กับนํ้าทะเลจนตกผลึกเป็นเม็ดเกลือ การทํานาเกลือจึงเป็นภูมิปัญญาที่ที่ต้องพึ่งพาสายลม แสงแดด และคนเดินนํ้า

นอกจากแหล่งผลิตเกลือที่กล่าวไปแล้ว ปัตตานีเป็นเมืองเดียวในแหลมมลายูที่สามารถผลิตเกลือได้ และสามารถส่งเกลือเป็นสินค้าออกที่สำคัญ ในพ.ศ.๒๔๓๙  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จตรวจราชการหัวเมืองปักษ์ใต้ ทรงบันทึกเรื่องเกลือปัตตานี ไว้ว่า “...ในเมืองตานีมีนาเกลือแห่งเดียวตลอดแหลมมลายู สินค้าเกลือเมืองตานีขายได้อย่างแพงถึงเกวียนละ ๑๖ เหรียญ ขายตลอดออกไปจนสิงคโปร์และเกาะหมาก...”

ในประเทศไทยมีเกลือ ๒ ชนิดคือเกลือสมุทรหรือเกลือทะเล และเกลือหินหรือเกลือสินเธาว์

เกลือสมุทร หรือเกลือทะเล เป็นเกลือที่ผลิตขึ้นโดยการนำน้ำทะเลขึ้นมาตากแดด ให้น้ำระเหยไปเหลือแต่ผลึกเกลือตกอยู่ มีการผลิตใช้มาตั้งแต่โบราณ เกลือทะเลมีคุณสมบัติที่ดีในการเป็นแหล่งเกลือแร่ที่สมดุลต่อร่างกาย มีไอโอดีนจากธรรมชาติ ๑-๕ มิลลิกรัม/กิโลกรัม  อยู่ในรูปที่เหมาะสมต่อการดูดซึม

เกลือหิน หรือเกลือสินเธาว์ เหมาะกับการใช้ในอุตสาหกรรม เพราะมีความชื้น แมกนีเซียม และแคลเซียมค่อนข้างต่ำ เป็นเกลือที่มาจากดินหรือน้ำชะดินโดยการสูบน้ำเกลือใต้ดินขึ้นมาตากแดดหรือต้มเพื่อให้ได้ตะกอนเกลือ ปัจจุบันเกลือหินได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย 


(http://www.sookjaipic.com/images_upload_2/45985288214352_1_Copy_.jpg)
ยุ้งเกลือ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

(http://www.sookjaipic.com/images_upload_2/22295976099040_2_Copy_.jpg)
คลองส่งน้ำทะเลเข้านาเกลือ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

(http://www.sookjaipic.com/images_upload_2/59573090490367_3_Copy_.jpg)