[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

สุขใจในธรรม => รวมข่าวภัยพิบัติ ทั้งในอดีต และปัจจุบัน => ข้อความที่เริ่มโดย: -NWO- ที่ 11 เมษายน 2555 11:21:42หัวข้อ: รอยเลื่อนแผ่นดินไหวในไทย 13 แห่ง พบมีการเคลื่อนไหวผิดปกติ
เริ่มหัวข้อโดย: -NWO- ที่ 11 เมษายน 2555 11:21:42
“พิจิตต” ห่วง รอยเลื่อนแผ่นดินไหวในไทย 13 แห่ง พบมีการเคลื่อนไหวผิดปกติ เตือนจับตาเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรีอย่างใกล้ชิด


ดร. พิจิตต รัตตกุล คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) และผู้อำนวยการบริหารศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) กล่าวในการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “การแพทย์ฉุกเฉินไทย ฝ่าภัยพิบัติ 2012” ว่า ในวันข้างหน้าจะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จะต้องเตรียมความพร้อมให้สูงขึ้นเพราะหากเทียบเคียงสถิติการเกิดภัยพิบัติระหว่างซีกโลกตะวันตกกับซีกโลกตะวันออกอย่างเอเชียจะมีความรุนแรงแตกต่างกันมาก ตัวอย่างเชินความเร็วของพายุ 170 ไมล์ต่อชั่วโมงทำลายความเสียหายให้กับซีกโลกตะวันตกได้เพียงนิดเดียว แต่หากเคลื่อนย้ายมาทางซีกโลกตะวันออกแล้วความเสียหายมีจำนวนมาก ขึ้นถึงร้อยละ 84 เพราะเราไม่มีความรู้เรื่องการเตรียมพร้อม แต่ทั้งนี้เราคงไม่สามารถหยุดยั้งภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นได้ แต่เราสามารถยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้


ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยเรามีหลายรูปแบบทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นที่ส่งผลให้เกิดปริมาณฝนที่หนาแน่นฝนจะตกมากขึ้น น้ำทะเลจะหนุนสูงขึ้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำจนเกิดการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงและมหาศาล การยุบตัวของดินจะเกิดขึ้นเรื่อยๆและขยายเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในส่วนของภาคกลางพื้นแผ่นดินจะกลายเป็นแอ่งลึกลงไปแทบทั้งสิ้น ทางภาคใต้ต้องเตรียมรับมือกับพายุที่มีความรุนแรงเหมือนพายุเกย์ พายุลินดา สืบเนื่องจากการเปลี่ยนผ่าน ของมรสุมจากประเทศฟิลิปปินส์ ที่เปลี่ยนทิศทางการเดินทาง นอกจากนั้นแล้วภาคใต้ตอนบนยังต้องเตรียมรับมือกับสตรอมเสริม (Stormsurge) ซึ่งภาวะแบบนี้จะลามมายังภาคกลางด้วย

ดร.พิจิตต กล่าวต่อว่า เราอาจจะต้องเผชิญกับภัยพิบัติที่แตกต่างกันอย่างรุนแรงโดยไม่มีรูปแบบ ดังนั้นเราต้องเตรียมพร้อมรับมือ อาทิ เรื่อง ปัญหาอาคารทรุด หน่วยแพทย์ฉุกเฉินจะต้องรู้ว่าจะตัองเตรียมเครื่องมือในการค้นหาอย่างไร

ทั้งนี้ความเสี่ยงเรื่องภัยพิบัติของประเทศไทยมีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบ คือ 1.รูปแบบของลมที่จะรุนแรงขึ้นและรูปแบบของฝนที่มากขึ้นและจะส่งผลให้ปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 30 ซึ่งปริมาณที่มากขึ้นนี้จะส่งผลให้เกิดการถ่ายน้ำทิ้ง ลงทะเลโดยไม่มีการกักเก็บก็จะส่งผลให้เกิดภัยแล้ง ดังนั้นสิ่งที่ท้าทายในการทำงานของเราคือการสร้างความสมดุลระหว่างน้ำ ทั้งนี้สิ่งที่น่าเป็นกังวลที่สุดคือเรื่องรอยเลื่อนที่มีอยู่ในประเทศไทย ทั้งหมด 13 รอยเลื่อน ซึ่งรอยเลื่อนที่น่าเป็นกังวลมากที่สุดซึ่งรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ และรอยเลื่อนแม่เมาะ ที่ในช่วง 2 ถึง 3 เดือนที่ผ่านมีการเคลื่อนไหวผิดปกติ จังหวัดที่น่าเป็นห่วงที่อยู่ในบริเวณรอยเลื่อนเหล่านี้คือจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี
นอกจากนี้สิ่งที่น่าเป็นกังวลอีกเรื่องคือภัยอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้น เช่น ดินถล่ม จนส่งผลให้เกิดน้ำหลากเข้าสู่ชุมชนและอาจจะได้เห็นน้ำป่าที่หลากเข้ามาสูง 4-5 เมตร นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องวินด์เสริช (windsurge) ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดขึ้นจากลมซึ่งประสานความรุนแรงกับการกัดเซาะชายฝั่งจากน้ำ จะส่งผลความเสียหายให้เกิดขึ้นกับพื้นที่ชายฝั่งเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้แล้วยังมีปัญหาของโรคอุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นตามมากับปัญหาเหล่านี้ด้วย

ผู้อำนวยการบริหารศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย กล่าวต่อว่า สิ่งที่เราจะต้องรีบทำซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายเรามีอยู่ด้วยกันทังหมด 4 ข้อคือ

1.เราควรสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในสังคมเข้มแข็ง ในเรื่องของการประเมินความเสี่ยง โดยในแต่ละหมู่บ้านจะต้องรู้ว่าตนเองจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัตอะไรบ้าง และจะต้องเตรียมการอย่างไร และการแพทย์ฉุกเฉินเองจะต้องเช้าไปจัดตั้งระบบเหล่านี้ให้เกิดขึ้น

2. เราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันในการช่วยเหลือแบบโต้ตอบเพราะที่ผ่านมาเมื่อเกิดภัยพิบัติ เราไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีซึ่งสิ่งที่สำคัญจะต้องมีการสร้างชุมชนให้เป็นฐานของเราให้ได้ พร้อมกันนี้ก็จะต้องมีการสร้างระบบการประสานงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะต้องประสานให้เกิดความเข้าใจให้ได้ว่าส่วนไหนควรมีไฟหรือไม่มีไฟ ในปริมาณของปัญหากว่าร้อยละ 30-40 เป็นเรื่องของการขาดการประสานงานแทบทั้งสิ้น

3.จะต้องมีการสร้างองค์ความรู้ในระบบเตือนภัยให้เกิดขึ้นกับชุมชนท้องถิ่น จะต้องฝึกให้ชาวบ้านคาดการการพยากรณ์อากาศได้ เพราะเมื่อชาวบ้านมีความรู้ในเรื่องเหล่านี้เบื้องต้นก็จะสามารถเตรียมการในส่วนของตนเองได้ นอกจากนี้ระบบเตือนภัยก็จะต้องทำให้มีการเข้าถึงอย่างรวดเร็วแม่นยำ เพื่อทำให้การเตรียมการป้องกันภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่างมทันท่วงที

4. ความท้าทายอีกเรื่องของการทำงานคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องรักษาถนนในการคมนาคมหลักไว้ให้ได้เพราะเมื่อถนนขาด เราก็ไม่สามารถช่วยเหลือใครได้ ซึ่งในเหตการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา สพฉ ดำเนินการได้อย่าสัมฤทธิ์ผล เพราะว่าได้รับความร่วมมือจากหลากหลายฝ่ายทั้งในส่วนของเรือและเฮลิคอปเตอร์


หัวข้อ: Re: รอยเลื่อนแผ่นดินไหวในไทย 13 แห่ง พบมีการเคลื่อนไหวผิดปกติ
เริ่มหัวข้อโดย: -NWO- ที่ 11 เมษายน 2555 16:43:31
http://202.60.207.50/flvstreaming/B0DAD53E2D1A4540915B99070BE2F6CC.flv