[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

สุขใจในธรรม => ห้อง วีดีโอ => ข้อความที่เริ่มโดย: เงาฝัน ที่ 05 พฤษภาคม 2555 22:06:12หัวข้อ: ทุกข์แท้แก้ที่ใจ พระไพศาล วิสาโล 1/3
เริ่มหัวข้อโดย: เงาฝัน ที่ 05 พฤษภาคม 2555 22:06:12


ทุกข์แท้แก้ที่ใจ พระไพศาล วิสาโล 1/3 (http://www.youtube.com/watch?v=DaMm8o_utDk&feature=related#)ทุกข์แท้แก้ที่ใจ พระไพศาล วิสาโล 2/3 (http://www.youtube.com/watch?v=aR_uxI2oMCA&feature=relmfu#)ทุกข์แท้แก้ที่ใจ พระไพศาล วิสาโล 3/3 (http://www.youtube.com/watch?v=xl8z-cCYXqA&feature=relmfu#) อัปโหลดโดย labjournal เมื่อ 5 ก.ค. 2010

ขอส่งต่อบันทึกเสียงอ่านของ ทพญ.ธนาภรณ์
เรื่องทุกข์แท้แก้ที่ใจ โดยพระไพศาล วิสาโล เพื่อเป็นธรรมทาน
(อนุโมทนาบุญ)

เมื่อพูดถึงคำว่ารุ่งอรุณ พระอาจารย์ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า
คำนี้มีความหมายงดงามในทางธรรม
บ่งบอกถึงสภาวะหรือปัจจัยที่นำมาสู่ทางสว่างสไวทางปัญญา
ดังพระพุทธองค์ได้ตรัสว่า โยนิโสมนสิการและกัลยาณมิตร
เป็นบุพนิมิตรหรือรุ่งอรุณแห่งวิถีที่ดีงาม

คืออริยะมรรคที่มีสัมมาทิฐิเป็นตัวนำ ดังนั้นคงจะไม่มีอะไร
ประเสริฐเท่ากับการทำตัวเป็นกัลยานมิตร
นำเนื้อหาทางธรรมของพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
ที่นำมาจากหนังสือที่มีชื่อว่า รุ่งอรุณที่สุคะโต

ซึ่งท่านได้บรรยายในลักษณะของธรรมะรับอรุณ
หลังทำวัตรเช้า ให้แก่คณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนรุ่งอรุณ
ที่มาปฎิบัติธรรม ณ วัดป่าสุคะโต
ในช่วงเข้าพรรษาปี 2545 มาถ่ายทอดเพื่อให้ท่านผู้ฟัง
เกิดความสว่างสไวทางปัญญาและเข้าถึงชีวิตที่งดงามต่อไป
(ที่มา:ถอดเทปเนื้อหาตอนต้น)