[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

สุขใจในธรรม => เพลงสวดมนต์ => ข้อความที่เริ่มโดย: เงาฝัน ที่ 15 พฤษภาคม 2555 13:09:08หัวข้อ: 王菲法门寺诵《心经》 Faye Wong Performing Heart Sutra at Famen Temple
เริ่มหัวข้อโดย: เงาฝัน ที่ 15 พฤษภาคม 2555 13:09:08


王菲法门寺诵《心经》 Faye Wong Performing Heart Sutra at Famen Temple (http://www.youtube.com/watch?v=DOvxDMp836w#) อัปโหลดโดย linfengmial เมื่อ 12 มี.ค. 2011
จาก sinapremium

觀自在菩薩,行深般若波羅蜜多時,
照見五蘊皆空,度一切苦厄。舍利子,
色不異空,空不異色,色即是空,空即是色,
受想行識亦復如是。舍利子是諸法空相,
不生不滅,不垢不淨,不增不減,是故空中無色,
無受想行識,無眼耳鼻舌身意,無色身香味觸法,
無眼界,乃至無意識界,無無明,亦無無明盡,
乃至無老死,亦無老死盡,無苦集滅道,無智亦無得,
以無所得故,菩提薩埵。依般若波羅蜜多故,
心無罣礙,無罣礙故,無有恐怖,遠離顛倒夢想,究竟涅槃。
三世諸佛,依般若波羅蜜多故,得阿耨多羅三藐三菩提,
故知般若波羅蜜多是大神咒,是大明咒,是無上咒,
是無等等咒,能除一切苦,真實不虛,故說般若波羅多咒,
即說咒曰:「揭諦,揭諦,波羅揭諦,波羅僧揭諦,菩提薩婆訶。」