[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

สุขใจในธรรม => ธรรมะทั่วไป ธารธรรม - ธรรมทาน => ข้อความที่เริ่มโดย: sometime ที่ 24 มิถุนายน 2553 15:16:41หัวข้อ: ความกตัญญู
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 24 มิถุนายน 2553 15:16:41
(http://www.taklong.com/pictpost/r/100908IMG00411.jpg)

http://www.fungdham.com/download/song/allhits/28.mp3กตญฺญูกตเวที

ได้แก่บุคคลผู้รู้กรรม

ที่เขาทำแล้ว(แก่ตน)ว่า..........................

ผู้นี้ทำคุณแก่เราดังนี้แล้ว

ทำการตอบแทนให้ผู้อื่นรู้

คือให้ปรากฏหัวข้อ: Re: ความกตัญญู
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 24 มิถุนายน 2553 15:35:15
(http://www.taklong.com/pictpost/r/100908IMG00411.jpg).....................หัวข้อการเจริญสติปัฏฐาน................................สำหรับเรื่องของ(การเจริญสติปัฏฐาน)

ในชีวิตประจำวันหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะไม่ใจร้อน

ยิ่งเห็นอกุศลธรรมว่ามีมากมายและละเอียดอย่างไร

ก็ยิ่งทราบว่า การอบรมเจริญสติปัฏฐานเป็นเรื่องละเอียด

และเป็นเรื่องที่จะต้องขัดเกลาอกุศลธรรมทั้งหลาย

ให้เบาบางลงไปเท่าที่.............สติจะระลึกรู้ได้

ท่านผู้ฟังจะเห็นได้นะค่ะว่า........................

ความคิดของแต่ละท่าน...................ต่างกัน

แม้ท่านผู้ฟังจะมีจำนวนมากสักเท่าไรก็ตาม

ชื่ออะไรบ้างก็ตาม........................................

ทั้งหมดเป็นเพียง นามธรรม และ รูปธรรม

ซึ่งเกิดขึ้นและเป็นไป.....เพราะเหตุปัจจัย

สภาพของ โลภะ........เป็น โลภะ

สภาพของ โทสะ........เป็น โทสะ

สภาพของ ปัญญา...เป็น ปัญญา

สภาพของ กุศล..........เป็น กุศล

สภาพของ อกุศล.........เป็น อกุศลฯลฯ

บางขณะ......เป็น กุศลธรรม

บางขณะ.........เป็น อกุศลธรรมฯลฯ

ทั้งหมดเป็น สภาพธรรม ที่เกิดดับแต่ละขณะ ๆ

ซึ่งเกิดขั้นแล้วดับไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งสิ้น

เพราะฉะนั้น

ชื่อ......ไม่สำคัญเท่ากับ.....ลักษณะ

ลักษณะของสภาพธรรม

ที่เกิดขึ้นแต่ละขณะ ๆ.....แต่ละประเภท ๆ

ที่เป็นกุศลบ้าง - เป็น อกุศลบ้าง.........ฯลฯ

หมายความว่า..........................................

เป็นสภาพของจิตที่เกิดขึ้นและเป็นไป

ตามเหตุตามปัจจัย..............ในขณะนั้น ๆ

เพราะฉะนั้น

เมื่อได้ศึกษาเรื่องของสภาพธรรมแล้ว

ก็จะทราบว่าสิ่งที่เคยยึดถือว่า เป็นตัวตน สัตว์ บุคคล ฯ

ทั้งหมดนั้นเป็นแต่เพียงธรรมแต่ละประเภท ๆ

ซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทั้งสิ้น


...............บรรยายโดย อาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์.................


............ถอดเทปโดย คุณสงวน สุจริตกุล...............