[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

สุขใจในธรรม => ธรรมะทั่วไป ธารธรรม - ธรรมทาน => ข้อความที่เริ่มโดย: หมีงงในพงหญ้า ที่ 24 มิถุนายน 2553 16:05:35หัวข้อ: กาลามสูตร
เริ่มหัวข้อโดย: หมีงงในพงหญ้า ที่ 24 มิถุนายน 2553 16:05:35
มา  อะนุสะเวนะ  อย่าเชื่อ โดยการฟังตามกันมา
มา  ปะรัมปะรายะ  อย่าเชื่อ โดยเห็นตามกันมา
มา  อิติกิรายะ  อย่าเชื่อ โดยมีการเล่าลือตามกันมา
มา  ปิฏะกะสัมปะทาเนนะ  อย่าเชื่อโดยการอ้างตำรา
มา  ตักกะเหตุ     อย่าเชื่อโดย การนึกเดาเอาเอง
มา  นะยะเหตุ     อย่าเชื่อโดยเพราะการอนุมาน
มา  อาการะปะริวิตักเกนะ.... อย่าเชื่อโดยคิดตาม
อาการเป็นไป
มา  ทิฏฐินิชฌานักขันติยา  อย่าเชื่อโดยชอบใจว่าตรงตามหลักการของตน
มา  ภัพพรูปะตายะ  อย่าเชื่อโดยเห็นว่าเป็นบุคคลน่าเชื่อถือ
มา  สะมะโณ โนครูติ  อย่าเชื่อโดยเห็นว่าเป็นครูอาจารย์ของเรา  ยิ้มกว้าง ๆ
--------------------------------------------------------
อิเม ธัมมา อะกุสะลา............ธรรมเหล่านี้เป็นอกุศล
อิเมธัมมา สาวัชชา.............. ธรรมเหล่านี้มีโทษ
อิเมธัมมา วิญญูคะระหิตา ................ธรรมเหล่านี้ผู้รู้ติเตียน
อิเมธัมมา สะมัตตา สะมาทินนา อะหิตายะ ทุกขายะ สังวัตตันตี ติ

ธรรมเหล่านี้ ใครสมาทานให้เต็มที่แล้ว ย่ิอมเป็นไปในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ เพื่อทุกข์ ท่านพึงละแต่เสียเมื่อนั้นเถิด

ขอให้พิสูจน์ว่า ธรรมทั้งหลายซึ่งสามารถปฏิบัติได้เห็นผลจริงแก่ใจแล้วจึงค่อยเชื่อ
อิติด้วยประการฉะนี้.......แล.......................... ฯ
จากหนังสือ........ของหลวงพ่อ เทียน จิตฺตสุโภ
(http://img691.imageshack.us/img691/7217/fo4.jpg)
http://www.se-ed.com/ads/pr/sile/song/07.%20Track%207.wma