[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

สุขใจในธรรม => ธรรมะทั่วไป ธารธรรม - ธรรมทาน => ข้อความที่เริ่มโดย: หมีงงในพงหญ้า ที่ 24 มิถุนายน 2553 22:40:19หัวข้อ: ก้าวขึ้นไป ยิ่งขึ้นได้สูงเท่าไร ท่านจะมีความสุขปลอดโปร่งมากขึ้น
เริ่มหัวข้อโดย: หมีงงในพงหญ้า ที่ 24 มิถุนายน 2553 22:40:19
[ โดย มนุษย์น้อย บอร์ดเก่า ]    
           มลคลชีวิต ๓๘ ประการ


               เริ่มสร้างชีวิต...

๑. ไม่คบคนพาล            ๒. สมาคมกับบัณฑิต

๓. บูชาคนควรบูชา          ๔. อยู่ในปฏิรูปเทศ
 
๕. มีบุญวาสนา              ๖. ตั้งตัวถูกทาง

๗. คงแก่เรียน               ๘. มีศิลปะ

๙. มีวินัยดี                  ๑๐. ใช้วาจาสุภาษิต

๑๑. เลี้ยงดูบิดามารดา      ๑๒. เลี้ยงดูบุตร

๑๓. เลี้ยงดูภรรยา          ๑๔. ทำงานไม่ให้คั่งค้าง

๑๕. บำเพ็ญทาน           ๑๖. ประพฤติธรรม

๑๗. สงเคราะห์ญาติ        ๑๘. ทำงานไม่มีโทษ


               ปรุงจิตโดยตรง...

๑๙. งดเว้นบาปกรรม        ๒๐. สำรวมจากการดื่มน้ำเมา

๒๑. ไม่ประมาท             ๒๒. มีสัมมาคารวะ

๒๓. มีความถ่อมตัว          ๒๔. มีความสันโดษ

๒๕. มีกตัญญู               ๒๖. ฟังธรรมะตามกาลอันควร

๒๗. อดทน                  ๒๘. ว่าง่ายสอนง่าย

๒๙. พบปะสมณะ            ๓๐. สนทนาธรรม


              มุ่งตรงนิพพาน...

๓๑. บำเพ็ญตบะ             ๓๒. ประพฤติพรหมจรรย์

๓๓. เห็นอริยสัจ             ๓๔. ทำให้แจ้งนิพพาน

๓๕. จิตไม่หวั่นไหว          ๓๖. จิตไม่โลภ

๓๗. จิตไม่กำหนัด           ๓๘. จิตหลุดพ้น (เกษม)

ก้าวขึ้นไป ยิ่งขึ้นได้สูงเท่าไร ท่านจะมีความสุขปรอดโปร่งมากขึ้น


ที่มา : หนังสือ "มงคลชีวิต ภาค ๑" พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์ พ.ศ. ๒๕๓๕
ใช้ทบทวนความรู้และตรวจสอบการปฏิบัติ