[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

สุขใจในธรรม => ธรรมะทั่วไป ธารธรรม - ธรรมทาน => ข้อความที่เริ่มโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 30 พฤษภาคม 2555 14:03:18หัวข้อ: ถามตอบปัญหาธรรมเรื่อง"ตายแล้วเกิดใหม่"
เริ่มหัวข้อโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 30 พฤษภาคม 2555 14:03:18
(http://www.sookjai.com/index.php?action=dlattach;topic=33890.0;attach=2272;image)


ถาม..........พระพุทธศาสนสอนเรื่อง การเวียนว่ายตายเกิด

ดังนั้น มักมีคำพูดเสมอว่า เมื่อสั่งสม

ความดีมากย่อมเกิดเป็นสิ่งที่ดีในภพหน้า และเมื่อทำความดีมากขึ้นอาจเกิดในชั้นที่

สูงกว่า เช่น ในชั้นของเทพ จึงมีคำถามว่า ภพหน้า หรือชาติหน้าหมายถึงอะไรเป็น

อีกชาติภพนอกเหนือจากโลกนี้หรือ? หรือว่าหมายถึงโลกนี้ ถ้าหมายถึงโลกนี้ คนที่

ได้เกิดเป็นเทพเทวดา แล้วทำไมเราไม่เห็นท่านเหล่านั้น ? ท่านเหล่านั้นอยู่ที่ไหน ?

แล้วเทพมีเรือนร่างและเพศไหม ?

(http://www.sookjai.com/index.php?action=dlattach;topic=34697.0;attach=2309;image)


หัวข้อ: Re: ตายแล้วเกิดใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 30 พฤษภาคม 2555 14:06:24
(http://www.sookjai.com/index.php?action=dlattach;topic=34697.0;attach=2309;image)


ตอบ.........คำว่าโลกนี้ โลก มีหลายความหมาย คือ สังขารโลก คือ สภาพธรรมทีเกิดขึ้นและ

ดับไปมี จิต เจตสิก รูป ชื่อว่า สังขารโลก  สัตวโลก คือ หมู่สัตว์ และ โอกาสโลก คือ

ที่อยู่ของหมู่สัตว์ทั้งหลาย เพราะฉะนั้น เมื่อกล่าวถึง โลกนี้ ตามความเข้าใจกัน คือ

โอกาสโลก ที่เป็นที่อยู่ของหมู่สัตว์ เช่น โลกมนุษย์ สวรรค์ นรก เป็นต้น ชื่อว่า โลก

โดยเป็นโอกาสโลก โลกนี้ จึงหมายถึงที่อู่ของหมู่สัตว์ที่กำลังเป็นไปอยู่ คือ กำลังอยู่

ในชาตินี้ ยังไม่สิ้นชีวิตไปนั่นเอง ชื่อว่า โลกนี้

คำว่าโลกหน้า หรือ สัมปรายภพ หมายถึง ผู้ที่ตายจากชาตินี้ คือ จุติจิตเกิด สิ้นสุด

ความเป็นบุคคลนี้ เมื่อยังมีกิเลส ก็ทำให้เกิดในภพภูมิใหม่ การเกิดในภพภูมิใหม่ ใน

ภพภูมิใดภพภูมิหนึ่ง ภพภูมิที่เกิดใหม่นั้น ชื่อว่าภพหน้า ชาติหน้า หรือ สัมปรายภพ

เพราะฉะนั้น ภพหน้าไม่จำเป็นจะต้องเป็นโลกนี้ คือ เป็นโลกมนุษย์ โลกหน้า ภพ

หน้า จึงเป็น นรก ก็ได้ สวรรค์ก็ไกด้ สำหรับผู้ที่ตายไป แล้วไปเกิดในภพภูมินั้น

ซึ่ง คำว่า ภพ มี 2 นัย คือ ภพ โดย ความเป็นการเกิดขึ้นของสภาพธรรมกับ{ภพ}

โดยนัยของ เป็นที่อยู่ของหมู่สัตว์ อันมีควาหมมายเดียวกับโอกาสโลก เพราะ

ฉะนั้นภพหน้า ก็คือ ที่อยู่ของหมู่สัตว์ในชาติหน้าหลังจากสิ้นชีวิตไปแล้วมี 31

ภพ - ภูมิ มี นรก  สวรรค์ มนุษย์ เป็นต้นเพราะฉะนั้นโลกมนุษย์ก็เป็น{ภพหน้า}

ได้ สำหรับคนที่ตายไปแล้ว กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ สวรรค์ก็เป้นภพหน้าของบุคคล

ที่ตายไปแล้วไปเกิดบนสวรรค์ก็ได้..................

จากบรอร์ดชมรมบ้านธรรมมะ....................http://www.dhammahomefellowship.com/ (http://www.dhammahomefellowship.com/)

http://www.fungdham.com/download/song/allhits/24.wma


หัวข้อ: Re: ตายแล้วเกิดใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: Kimleng ที่ 30 พฤษภาคม 2555 14:23:48(http://www.sookjai.com/index.php?action=dlattach;topic=34697.0;attach=2308;image)

คนมีบุญแท้....สร้างบุญมาอย่างไรหนอ