[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

สุขใจในธรรม => ธรรมะทั่วไป ธารธรรม - ธรรมทาน => ข้อความที่เริ่มโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 05 มิถุนายน 2555 10:16:15หัวข้อ: บรรยากาศเนื่องในวาระครบรอบ ๒๖๐๐ พุทธยันตี ภาค 1
เริ่มหัวข้อโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 05 มิถุนายน 2555 10:16:15
(http://www.sookjai.com/index.php?action=dlattach;topic=34906.0;attach=2322;image)


ภาคที่ ๑ เวียนเทียนนมัสการพระบรมสารีริธาตุ - เรียนธรรมะ

เนื่องในวาระ วันวิสาขบูชา ปี 2555 เป็นวันสำคัญของโลก เป็นธรรมเนียมที่  Sometime ต้องไปเก็บภาพบรรยากาศ วันสำคัญ

วันนี้ให้จงได้ จึงได้ตากแดด - กรำฝนไปถ่ายภาพมาให้ชาว สุขใจ ได้เชยชม แต่ว่าภาพทั้งหมดนี้ถ่ายด้วยกล้องอันแสน

กระจอกของ Sometime Canon Power Shot A 495

อาจมีผู้ไม่หวังดี...........Save ภาพไป POST ต่อ

ถึงอย่างไรก็ห้ามเขาไม่ได้ถ้า (:LOVE:)เขาอยากจะ Save ไปด้วยความคึกคะนอง Sometime เองก็เดินไปเจอรูปของ  

Sometime ในงานนี้เหมือนกันทั้งภาพที่ SCAN จากเครื่อง SCAN ภาพของ Sometime ด้วยเพราะเมื่อก่อนนี้ Sometime เคยใช้

กล้องฟิล์มคือ ถ่ายภาพแล้วนำไปให้ร้านอัดรูปทำออกมาเป็นภาพแล้วเอามา SCAN แล้วนำขึ้นเว็บไซต์อีกที่หนึ่งซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยาก

มากลงทุน - ลงแรง - ลงเงินไม่รู้กี่บาท - ต่อกี่บาทแต่พวกชุบมือเปิบกลับนำผลงานของคนอื่นไปเผยแพร่โดยไม่ต้องลงทุน ก็ขออนุโมทนา

บุญด้วยภาพทั้งหมดถือว่าเป็นสาธารณะประโยชน์ก็ขอให้นำไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรก็แล้วกันน่ะ ยังมีอีกหลายร้อยภาพรวมทั้งภาพพระเมรุ

ด้วย

หมายเหตุ.......กว่าจะ POST ได้แต่ละกระทู้แทบตายเลย

ใจสะอาด - ใจสว่าง - ใจสงบ

ภาพถ่ายจากวัน จันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2555

ปลายฟ้า สานฝัน.............http://rompho.multiply.com/ (http://rompho.multiply.com/)


หัวข้อ: Re: บรรยากาศเนื่องในวาระครบรอบ ๒๖๐๐ พุทธยันตี ภาค 1
เริ่มหัวข้อโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 05 มิถุนายน 2555 10:30:33
(http://www.sookjai.com/index.php?action=dlattach;topic=34906.0;attach=2324;image)

ทั้งหมด - ทั้งปวงนี้เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา

เว็บไซต์ สุขใจ เป็นเว็บ ฯ กึ่ง ๆ ธรรมมะจึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำภาพเหล่านี้เขาสู่เว็บ ฯ สุขใจเพื่อประโยชน์อันพึงมีต่อไปในภาย

ภาคหน้า ถ้าเจ้าของเว็บ ฯ ไม่ปิดเว็บแบบ เว็บ ฯ {เขากะลา} เหมือนเมื่อก่อนนี้
หัวข้อ: Re: บรรยากาศเนื่องในวาระครบรอบ ๒๖๐๐ พุทธยันตี ภาค 1
เริ่มหัวข้อโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 05 มิถุนายน 2555 10:31:52
(http://www.sookjai.com/index.php?action=dlattach;topic=34906.0;attach=2350;image)


พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ {บุคคลผู้เลิศผู้ประเสริฐที่สุดในโลก}พระองค์

ทรงเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสโดยประการทั้งปวง(อรหันต์)ทรงตรัสรู้โดยชอบได้โดย

พระองค์เอง(สัมมาสัมพุทธะ)ในวันที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั้นพระองค์เสด็จไปที่ใต้ต้น

พระศรีมหาโพธิ เมื่อพระอาทิตย์ยังไม่อัสดงคต(ยังไม่ตกดิน)พระองค์ทรงชนะมาร คือ..............................

เทวปุตตมารซึ่งเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสสวัตตีที่มารังควานพระองค์ ด้วย

พระบารมีที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาตลอดระยะเวลานานถึง{๔ อสงไขยแสนกัปป์}ที่จะ

เสด็จมาประทับนั่งที่โพธิบัลลังก์ซึ่งใคร ๆ ก็ไม่สามารถทำให้พระองค์เคลื่อนจากฐานะนี้

ได้ แต่ในขณะนั้นยังไม่ทรงตรัสรู้ จนทั่งถึงเวลาใกล้รุ่งของวันนั้น{วันเพ็ญเดือน ๖}

พระองค์ำก็ได้ทรงตรัสรู้ ชนะมารคือกิเลสทั้งปวงได้อย่างหมดสิ้นกิเลสทั้งหลายไม่

สามารถเกิดขึ้นได้อีก ชาตินั้นเป็นชาติสุดท้ายสำหรับพระองค์ไม่มีภพใหม่อีกต่อไป

สำหรับเรื่องมารนั้น มีรายละเอียดที่หลายหลายมากถ้าจะกล่าวโดยประมวลแล้ว{วัฏฏะ}

เป็นมาร พระอรหันตสัมมาัสัมพุทธเจ้า ทรงชนะมาร คือ {วัฏฏะ}ทั้งสิ้นแล้วพระองค์ทรง

ค้นค้นนายช่างผู้สร้างเรือนคือโลภะได้แล้วทรงดับโลภะได้อย่างหมดสิ้น ไม่เป็นเหตุ

ให้พระองค์ต้องเกิดในภพใหม่อีกต่อไป

ดังนั้น..........ในวันก่อนที่พระองค์จะทรง{ตรัสรู้}นั้นทรงชนะมารที่เป็น  เทวปุตตมาร แต่ที่

จะทรงชนะมารคือกิเลสได้ก็ในขณะที่พระองค์ทรงตรัสรู้ ในเวลาใกลุ้รุ่งของวันเพ็ญเดือน ๖

สิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั้น คือ อริยสัจจ์ ๔ ประการได้แก่ ทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์

ความดับทุกข์ และหนทางที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดทุก

ประการพระองค์ทรงตรัสรู้ตามความเป็นจริง เมื่อทรงตรัสรู้สภาพธรรมตามความเป็น

จริงแล้วทรงมีพระมหากรุณาที่จะเกื้อกูลสัตว์โลกให้ได้เข้าใจในสิ่งที่มีจริงเหมือน

อย่างที่พระองค์ทรงเข้าใจจึงทรงแสดงพระธรรมประกาศพระศาสนาแก่สัตว์

โลกซึ่งมีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรม ตามระดับขั้นของความเข้าใจของแต่ละ

บุคคลสามารถรู้แจ้งอริยสัจจธรรม ถึงความเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่าง ๆ สูงสุดถึง

ความเป็นพระอรหันต์ มีเป็นจำนวนมากมายนับไม่ถ้วน ทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

ท่านเหล่านี้ก็ตรัสรู้ความจริง คือ สัจจะทั้ง ๔ ประการนั้นแต่ไม่ได้ตรัสรู้เองเหมือน

อย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ที่ได้ฟังพระธรรมได้ฟังความจริงที่

พระองค์ทรงแสดงจึงสามารถตรัสรู้ได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าสัจจะคือสิ่งที่มีจริงเหล่านี้ทำให้

บุคคลผู้รู้แจ้งถึงความเป็นพระอริยะได้เมื่อเห็นอริยสัจจ์ ๔ ตามความเป็นจริงก็จะเป็น

เหตุให้ไม่ต้องวนเวียนไปใน{วัฏฏะ}อีกต่อไปบทความจาก............

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

๑๗๔/๑ ซอยเจริญนคร ๗๘ แขวง

ดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐หัวข้อ: Re: บรรยากาศเนื่องในวาระครบรอบ ๒๖๐๐ พุทธยันตี ภาค 1
เริ่มหัวข้อโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 05 มิถุนายน 2555 10:33:00
(http://www.sookjai.com/index.php?action=dlattach;topic=34906.0;attach=2352;image)
(:LOVE:)


หัวข้อ: Re: บรรยากาศเนื่องในวาระครบรอบ ๒๖๐๐ พุทธยันตี ภาค 1
เริ่มหัวข้อโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 05 มิถุนายน 2555 10:34:16
(http://www.sookjai.com/index.php?action=dlattach;topic=34906.0;attach=2330;image)
(:LOVE:)


หัวข้อ: Re: บรรยากาศเนื่องในวาระครบรอบ ๒๖๐๐ พุทธยันตี ภาค 1
เริ่มหัวข้อโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 05 มิถุนายน 2555 10:35:56
(http://www.sookjai.com/index.php?action=dlattach;topic=34906.0;attach=2332;image)
(:LOVE:)


หัวข้อ: Re: บรรยากาศเนื่องในวาระครบรอบ ๒๖๐๐ พุทธยันตี ภาค 1
เริ่มหัวข้อโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 05 มิถุนายน 2555 10:37:23
(http://www.sookjai.com/index.php?action=dlattach;topic=34906.0;attach=2334;image)
(:LOVE:)


หัวข้อ: Re: บรรยากาศเนื่องในวาระครบรอบ ๒๖๐๐ พุทธยันตี ภาค 1
เริ่มหัวข้อโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 05 มิถุนายน 2555 10:39:48
(http://www.sookjai.com/index.php?action=dlattach;topic=34906.0;attach=2336;image)
(:LOVE:)


หัวข้อ: Re: บรรยากาศเนื่องในวาระครบรอบ ๒๖๐๐ พุทธยันตี ภาค 1
เริ่มหัวข้อโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 05 มิถุนายน 2555 10:43:29
(http://www.sookjai.com/index.php?action=dlattach;topic=34906.0;attach=2338;image)
(:LOVE:)


หัวข้อ: Re: บรรยากาศเนื่องในวาระครบรอบ ๒๖๐๐ พุทธยันตี ภาค 1
เริ่มหัวข้อโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 05 มิถุนายน 2555 10:44:58
(http://www.sookjai.com/index.php?action=dlattach;topic=34906.0;attach=2340;image)
(:LOVE:)


หัวข้อ: Re: บรรยากาศเนื่องในวาระครบรอบ ๒๖๐๐ พุทธยันตี ภาค 1
เริ่มหัวข้อโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 05 มิถุนายน 2555 10:46:36
(http://www.sookjai.com/index.php?action=dlattach;topic=34906.0;attach=2342;image)
(:LOVE:)


หัวข้อ: Re: บรรยากาศเนื่องในวาระครบรอบ ๒๖๐๐ พุทธยันตี ภาค 1
เริ่มหัวข้อโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 05 มิถุนายน 2555 11:06:26
(http://www.sookjai.com/index.php?action=dlattach;topic=34906.0;attach=2344;image)
(:LOVE:)


หัวข้อ: Re: บรรยากาศเนื่องในวาระครบรอบ ๒๖๐๐ พุทธยันตี ภาค 1
เริ่มหัวข้อโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 05 มิถุนายน 2555 11:08:05
(http://www.sookjai.com/index.php?action=dlattach;topic=34906.0;attach=2346;image)
(:LOVE:)


หัวข้อ: Re: บรรยากาศเนื่องในวาระครบรอบ ๒๖๐๐ พุทธยันตี ภาค 1
เริ่มหัวข้อโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 05 มิถุนายน 2555 11:09:21
(http://www.sookjai.com/index.php?action=dlattach;topic=34906.0;attach=2348;image)

จบภาคที่ ๑ พักทานข้าว - น้ำ

SEE YOU AGAIN EVERYDAY

http://www.fungdham.com/download/song/sec2/2buddhapower/08.wmaหัวข้อ: Re: บรรยากาศเนื่องในวาระครบรอบ ๒๖๐๐ พุทธยันตี ภาค 1
เริ่มหัวข้อโดย: -NWO- ที่ 04 กรกฎาคม 2555 03:04:26
จบภาค 1 แต่ภาค 2 ไม่มี
เอ๊ะยังไง

 ;D