[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

สุขใจในธรรม => เสียงธรรมเทศนา => ข้อความที่เริ่มโดย: มดเอ๊ก ที่ 25 มิถุนายน 2553 20:04:27หัวข้อ: เสียงธรรม ชุด ๑ โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ (วัดอ้อน้อย)
เริ่มหัวข้อโดย: มดเอ๊ก ที่ 25 มิถุนายน 2553 20:04:27
(http://www.kanlayanatam.com/onoi/audio/sounddharma_01/sound-pic-04.jpg)
 
 
01 (http://www.kanlayanatam.com/onoi/audio/sounddharma_01/sound-1-01.htm)กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
02 (http://www.kanlayanatam.com/onoi/audio/sounddharma_01/sound-1-01.htm)ความขัดแย้ง
03 (http://www.kanlayanatam.com/onoi/audio/sounddharma_01/sound-1-03.htm)เครื่องยึดเหนี่ยวใจผู้อื่น
04 (http://www.kanlayanatam.com/onoi/audio/sounddharma_01/sound-1-04.htm)เตโชกสิณ
05 (http://www.kanlayanatam.com/onoi/audio/sounddharma_01/sound-1-05.htm)ทำอย่างไรให้ชีวิตมีสุข
06 (http://www.kanlayanatam.com/onoi/audio/sounddharma_01/sound-1-06.htm) ธรรมเครื่องทำให้กล้าหาญ
07 (http://www.kanlayanatam.com/onoi/audio/sounddharma_01/sound-1-07.htm)นรกสำหรับคนติดเหล้
08 (http://www.kanlayanatam.com/onoi/audio/sounddharma_01/sound-1-08.htm)ปราณสุริยะ สมาธิพระโพธิสัตว์
09 (http://www.kanlayanatam.com/onoi/audio/sounddharma_01/sound-1-09.htm)ปรุงชีวิตให้มีสุข
10 (http://www.kanlayanatam.com/onoi/audio/sounddharma_01/sound-1-10.htm) เปรตปากเน่าเปรตปากสุกร
11 (http://www.kanlayanatam.com/onoi/audio/sounddharma_01/sound-1-11.htm)พระคุณแม่
12 (http://www.kanlayanatam.com/onoi/audio/sounddharma_01/sound-1-12.htm)พลังกาย พลังปราณ พลังใจ
13 (http://www.kanlayanatam.com/onoi/audio/sounddharma_01/sound-1-13.htm)พิจารณาเท้ามือ
14 (http://www.kanlayanatam.com/onoi/audio/sounddharma_01/sound-1-14.htm)ฟังด้วยดี
15 (http://www.kanlayanatam.com/onoi/audio/sounddharma_01/sound-1-15.htm)ภาวจิต
16 (http://www.kanlayanatam.com/onoi/audio/sounddharma_01/sound-1-16.htm)รู้จักคำว่าพอ
17 (http://www.kanlayanatam.com/onoi/audio/sounddharma_01/sound-1-17.htm)ลูกจ้าง
18 (http://www.kanlayanatam.com/onoi/audio/sounddharma_01/sound-1-18.htm)โลกียสุข โลกุตรสุข.
19 (http://www.kanlayanatam.com/onoi/audio/sounddharma_01/sound-1-19.htm)วิถีแห่งชีวิต
20 (http://www.kanlayanatam.com/onoi/audio/sounddharma_01/sound-1-20.htm)สติสัมปชัญญะหลักธรรมในการดำเนินชีวิต
21 (http://www.kanlayanatam.com/onoi/audio/sounddharma_01/sound-1-21.htm)หายใจกำกับอิริยาบถ
 
(http://visit.webhosting.yahoo.com/visit.gif?&r=http%3A//onoi.org/new/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D30%26Itemid%3D1&b=Microsoft%20Internet%20Explorer%204.0%20%28compatible%3B%20MSIE%206.0%3B%20Windows%20NT%205.1%3B%20SV1%3B%20.NET%20CLR%202.0.50727%3B%20.NET%20CLR%203.0.04506.30%29&s=1280x1024&o=Win32&c=16&j=true&v=1.2)