[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

สุขใจในธรรม => ธรรมะทั่วไป ธารธรรม - ธรรมทาน => ข้อความที่เริ่มโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 06 มิถุนายน 2555 15:51:55หัวข้อ: สนทนาธรรมเรื่อง"อนัตตาไม่ใช่ไม่มีอะไร"
เริ่มหัวข้อโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 06 มิถุนายน 2555 15:51:55
(http://www.sookjai.com/index.php?action=dlattach;topic=34961.0;attach=2388;image)

(http://img840.imageshack.us/img840/2223/buddaf1.gif)ถ่ายภาพประกอบกระทู้โดย Sometime สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย


(http://lh6.ggpht.com/_AYFPNs1xf64/TBr_4TvayfI/AAAAAAAABD0/ny96kFM6Zak/1276500000.gif)

(http://www.sookjai.com/index.php?action=dlattach;topic=34961.0;attach=2386;image)


โดยคุณ เมตตา......{อนัตตา}มีความหมายว่าไม่เป็นไปตามอำนาจสูญจากสัตว์ บุคคล ตัวตน    

สิ่งนั้นมี เกิดแล้วก็ดับไปสูญคือว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนธรรมคือสิ่งที่มีจริง

เห็นมีจริงขณะนี้มีเรานั่งอยู่ มีเห็น เห็นเป็นเห็นไม่ใช่เรา{เห็นเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นทำกิจ}

ทำหน้าที่ไม่ว่าเห็นเกิดที่ไหนในน้ำในอากาศเห็นก็เป็นเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงไม่ใช่

สัตว์ บุคคล เทวดา หรือเราเห็น ขณะนี้เห็นมีจริง ๆ เกิดแล้วดับไปตามเหตุปัจจัย

อนัตตาจึงไม่ใช่ไม่มีอะไร มีความหมายเดียวกับสุญญตา

เดี๋ยวนี้มีอะไรจริง สัตว์ บุคคล ตัวตนก็ไม่มีจริงฟังสิ่งซึ่งไม่เคยฟังมาก่อนเพื่อ

ประโยชน์ให้มีความเห็นถูกเข้าใจถูกในสภาพธรรมตามความเป็นจริงว่า - ไม่มีสัตว์

ไม่มีบุคคลไม่เป็นไปตามอำนาจบังคับบัญชาของใครได้เป็น{อนัตตา}    

ก่อนที่จะได้ฟังพระธรรมก็มีสัตว์ บุคคล ตัวตน มีทุกสิ่งทุกอย่าง

หลังฟังธรรมก็ยังมีสัตว์ บุคคล ตัวตนแต่เข้าใจขึ้นหรือเปล่า........โดยคุณ khampan.a..........คำสอนเรื่องของ{อนัตตา}

มีเฉพาะในคำสอนทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นแสดงถึง

ความเป็นจริงของสภาพธรรมที่หาความเป็นสัตว์ เป็นบุคคล เป็นตัวตนไม่ได้ พระอรหันต

สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระบรมศาสดาทรงตรัสรู้สภาพธรรมที่มีจริงทุกอย่างทุก

ประการแล้วทรงแสดงความจริงโดยละเอียดโดยประการทั้งปวงเพื่อให้สัตว์โลกได้เข้าใจ

ถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงจากที่ไม่เคยรู้เคยถูกปิดบังด้วยความมืดคือ...อวิชชา....ทำให้

ไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏก็จะค่อย ๆ เข้าใจถูกไปตามลำดับได้รับ

ประโยชน์จากพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงตามกำลังปัญญญาของแต่ละบุคคล      

จากการฟังพระธรรมที่ ท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้บรรยาย จะมีอยู่คำถาม

ที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวเพื่อทบทวนย้ำเตือนให้ผู้ฟังผู้ศึกษาไม่ลืมความเป็นจริงของสภาพ

{ธรรม} คือ เมื่อไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตนแล้วเป็นอะไร ? เมื่อไม่ใช่สัตว์  

ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตนก็เป็น{ธรรม}เป็นแต่เพียงธรรมแต่ละอย่าง ๆ เท่านั้นโดยไม่

ปะปนกัน...........................................
พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ เล่ม 2 ภาค 1 หน้าที่ 172


อนึ่งจักขุนั้นชื่อว่าเป็น{อนัตตา}ด้วยอรรถว่าไม่เป็นไปในอำนาจ

อีกอย่างหนึ่งความที่จักขุนั้นเป็นไปในอำนาจของใคร ๆ ในฐานะ ๓ เหล่านี้

คือ จักขุนี้เกิดขึ้นแล้วขอจงอย่าถึงการตั้งอยู่ถึงการตั้งอยู่แล้วจงอย่าแก่ถึง

การแก่แล้ว จงอย่าแตกดับดังนี้ หามีได้ไม่เป็นของสูญไปจากอาการที่เป็น

ไปในอำนาจนั้นเพราะฉะนั้น......จักขุนั้นจึงชื่อว่าเป็น{อนัตตา}เพราะเหตุ

๔ เหล่านั้น คือ..................................................

โดยความเป็นของสูญ ๑

โดยความไม่มีเจ้าของ ๑

โดยเป็นสิ่งที่ควรทำตามชอบใจไม่ได้ ๑

โดยปฏิเสธต่ออัตตา ๑บทความจาก............

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

๑๗๔/๑ ซอยเจริญนคร ๗๘ แขวง

ดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

Blog Multiply...............http://rompho.multiply.com/journal/item/18/18 (http://rompho.multiply.com/journal/item/18/18)

http://www.fungdham.com/download/song/allhits/26.mp3


หัวข้อ: Re: สนทนาธรรมเรื่อง"อนัตตาไม่ใช่ไม่มีอะไร"
เริ่มหัวข้อโดย: เงาฝัน ที่ 07 มิถุนายน 2555 09:09:35

(http://www.thummada.com/public_html/Mahakaruna/84-53.gif)