[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

นั่งเล่นหลังสวน => สุขใจ ไปเที่ยว => ข้อความที่เริ่มโดย: Kimleng ที่ 09 มิถุนายน 2555 18:33:05หัวข้อ: อุทยานแห่งชาติคลองลาน กำแพงเพชร มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว
เริ่มหัวข้อโดย: Kimleng ที่ 09 มิถุนายน 2555 18:33:05
.


(http://www.sookjaipic.com/images_upload/43704362089435_a.jpg)
อุทยานแห่งชาติที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวจากสำนักพัฒนาการท่องเที่ยวประจำปี 2550  

อุทยานแห่งชาติคลองลาน
อำเภอคลองลาน และอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

น้ำตกคลองลาน เป็นน้ำตกธรรมชาติ เกิดจากเทือกเขาขุนคลองลาน ซึ่งมียอดสูง 1,439 เมตรจากระดับน้ำทะเล  เหนือหน้าผาน้ำตกเป็นที่ราบกว้าง ในฤดูฝนสายน้ำจะไหลจากลำห้วยต่างๆ ประมาณ 5 สาย ลงสู่แอ่งน้ำกลางหุบเขา  เกิดเป็นวังน้ำลึกและลำน้ำยาวประมาณ 3 กิโลเมตร แล้วไหลผ่านหน้าผาลงมาเป็นน้ำตกคลองลาน  สูง 100 เมตร  กว้างประมาณ 40 เมตร  บริเวณใต้น้ำตกเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ซึ่งสามารถลงเล่นน้ำได้ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 800 เมตร  

อุทยานแห่งชาติคลองลานมีเนื้อที่ประมาณ 187,500 ไร่  หรือ 300 ตารางกิโลเมตร   พื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน  ภูเขาแต่ละลูกเชื่อมโยงติดต่อกับขุนคลองลาน  ขุนคลองสวนมาก  ขุนคลองขลุง  ขุนน้ำเย็น    มีธรรมชาติสวยงาม   จัดเป็นป่าระดับสมบูรณ์แหล่งสุดท้ายของจังหวัดกำแพงเพชร   เป็นป่าต้นน้ำลำธารอันเป็นแหล่งต้นกำเนิดของลำน้ำหลายสาย  เช่น คลองขลุง  คลองสวนหมาก  ซึ่งไหลรวมกันลงสู่แม่น้ำปิง
  
ป่าคลองลาน  มีธรรมชาติสมบูรณ์สวยงาม  ทางด้านทิศใต้ของอุทยานแห่งชาติคลองลาน  สมบูรณ์ไปด้วยป่าที่มีพรรณไม้เด่นหลายชนิด ได้แก่ เต็ง รัง สัก กระยาเลย ประดู่ ตะแบก  มะค่าโมง สมอพิเภก  รกฟ้า ฯลฯ   สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในป่านี้ได้แก่ ชะนีมือขาว ช้างป่า กระทิง วัวแดง กวางป่า เก้ง หนูหริ่งไม้หางพู่ ปาดลายพื้นเมืองเหนือ กบห้วยขาปุ่ม เต่าปูลู กิ้งก่าบินคอแดง ตะกวด เขียดหลังปุ่มที่ราบ เขียดอ่อง อึ่งปากขวด   เป็นต้น
 

ในบริเวณทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอุทยาน  เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเขาเผ่าต่างๆ แต่ปัจจุบันทางราชการได้อพยพชาวเขาเหล่านี้ ออกไปอยู่พื้นที่ราบที่ทางราชการจัดสรรให้  สภาพพื้นที่จึงถูกปล่อยให้รกร้าง  และกลายสภาพเป็นป่ารุ่นสอง อันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าขนาดเล็ก จำพวกกระแต ค้างคาวขอบหูขาว กระรอก หนูฟันขาว และหนูขนเสี้ยน ส่วนในบริเวณที่เป็นถ้ำ ซอกหิน  และหน้าผา เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเฉพาะชนิด  ช่น เลียงผา ค้างคาวปีกถุงเคราแดง ค้างคาวมงกุฎเล็ก ค้างคาวแวมไพร์แปลงใหญ่ และค้างคาวหน้ายักษ์ทศกรรณ์ เป็นต้น พื้นที่บริเวณริมลำห้วย และลำคลองที่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่อุทยานแห่งชาติ  เป็นแหล่งที่หลบซ่อนหรือถิ่นอาศัยหากินของสัตว์หลายประเภท ได้แก่ กบทูด อึ่งกรายลายเลอะ ตะพาบธรรมดา ปลาสลาด ปลาเวียน ปลาติดดิน และอื่น ๆ

ด้วยสภาพพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น มีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ  ดังนั้น กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้  จึงได้นำเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเพื่อพิจารณา และมีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/2525  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2525  เห็นสมควรให้ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดพื้นที่ดินป่าคลองลานในท้องที่ตำบลโป่งน้ำร้อน ตำบลคลองลาน และตำบลคลองลานพัฒนา กิ่งอำเภอคลองลาน อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 44 ของประเทศ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 99 ตอนที่ 191 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2525ข้อมูลอ้างอิง  : สำนักงานการท่องเที่ยวฯ จังหวัดกำแพงเพชร

(http://www.sookjaipic.com/images_upload/58177932889925_b.jpg)

(http://www.sookjaipic.com/images_upload/32777226923240_1.jpg)

(http://www.sookjaipic.com/images_upload/92033197565211_2_1.jpg)

(http://www.sookjaipic.com/images_upload/31927764705485_3.jpg)

(http://www.sookjaipic.com/images_upload/18066064433918_2_1.jpg)

(http://www.sookjaipic.com/images_upload/60432810501919_8.jpg)

(http://www.sookjaipic.com/images_upload/60432810501919_8.jpg)

(http://www.sookjaipic.com/images_upload/79395056184795_4.jpg)

(http://www.sookjaipic.com/images_upload/95832441664404_9.jpg)

(http://www.sookjaipic.com/images_upload/13383843377232_DSC01260.jpg)
มะเดื่อใหญ่ ที่น้ำตกคลองลาน