[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

สุขใจในธรรม => ธรรมะทั่วไป ธารธรรม - ธรรมทาน => ข้อความที่เริ่มโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 17 มิถุนายน 2555 09:50:25หัวข้อ: บัว 4 เหล่า 4 Lotus
เริ่มหัวข้อโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 17 มิถุนายน 2555 09:50:25
(http://www.sookjai.com/index.php?action=dlattach;topic=35421.0;attach=2577;image)

ถ่ายภาพโดยSometime สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย

ภาพจากงาน 2,600 ปี พุทธยันตี ณ.มลฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ 2 มิถุนายน 2555

พระอภิธรรมปิฎก ธาตุกถาบุคคลบัญญัติ เล่ม 3 หน้าที่ 336

อรรถกถามหาปทานสูตร

อธิบายว่าบัวบางเหล่าที่ตั้งขึ้นพ้นน้ำคอยรอสัมผัสแสงอาทิตย์แล้วบานใน

วันนี้.บางเหล่าตั้งอยู่เสมอน้ำจักบานในวันพรุ่งนี้บางเหล่ายังจมอยู่ภายในน้ำ

อันน้ำเลี้ยงไว้จักบานในวันที่ ๓ แต่ว่ายังมีดอกบัวเป็นต้นที่มีโรคแม้เหล่าอื่น

ไม่ขึ้นพ้นจากน้ำแล้ว ดอกบัวเหล่าใด จักไม่บาน จักเป็นภักษาแห่งปลาและ

เต่าอย่างเดียว ดอกบัวเหล่านั้น ท่านไม่ควรนำขึ้นสู่บาลีได้แสดงไว้ชัดแล้ว

บุคคล ๔ จำพวก คือ อุคฆฏิตัญญู วิปจิตัญญู เนยยะ ปทปรมะก็เปรียบ

เหมือนดอกบัว ๔ เหล่านั้นแล

ในบุคคล ๔ จำพวกนั้น บุคคลที่ตรัสรู้ธรรมพร้อมกับเวลาที่ท่านยก

ขึ้นแสดงชื่อ{อุคฆฏิตัญญู}บุคคลที่ตรัสรู้ธรรมเมื่อท่านแจกความแห่งคำย่อ

โดยพิสดาร ชื่อว่า วิปจิตัญญู บุคคลที่ตรัสรู้ธรรมโดยลำดับด้วยความ

พากเพียรท่องจำ ด้วยการไต่ถาม ด้วยทำไว้ในใจโดยแยบคาย ด้วยคบหา

สมาคมกับกัลยาณมิตรชื่อว่า{เนยยะ}บุคคลที่ไม่ตรัสรู้ธรรมได้ในชาตินั้น

แม้เรียนมาก ทรงไว้มาก สอนเขามาก ชื่อว่า{ปทปรมะ}

ในบทนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดู หมื่นโลกธาตุ เช่นกับ ดอกบัว

เป็นต้น ได้ทรงเห็นแล้วว่า บุคคลจำพวก อุคฆฏิตัญญู ดุจดอกบัวจะบานใน

วันนี้บุคคลจำพวก วิปจิตัญู ดุจดอกบัวจักบานในวันพรุ่งนี้ บุคคลจำพวก

{เนยยะ}ดุจดอกบัวจักบานในวันที่ ๓ บุคคลจำพวก{ปทปรมะ}ดุจดอกบัวอันเป็น

ภักษาแห่งปลาและเต่า....................อธิบายตามความหมาย{ปทปรมะ}คือ ผู้มีบทอย่างยิ่ง หมายความว่า ไม่สามารถบรรลุ

เป็นพระอริยบุคคลได้ แม้ฟังพระธรรมมาก อบรมเพียรปฏิบัติมากก็ตายอย่างปุถุชน

ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตาม ในยุคครั้งพุทธกาลเป็นยุคกาลสมบัติผู้ที่สะสมบุญมามาก

เมื่อได้ฟังพระธรรมไม่มาก เพียง ๑ คาถา หรือ ๑ สูตร ก็สามารถบรรลุเป็นพระอริย

บุคคล และยุคหลังต่อๆมาผู้ที่บรรลุก็ค่อย ๆ น้อยลงไปเรื่อย ๆ จนในที่สุดก็ไม่มีผู้บรรลุแม้

ศึกษามากก็ตามอนึ่งยุคหลัง ๆ ยิ่งไกลครั้งพุทธกาลมากเท่าไหร่ผู้ที่มีปัญญาก็ยิ่งน้อย

ลงเรี่อย ๆมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่อภิธรรมเลขที่ ๑๗๔/๑ ซอยเจริญนคร ๗๘ แขวง

ดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ภาพถ่ายภายใน Sometime Home........http://rompho.multiply.com (http://rompho.multiply.com)

http://www.crs.mahidol.ac.th/Audio/prayindia/17%20%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%91.mp3