[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

นั่งเล่นหลังสวน => สุขใจ ไปเที่ยว => ข้อความที่เริ่มโดย: หมีงงในพงหญ้า ที่ 27 มิถุนายน 2553 17:32:26หัวข้อ: น้าแม๊คพาเที่ยว พุทธอุทยานนครสวรรค์
เริ่มหัวข้อโดย: หมีงงในพงหญ้า ที่ 27 มิถุนายน 2553 17:32:26
หัวข้อนี้โหลดช้านะครับ บอกไว้ก่อน
เพราะผมไม่ได้ย่อขนาดรูปก่อนอัพโหลดสืบเนื่องมาจากกระทู้


น้าแม๊คพาเที่ยว บึงบอระเพ็ด นครสวรรค์ (http://www.sookjai.com/index.php?topic=29.0)

ที่ผมเคยโพสท์ไปตั้งแต่เปิดเวบใหม่ ๆ

อ.ฐิตาก็ได้มาโพสท์ไว้เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า
ถ้ามีโอกาสผ่านไปอีก น้องแม๊คอย่าลืมเก็บภาพ
ศูนย์ปฏิบัติ-ศึกษาธรรมที่ใหญ่มากๆ มาฝากนะคะ..
อยู่ก่อนขึ้นสะพานเดชาติวงศ์ประมาณสัก ๑ ก.ม. ฟังเค้าเล่าว่า
 (:RL:)  สวย-สงบ น่าแวะไปเยือน อยากดูตัวอย่างภาพก่อน  (:QS:)
มีโอกาส จะขอให้น้อง"บางครั้ง"เป็นเนวิเกเตอร์ร่วมทางไปเบิ่งกะตา
เด้อค่ะเด้อ   (:Y:) อยากไปจริงจัง!ซึ่งจากที่ได้ถามดูก็ปรากฏว่าเป็นพุทธอุทยานนครสวรรค์

ประจวบเหมาะกับที่วันนี้เพื่อนผมต้องไปรับแฟนซึ่งเรียน คบ. ที่พุทธอุทยานมีหรือผมจะพลาดไม่ถ่ายรูปมาให้ได้ยล

หัวข้อ: Re: น้าแม๊คพาเที่ยว พุทธอุทยานนครสวรรค์
เริ่มหัวข้อโดย: หมีงงในพงหญ้า ที่ 27 มิถุนายน 2553 17:34:22
โครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์
ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

ความเป็นมาของโครงการ
              เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๘ คุณนงลักษณ์ ภัทรประสิทธิ์ และครอบครัว พร้อมเครือญาติตระกูลภัทรประสิทธิ์  ได้แสดงความจำนงค์กับพระราชปริยัติ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์  ขอบริจาคที่ดิน ๓๐๐ ไร่เศษ  ในพื้นที่ตำบลครสวรรค์ออกเพื่อใช้ในกิจการพระพุทธศาสนาตามเจตนารมณ์ของคุณวิศาล ภัทรประสิทธิ์ ที่ได้เสียชีวิตลงก่อนและได้ประกอบพิธีถวายที่ดินอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๘ ซึ่งต่อมาคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนราชการ ผู้แทนชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีจิตศรัทธาได้พร้อมใจกันจัดทำโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ขึ้น เพื่อใช้ที่ดินแปลงนี้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูง ต่อประเทศชาติ ต่อพระพุทธศาสนา และประชาชนทั่วไป


แนวความคิดในการดำเนินการ
            เป็นสถานที่ก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำหรับสถาบันการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พระพุทธศาสนา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง และ ภาคกลางตอนบน
            เป็นที่ตั้งพุทธมณฑลประจำจังหวัดนครสวรรค์ ตามมติมหาเถรสมาคมในการจัดตั้งพุทธมลฑลประจำจังหวัด เพื่อดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
            เป็นสถานที่ก่อสร้างวัดภัทรสิทธาราม สำหรับปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไปและ เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลในพิธีทางพระพุทธศาสนา
            เป็นที่ตั้งสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ สำหรับปฏิบัติงานของเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์  รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เลขานุการ และเจ้าหน้าที่
            เป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและสังคม 
 


การดำเนินงาน
                ได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยการปรับปรุงพื้นที่โครงการพร้อมทำคันดินป้องกันน้ำท่วม เป็นการเริ่มแรก และได้มีการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและอาคารในระยะเวลาต่อมา ซึ่งขณะนี้แล้วเสร็จเป็นจำนวนมาก
                ๑. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นกลุ่มอาคารประกอบด้วย อาคารเรียน อาคารอำนวยการ หอสมุด หอประชุม และอาคารกิจกรรมอื่น รวมทั้งบริเวณสนามและพื้นที่นันทนาการ ขณะนี้ได้มีการก่อสร้างอาคารเสร็จแล้วหลายหลัง และวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ได้ย้ายมาอยู่ ณ ที่แห่งใหม่เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐
                ๒. พุทธมณฑลจังหวัดนครสวรรค์ เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันกับพุทธมลฑลซึ่งตั้งอยู่ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยการก่อสร้างลักษณะของสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล และก่อสร้างองค์พระประธานพุทธอุทยานนครสวรรค์ขนาดใหญ่หน้าตักกว้างประมาณ  ๑๘ เมตร ขณะนี้ได้มีการปรับพิ้นที่ก่อสร้างไว้แล้วอยู่ในขั้นตอนการออกแบบสิ่งก่อสร้าง
                ๓. วัดภัทรสิทธาราม เป็นวัดศาสนสถานที่ก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของเจ้าของที่ดินซึ่งได้มีการก่อสร้างโบสถ์พร้อมประดิษฐานพระประธานรูปเหมือนหลวงพ่อเพชร ขนาดหน้าตัก ๘๙ นิ้ว แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างที่ก่อสร้างศาลาการเปรียญ โดยได้รับบริจาคค่าก่อสร้างจากเจ้าของที่ดินตระกูลภัทรประสิทธิ์ นอกจากนี้ได้มีการสร้างกุฏิกัมมัฏฐานในบริเวณวัดโดยมีผู้มีจิตศรัทธาเป็นผู้บริจาคแล้วเสร็จอีกจำนวนหลายหลัง
                  ๔. สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ที่สร้างขึ้นเพื่อสำนักงานจะได้อยู่เป็นที่แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงสถานที่ไปตามวัดเจ้าคณะจังหวัดเช่นแต่ก่อน ได้ก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จและใช้เป็นที่ทำงานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ พร้อมทั้งมีการก่อสร้างอาคารรับรองพระเถระผู้ใหญ่ไว้ในบริเวณติดกัน
                  ๕. พื้นที่สำหรับจัดกิจกรรม เป็นพื้นที่ตามบริเวณจุดต่างๆซึ่งกันไว้ อาทิ บริเวณที่จัดเป็นสวนริมสระน้ำ บริเวณสวนป่า หรือบริเวณพื้นที่เปิดโล่งสำหรับจัดงานหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
 
 
ผลที่ได้รับ
    ๑. เป็นศูนย์รวมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศไทย
    ๒. เป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาที่ทันสมัยด้วยรูปแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ตามมาตรฐานสากล
    ๓. เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ และดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้อ: Re: น้าแม๊คพาเที่ยว พุทธอุทยานนครสวรรค์
เริ่มหัวข้อโดย: หมีงงในพงหญ้า ที่ 27 มิถุนายน 2553 17:37:01
อันนี้เป็นป้ายโครงการเค้าครับ

สร้างพระขนาดใหญ่โตมโหฬาร


(http://www.sookjai.com/index.php?action=dlattach;topic=3563.0;attach=268;image)แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มเลยครับ


(ภาพมันแตกเวลาย่อครับ ถ้าอยากดูชัด ๆ ให้ดูที่ไฟล์แนบนะครับ)
หัวข้อ: Re: น้าแม๊คพาเที่ยว พุทธอุทยานนครสวรรค์
เริ่มหัวข้อโดย: หมีงงในพงหญ้า ที่ 27 มิถุนายน 2553 18:44:46
บรรยากาศทางเข้าครับ

(http://www.sookjai.com/index.php?action=dlattach;topic=3563.0;attach=270;image)

(http://www.sookjai.com/index.php?action=dlattach;topic=3563.0;attach=272;image)
หัวข้อ: Re: น้าแม๊คพาเที่ยว พุทธอุทยานนครสวรรค์
เริ่มหัวข้อโดย: หมีงงในพงหญ้า ที่ 27 มิถุนายน 2553 18:52:40
ข้างในเป็นวิทยาลัยสงฆ์ด้วยครับ

เมื่อก่อนเวลาพระเรียนจะเรียนที่วัดนครสวรรค์ กับ วัดโพธาราม

ปัจจุบันรู้สึกจะย้ายมาเรียนที่นี่หมดแล้วครับ
(http://www.sookjai.com/index.php?action=dlattach;topic=3563.0;attach=274;image)

(http://www.sookjai.com/index.php?action=dlattach;topic=3563.0;attach=276;image)

(http://www.sookjai.com/index.php?action=dlattach;topic=3563.0;attach=278;image)
 (:CHILL:) (:CHILL:) (:CHILL:) (:CHILL:)

หัวข้อ: Re: น้าแม๊คพาเที่ยว พุทธอุทยานนครสวรรค์
เริ่มหัวข้อโดย: หมีงงในพงหญ้า ที่ 27 มิถุนายน 2553 19:09:41
อาคารอื่น ๆ ในพุทธอุทยานครับ


(http://www.sookjai.com/index.php?action=dlattach;topic=3563.0;attach=280;image)

(http://www.sookjai.com/index.php?action=dlattach;topic=3563.0;attach=282;image)

(http://www.sookjai.com/index.php?action=dlattach;topic=3563.0;attach=284;image)

(http://www.sookjai.com/index.php?action=dlattach;topic=3563.0;attach=286;image)

(http://www.sookjai.com/index.php?action=dlattach;topic=3563.0;attach=288;image)
มันไม่ได้หรูอย่างที่คิด ไม่ได้ยิ่งใหญ่อย่างที่คิด ไม่ได้ร่มรื่นอย่างที่คิดเลย

ผิดกับภาพที่ผมมองจากระยะไกลมาก ๆ

เพราะพอเข้าไปจริง ๆ กลับเป็นอาคารสี่ห้าหลัง พื้นที่แห้ง ๆ ฝุ่นเยอะ ต้นไม้เหี่ยว ๆ หญ้าแห้ง ๆ

ซากหินซากปูน ซากเสาล้ม ฯลฯ

แต่ผมอาจเข้าไปในจังหวะเสื่อมโทรม ใครว่าง ๆ ก็ลองผ่านเข้ามาดูครับ เผื่อปรับปรุงแล้วสวยงาม (sc!) (sc!) (sc!) (sc!)


หัวข้อ: Re: น้าแม๊คพาเที่ยว พุทธอุทยานนครสวรรค์
เริ่มหัวข้อโดย: หมีงงในพงหญ้า ที่ 27 มิถุนายน 2553 19:32:24
อันนี้ภาพถ่ายจากด้านหน้าครับ

คือทางเข้าจะเป็นทางลึกเข้าไปประมาณ 200 เมตรน่ะครับ จากถนนเส้นหลัก

นครสวรรค์ - อ.ชุมแสง (ถ้ามาจากกทม.ขึ้นเหนือ จะเป็นสามแยกก่อนสะพานเดชา ให้เลี้ยวขวา เลยห้ามแม๊คโครไป 1.5 กม.)
(http://www.sookjai.com/index.php?action=dlattach;topic=3563.0;attach=290;image)

(http://www.sookjai.com/index.php?action=dlattach;topic=3563.0;attach=292;image)

(http://www.sookjai.com/index.php?action=dlattach;topic=3563.0;attach=294;image)

(http://www.sookjai.com/index.php?action=dlattach;topic=3563.0;attach=296;image)หัวข้อ: Re: น้าแม๊คพาเที่ยว พุทธอุทยานนครสวรรค์
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 27 มิถุนายน 2553 21:23:34
(http://img1.imagehousing.com/1/7cae86783a67603e8941cae355dd8c4f.jpg)(:-_-:) (:-_-:) (:-_-:)โหลด ช้าจริง ๆ ด้วย (:-_-:) (:-_-:) (:-_-:)


(:LOVE:)น้า McK (:LOVE:)


หัวข้อ: Re: น้าแม๊คพาเที่ยว พุทธอุทยานนครสวรรค์
เริ่มหัวข้อโดย: เงาฝัน ที่ 27 มิถุนายน 2553 21:43:04


(http://www.bloggang.com/data/treehousedream/picture/1214488848.jpg)
น้องแม๊คเป็นคล้ายเรือลำแรกน่ะค่ะ.. ทำให้ไม่ หลง มาก
ไปกว่านี้.. ขอบคุณนะคะ มากมายย..


อ้อค่ะ! มันเป็นอย่างนี้เอง งั้นรอให้เค้ามีงบดำเนินการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์อีกนิดก่อนก็ได้ค่ะ..

ดีที่น้องแม๊คเมตตา surway location มาให้ก่อน ไม่งั้น เนวิเกเตอร์
อาจ ร้อนว๊อยย.. มานน.. สวยสงบ(http://img67.imageshack.us/img67/8219/1138778215ra6.gif)ร่มรื่นตรงไหนวุ๊ยย...

กะจะพากันไปเที่ยวชมแล้วแวะหม่ำข้าวบนเขากบหรือริมแม่น้ำเช่นที่เคยไป ก่อนกลับเชียว!
ดีเหมือนกันจะได้ไม่เสียเวลาอ่าน.. ขอบคุณอีกครั้งนะคะ...


(http://www.bloggang.com/data/treehousedream/picture/1217290468.jpg)


หัวข้อ: Re: น้าแม๊คพาเที่ยว พุทธอุทยานนครสวรรค์
เริ่มหัวข้อโดย: หมีงงในพงหญ้า ที่ 27 มิถุนายน 2553 21:52:49
เขากบตอนนี้ก็แย่ครับ

มีการปรับปรุงเมื่อราวสิบกว่าปีก่อน แต่ตอนนี้เสื่อมโทรมหมดแล้ว

จากที่เคยมีคนวิ่งออกกำลังกายขึ้นลงเขาเยอะ ๆ ไปเล่นเครื่องออกกำลังกาย (เครื่องห่วย ๆ แบบตาม อบต. ต่าง ๆ สร้างให้ชุมชน)

ก็เหลือน้อยลง แถมบางทีขึ้นไป พระ หรือ เณร (ไม่แน่ใน) ก็ถอดจีวรยกน้ำหนัก เล่นเครื่องออกกำลัง

ดูแล้วไม่งามเลย

ส่วนเรื่องทัศนียภาพเองก็แย่ครับ ฝุ่นควันเยอะ จากตอนเด็กขึ้นไป เคยเห็นภูเขาไกลสุดลูกหูลูกตา

ทุกวันนี้ห่างเมืองไปสิบกว่าโลก็เริ่มเห็นจาง ๆ เสียแล้ว


ส่วนเรื่องพุทธอุทยานผมว่าโปรเจกต์นี้คงนานมาก

เพราะตอนนี้ก็ห้าหกปีแล้วยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย


อ้อ วันนี้สอบเสร็จผมไปวัดพระพี่นางมา สวยมาก

จะลงรูปให้ดูในโอกาสถัดไปครับ (อาจจะคืนนี้ถ้าว่าง)

หัวข้อ: Re: น้าแม๊คพาเที่ยว พุทธอุทยานนครสวรรค์
เริ่มหัวข้อโดย: เงาฝัน ที่ 28 มิถุนายน 2553 15:53:40

(http://www.chatvariety.com/space/images/post/smile/Onion/12.gif)

 (http://www.chatvariety.com/space/images/post/smile/Onion/13.gif)   "วัดพระพี่นาง"ๆๆ   (http://www.chatvariety.com/space/images/post/smile/Onion/15.gif)

(http://www.chatvariety.com/space/images/post/smile/Onion/40.gif)

(http://www.chatvariety.com/space/images/post/smile/Onion/119.gif)   คิดอะไรขอให้สมปรารถนา   (http://www.chatvariety.com/space/images/post/smile/Onion/101.GIF)

(http://www.chatvariety.com/space/images/post/smile/Onion/35.gif)


หัวข้อ: Re: น้าแม๊คพาเที่ยว พุทธอุทยานนครสวรรค์
เริ่มหัวข้อโดย: หมีงงในพงหญ้า ที่ 28 มิถุนายน 2553 15:58:49
ตอนนี้กำลังโพสท์รูป + เนื้อหาวัดพระพี่นางอยู่ครับ

ติดตามได้ที่


http://www.sookjai.com/index.php?topic=3574.0 (http://www.sookjai.com/index.php?topic=3574.0)