[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

นั่งเล่นหลังสวน => สุขใจ ไปเที่ยว => ข้อความที่เริ่มโดย: sometime ที่ 30 มิถุนายน 2553 09:33:51หัวข้อ: ไปเทียววัดย่านฝั่งธน ฯ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 30 มิถุนายน 2553 09:33:51
(http://img1.imagehousing.com/1/c8853f3eee05e31958450a046f515a01.gif)


(http://lh6.ggpht.com/_AYFPNs1xf64/TBr_4TvayfI/AAAAAAAABD0/ny96kFM6Zak/1276500000.gif)ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

ถ้าแม้ภิกษุจับชายสังฆาฏิแล้วพึงเป็นผู้ติดตามไปข้างหลัง ๆ

เดินไปตามรอยเท้าของเราอยู่ไซร้

แต่ภิกษุนั้นเป็นผู้มีอภิชฌาเป็นปกติ

โดยที่แท้ภิกษุนั้นอยู่ห่างไกลเราทีเดียว

และเราก็อยู่ห่างไกลภิกษุนั้น

ข้อนั้นเพราะเหตุไร

เพราะภิกษุนั้นย่อมไม่เห็นธรรม

เมื่อไม่เห็นธรรมย่อมชื่อว่าไม่เห็นเรา
(:LOVE:)วัดนี้อยู่ฝั่งธน ฯ (:LOVE:)เอามาจากบร์อดเก่า(:LOVE:)ถ่ายภาพโดยข้าพเจ้า(บางครั้ง)เองแหละขอรับเจ้านาย (:LOVE:)วัดนี้สงบเงียบน่าปลีกวิเวกไปปฏิบัติธรรม ศึกษาพระะรรม ถ้าคนมีจิตเร่าร้อนเพราะโลกธรรมแผดเผาแนะนำให้เข้าวัด

วัดเท่านั้นเป็นที่

พึ่งพิง เกิดก็เข้าวัด แต่งงานก็เข้าวัด ตายก็หามเข้าวัดว่าง ๆ หัดเข้าวัดบ้างเด้อ...........................(http://www.taklong.com/pictpost/t/91331IMG0035.jpg)


หัวข้อ: Re: ไปเทียววัดย่านฝั่งธน ฯ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 30 มิถุนายน 2553 09:34:28
(http://lh6.ggpht.com/_AYFPNs1xf64/TBr_4TvayfI/AAAAAAAABD0/ny96kFM6Zak/1276500000.gif)(http://img1.imagehousing.com/1/c8853f3eee05e31958450a046f515a01.gif)พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า..............ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

เธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาท

อย่าเป็นอามิสทายาทของเราตถาคตเลย

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

ข้อที่เธอทั้งหลายเป็นอามิสทายาท

ไม่เป็นธรรมทายาทของเราตถาคตนั้น

จะพึงเป็นเหตุให้ถูกวิญญูชนติเตียนเอาได้ว่า

สาวกทั้งหลายของพระศาสดาพากันเป็น.......................อามิสทายาท

ไม่เป็นธรรมทายาทอยู่

ถึงเราตถาคตก็คงถูกวิญญูชนติเตียนได้ว่า

สาวกของพระศาสดาเป็นอามิสทายาท

ไม่เป็นธรรมทายาทอยู่ดังนี้
(http://www.taklong.com/pictpost/t/109123IMG0037.jpg)


หัวข้อ: Re: ไปเทียววัดย่านฝั่งธน ฯ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 30 มิถุนายน 2553 09:35:00
(http://img1.imagehousing.com/1/c8853f3eee05e31958450a046f515a01.gif)(http://lh6.ggpht.com/_AYFPNs1xf64/TBr_4TvayfI/AAAAAAAABD0/ny96kFM6Zak/1276500000.gif)ธรรมเป็นเรื่องที่ละเอียดมาก

มีธรรมอยู่รอบตัวทำอย่างไรจึงเห็นธรรมตามความเป็นจริง

ต้องเข้าใจลักษณะของสภาพธรรม

เมื่อเข้าใจธรรมจะทราบได้ว่า ไม่มีอะไรสักอย่างเดียวที่ไม่ใช่ธรรม

ต้องเข้าใจตาม + ลำดับ + จึงจะเข้าใจธรรมถูกต้องตามความเป็นจริงว่า.................................

ไม่ใช่ตัวตน  + เป็นอนัตตา

ขณะนี้ทุกคนไม่ได้พ้นไปจากธรรมเลย

กำลังนั่งอยู่  + มีชีวิตอยู่ + ไม่ว่าที่นี่ + ที่ไหน + เป็นธรรมทั้งหมด(http://www.taklong.com/pictpost/t/154000IMG0016.jpg)


หัวข้อ: Re: ไปเทียววัดย่านฝั่งธน ฯ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 30 มิถุนายน 2553 09:35:31
(http://img1.imagehousing.com/1/c8853f3eee05e31958450a046f515a01.gif)(http://lh6.ggpht.com/_AYFPNs1xf64/TBr_4TvayfI/AAAAAAAABD0/ny96kFM6Zak/1276500000.gif)(:LOVE:)วัดนี้สร้างในรัชสมัยรัชกาลที่ 4  (:LOVE:)


(:LOVE:)เจ้าพระยาพิชัยญาติ(ทัด บุนนาค) (:LOVE:)


(http://www.taklong.com/pictpost/t/100469IMG0014.jpg)


หัวข้อ: Re: ไปเทียววัดย่านฝั่งธน ฯ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 30 มิถุนายน 2553 09:36:03
(http://lh6.ggpht.com/_AYFPNs1xf64/TBr_4TvayfI/AAAAAAAABD0/ny96kFM6Zak/1276500000.gif)(http://img1.imagehousing.com/1/c8853f3eee05e31958450a046f515a01.gif)เคยชินกับภาษาไทยซึ่งใช้คำว่า

สติ  + ปัญญา

ตั้งแต่เรียนหนังสือในโรงเรียน

ในสมุดพกบอกว่า สติ + ปัญญา ดี - ปานกลาง

นั่นใช้คำบาลีตามความหมายในภาษาไทย

สติ(ตามพระธรรม)

ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วหมายถึง

สภาพธรรมที่มีจริงอย่างหนึ่งซึ่งระลึกเป็นไปในกุศล
(http://www.taklong.com/pictpost/t/86287IMG0025.jpg)


หัวข้อ: Re: ไปเทียววัดย่านฝั่งธน ฯ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 30 มิถุนายน 2553 09:36:42
(http://lh6.ggpht.com/_AYFPNs1xf64/TBr_4TvayfI/AAAAAAAABD0/ny96kFM6Zak/1276500000.gif)(http://img1.imagehousing.com/1/c8853f3eee05e31958450a046f515a01.gif)โมหะยังสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เกิด

โมหะยังจิตให้กำเริบ

โมหะเป็นภัยเกิดขึ้นในภายใน

พาลชนย่อมไม่รู้สึกภัยนั้น

คนผู้หลงแล้วย่อมไม่รู้อรรถ

คนผู้หลงแล้วย่อมไม่เห็นธรรม

เมื่อใดความหลงครอบงำนรชน

เมื่อนั้นนรชนนั้นย่อมมีความมืดตื้อ


(http://www.taklong.com/pictpost/t/168289IMG0059.jpg)


หัวข้อ: Re: ไปเทียววัดย่านฝั่งธน ฯ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 30 มิถุนายน 2553 09:37:33
(http://img1.imagehousing.com/1/c8853f3eee05e31958450a046f515a01.gif)


(http://lh6.ggpht.com/_AYFPNs1xf64/TBr_4TvayfI/AAAAAAAABD0/ny96kFM6Zak/1276500000.gif)


ธรรม ๔ อย่างเป็นไปในส่วนวิเศษเป็นไฉนได้แก่...................................

ความพราก(วิสังโยคะ)๔ คือ

ความพรากจากกามโยคะ

ความพรากจากภวโยคะ

ความพรากจากทิฏฐิโยคะ

ความพรากจากอวิชชาโยคะ

ธรรม ๔ อย่างเหล่านี้เป็นไปในส่วนวิเศษ

(http://www.taklong.com/pictpost/t/136136IMG0060.jpg)


หัวข้อ: Re: ไปเทียววัดย่านฝั่งธน ฯ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 30 มิถุนายน 2553 09:38:12
(http://img1.imagehousing.com/1/c8853f3eee05e31958450a046f515a01.gif)


(http://lh6.ggpht.com/_AYFPNs1xf64/TBr_4TvayfI/AAAAAAAABD0/ny96kFM6Zak/1276500000.gif)


สัตว์อันเขามิได้เชื้อเชิญก็มาจากที่นั้น

เขามิได้อนุญาตก็ไปจากที่นี้เขามาจากที่ไหนกันแน่หนอ

อยู่ได้ ๒ - ๓ วันก็ไปแล้วสู่ทางอื่นจากที่นี้ก็มี

กำลังไปสู่ทางอื่นจากที่นั้นก็มี

เขาละ >ตาย< ไปแล้ว

ท่องเที่ยวอยู่โดยรูปของมนุษย์จักไปก็มี

เขามาอย่างใดก็ไปอย่างนั้น

จะคร่ำครวญเพราะเหตุนั้นไปทำไม.

(http://www.taklong.com/pictpost/t/161578IMG-0050.jpg)


หัวข้อ: Re: ไปเทียววัดย่านฝั่งธน ฯ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 30 มิถุนายน 2553 09:38:58
(http://lh6.ggpht.com/_AYFPNs1xf64/TBr_4TvayfI/AAAAAAAABD0/ny96kFM6Zak/1276500000.gif)(http://img1.imagehousing.com/1/c8853f3eee05e31958450a046f515a01.gif)ถ้าไม่ศึกษาด้วยการพิจารณาพระธรรมโดยละเอียด

ก็ยากที่จะประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้อง

เพราะพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้

และทรงแสดงนั้นลึกซึ้งและละเอียดจริง ๆ

ฉะนั้น ส่วนใหญ่ของพุทธศาสนิกชน

จึงปฏิบัติธรรมขั้นทานและขั้นศีล

แต่การปฏิบัติธรรมขั้นอบรมเจริญความสงบของจิต

หรือขั้นอบรมเจริญปัญญานั้น

ต้องศึกษาให้เข้าใจโดยละเอียดจึงจะอบรมเจริญได้
(http://www.taklong.com/pictpost/t/81351IMG0100.jpg)


หัวข้อ: Re: ไปเทียววัดย่านฝั่งธน ฯ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 30 มิถุนายน 2553 09:40:36
(http://img1.imagehousing.com/1/c8853f3eee05e31958450a046f515a01.gif)


(http://lh6.ggpht.com/_AYFPNs1xf64/TBr_4TvayfI/AAAAAAAABD0/ny96kFM6Zak/1276500000.gif)


บุคคลผู้ยังใจให้เลื่อมใส

ให้ทานด้วยโภคทรัพย์ทั้งหลายที่ได้มาโดยชอบธรรม

ย่อมเป็นผู้ยึดถือชัยชนะไว้ได้ในโลกทั้งสอง

ของผู้มีศรัทธาอยู่ครองเรือนคือ................................................

เพื่อประโยชน์เกื้อกูลในปัจจุบัน

และเพื่อความสุขในสัมปรายภพ

การบริจาคของคฤหัสถ์ดังกล่าวมานั้นย่อมเจริญบุญ(http://www.taklong.com/pictpost/t/79184IMG0013.jpg)

http://www.se-ed.com/ads/pr/sile/song/06.%20Track%206.wma

http://forums.212cafe.com/boxser/ (http://forums.212cafe.com/boxser/)


หัวข้อ: Re: ไปเทียววัดย่านฝั่งธน ฯ
เริ่มหัวข้อโดย: หมีงงในพงหญ้า ที่ 30 มิถุนายน 2553 10:18:21
สวยครับ

มุมกล้องแต่ละมุม


หัวข้อ: Re: ไปเทียววัดย่านฝั่งธน ฯ
เริ่มหัวข้อโดย: เงาฝัน ที่ 30 มิถุนายน 2553 12:00:41

(http://i.ytimg.com/vi/GdibY6Ui3fo/0.jpg)
เหมือนได้ไปด้วยเลย..
(http://ilovepenguin.exteen.com/images/pen1_53.gif)  ขอบคุณน้อง"บางครั้ง"นะคะ...


หัวข้อ: Re: ไปเทียววัดย่านฝั่งธน ฯ
เริ่มหัวข้อโดย: หมีงงในพงหญ้า ที่ 02 กรกฎาคม 2553 02:50:35

(http://i.ytimg.com/vi/GdibY6Ui3fo/0.jpg)
เหมือนได้ไปด้วยเลย..
(http://ilovepenguin.exteen.com/images/pen1_53.gif)  ขอบคุณน้อง"บางครั้ง"นะคะ...


จริงครับ มุมสวยเหมือนได้ไปกับตัวเอง

สัมผัสได้ (เว่อร์ไปไม๊ ?) ;D ;D ;D ;D ;D ;Dหัวข้อ: Re: ไปเทียววัดย่านฝั่งธน ฯ
เริ่มหัวข้อโดย: ch00rus ที่ 04 สิงหาคม 2553 16:59:05
วัดชื่ออะไรครับ แล้วอยู่แถวไหนอ่ะ  อยากไปเที่ยวไปทำบุญและ ถ่ายรูปครับ


หัวข้อ: Re: ไปเทียววัดย่านฝั่งธน ฯ
เริ่มหัวข้อโดย: หมีงงในพงหญ้า ที่ 04 สิงหาคม 2553 18:07:05
ต้องรอจารย์บางครั้งมาตอบครับ
รูปพวกนี้จารย์แกถ่ายมาเองหมด