[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

นั่งเล่นหลังสวน => สุขใจ ไปเที่ยว => ข้อความที่เริ่มโดย: sometime ที่ 30 มิถุนายน 2553 13:39:30หัวข้อ: ไม่รู้จะไปไหนดี - ไปวัดโพธิ์ก่อนล่ะกันน่ะ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 30 มิถุนายน 2553 13:39:30
(http://lh4.ggpht.com/_AYFPNs1xf64/TBsFxutOO4I/AAAAAAAABD8/84oGvjPxYIA/244.jpg)(:LOVE:)วันนี้ครึ้ม - อก - ครึ้มใจ วันเดียวพาเที่ยว 2 สถานที่ (:LOVE:)


(:LOVE:)วันนี้(วันสิ้นใจ) ! ! ! เอ๊ย.....สิ้นเดือน มิถุนายน 2553 พาเที่ยววัดโพธิ์ก่อนล่ะกัน (:LOVE:)ทรัพย์ คือ.................................

ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะ จาคะ

และปัญญาเป็นที่ ๗ ทรัพย์เหล่านี้ มีแก่ผู้ใด

เป็นหญิงหรือชายก็ตาม เป็นผู้มีทรัพย์มากในโลก

อันอะไร ๆ พึงผจญไม่ได้ในเทวดาและมนุษย์

เพราะฉะนั้นท่านผู้มีปัญญา

เมื่อระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า ทั้งหลาย

พึงประกอบศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และการเห็นธรรม


(http://www.taklong.com/pictpost/t/90029IMG0014.jpg)


หัวข้อ: Re: ไม่รู้จะไปไหนดี - ไปวัดโพธิ์ก่อนล่ะกันน่ะ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 30 มิถุนายน 2553 13:40:38
(http://lh4.ggpht.com/_AYFPNs1xf64/TBsFxutOO4I/AAAAAAAABD8/84oGvjPxYIA/244.jpg)อนนุโสจิยชาดก

ทุกคนจะต้องตาย

ควรเมตตากัน

อายุสังขารหาได้เป็นไปตามเฉพาะสัตว์

ที่ยืน - นั่ง - นอน - หรือ

เดินอยู่เท่านั้นก็หาไม่

วัยย่อมเสื่อมไปทุกขณะ

ที่ยังหลับตาและลืมตาอยู่(http://www.taklong.com/pictpost/t/128034IMG0016.jpg)


หัวข้อ: Re: ไม่รู้จะไปไหนดี - ไปวัดโพธิ์ก่อนล่ะกันน่ะ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 30 มิถุนายน 2553 13:41:07
(http://lh4.ggpht.com/_AYFPNs1xf64/TBsFxutOO4I/AAAAAAAABD8/84oGvjPxYIA/244.jpg)อนึ่ง...........................เงินทองนี้ทำให้เกิดความโลภ

ความมัวเมา ความลุ่มหลง ความติดดังเครื่องผูก

มีภัยมีความคับแค้นมากเงินทองนั้นไม่ตั้งอยู่ยั่งยืนเลย

นรชนเป็นอันมาก

ประมาทมีใจเศร้าหมองแล้ว เพราะเงินทองเหล่านี้  

จึงต้องเป็นศัตรู - วิวาทบาดหมางกันและกัน

อาสวะทั้งหลายไม่ใช่หมดสิ้นไปเพราะเงินทองดอกนะ

กามทั้งหลายเป็น(อมิตร)เป็นผู้ฆ่าเป็นศัตรูเป็นดั่งลูกศรเสียบไว้(http://www.taklong.com/pictpost/t/68549IMG0003.jpg)


หัวข้อ: Re: ไม่รู้จะไปไหนดี - ไปวัดโพธิ์ก่อนล่ะกันน่ะ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 30 มิถุนายน 2553 13:41:37
(http://lh4.ggpht.com/_AYFPNs1xf64/TBsFxutOO4I/AAAAAAAABD8/84oGvjPxYIA/244.jpg)พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมทั้งปวง

พระองค์ก็ทรงเทศนาสั่งสอนพุทธบริษัท

ให้รู้ว่าสภาพธรรมทั้งปวงนั้น

ไม่ใช้ตัวตน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล

แต่เป็น - ปรมัตถธรรม หรือ - อภิธรรม

พระอภิธรรมปิฎกประมวลพระพุทธพจน์หมวดพระอภิธรรม คือ....................................

หลักธรรมที่เป็นหลักวิชาล้วน ๆ

ไม่เกี่ยวด้วยบุคคล หรือเหตุการณ์

แบ่งเป็น ๗ คัมภีร์(http://www.taklong.com/pictpost/t/75281IMG-0004.jpg)


หัวข้อ: Re: ไม่รู้จะไปไหนดี - ไปวัดโพธิ์ก่อนล่ะกันน่ะ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 30 มิถุนายน 2553 13:42:11
(http://lh4.ggpht.com/_AYFPNs1xf64/TBsFxutOO4I/AAAAAAAABD8/84oGvjPxYIA/244.jpg)เมื่อได้รู้ว่า

เราเองนั้นมีอาสวกิเลส

และยึดมั่นในตัวตน

เหนียวแน่นเพียงใดแล้ว

ก็ยิ่งตระหนักใน

พระพุทธคุณและ

คุณของอาจารย์

ผู้ให้คำสอนอบรมมากขึ้น(http://www.taklong.com/pictpost/t/54844DSCF010-2.jpg)


หัวข้อ: Re: ไม่รู้จะไปไหนดี - ไปวัดโพธิ์ก่อนล่ะกันน่ะ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 30 มิถุนายน 2553 13:42:45
(http://lh4.ggpht.com/_AYFPNs1xf64/TBsFxutOO4I/AAAAAAAABD8/84oGvjPxYIA/244.jpg)พระธรรม

ที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทรงแสดงแล้ว

เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต

การฟังพระธรรมเสมอ ๆ

ความเข้าใจพระธรรม

ย่อมสะสมไป

ในภพหน้า(http://www.taklong.com/pictpost/t/70506DSCF012-1.jpg)


หัวข้อ: Re: ไม่รู้จะไปไหนดี - ไปวัดโพธิ์ก่อนล่ะกันน่ะ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 30 มิถุนายน 2553 13:43:17
(http://lh4.ggpht.com/_AYFPNs1xf64/TBsFxutOO4I/AAAAAAAABD8/84oGvjPxYIA/244.jpg)ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรม ๕ ประการนี้

ย่อมเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นไม่ลบเลือนเสื่อมสูญแห่งสัทธรรม

ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้

ย่อมฟังธรรมโดยเคารพ  ๑

เล่าเรียนธรรมโดยเคารพ  ๑

ทรงจำธรรมโดยเคารพ  ๑

ใคร่ครวญอรรถแห่งธรรมที่ทรงจำไว้โดยเคารพ ๑

รู้อรรถรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรม สมควรแก่ธรรมโดยเคารพ  ๑(http://www.taklong.com/pictpost/t/86396IMG0007.jpg)


หัวข้อ: Re: ไม่รู้จะไปไหนดี - ไปวัดโพธิ์ก่อนล่ะกันน่ะ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 30 มิถุนายน 2553 13:43:53
(http://lh4.ggpht.com/_AYFPNs1xf64/TBsFxutOO4I/AAAAAAAABD8/84oGvjPxYIA/244.jpg)ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๒ ประการ

ย่อมอยู่ เป็นทุกข์ มีความเดือดร้อน มีความคับแค้น

มีความเร่าร้อนในปัจจุบัน

เมื่อตายไปพึงหวังได้ทุคติ

ธรรม ๒ ประการเป็นไฉน คือ

ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย ๑

ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในโภชนะ ๑(http://www.taklong.com/pictpost/t/90182IMG0053.jpg)


หัวข้อ: Re: ไม่รู้จะไปไหนดี - ไปวัดโพธิ์ก่อนล่ะกันน่ะ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 30 มิถุนายน 2553 13:44:30
(http://lh4.ggpht.com/_AYFPNs1xf64/TBsFxutOO4I/AAAAAAAABD8/84oGvjPxYIA/244.jpg)พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้พระสุคตศาสดา

ได้ตรัสคาถาคำร้อยกรองว่า

การสำรวมทางกายเป็นการดี

การสำรวมทางวาจาเป็นการดี

การสำรวมทางใจเป็นการดี

การสำรวมในที่ทั้งปวงเป็นการดี

บุคคลสำรวมในที่ทั้งปวง

แล้วมีความละอายต่อบาปเรากล่าวว่าเป็นผู้รักษาตน(http://www.taklong.com/pictpost/t/166458IMG0058.jpg)


หัวข้อ: Re: ไม่รู้จะไปไหนดี - ไปวัดโพธิ์ก่อนล่ะกันน่ะ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 30 มิถุนายน 2553 13:45:12
(http://lh4.ggpht.com/_AYFPNs1xf64/TBsFxutOO4I/AAAAAAAABD8/84oGvjPxYIA/244.jpg)กุลบุตรผู้ฉลาดพึงทำ + พึงเป็นผู้ว่าง่าย  

อ่อนโยน มีกิจน้อย มีปัญญารักษาตัว      

ไม่คะนอง ไม่ติดใน สกุลทั้งหลาย

ไม่พึงทำกรรมชั่วแม้เพียงเล็กน้อย  

พึงเป็นผู้มีเมตตาในสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ(http://www.taklong.com/pictpost/t/88850IMG0026.jpg)


หัวข้อ: Re: ไม่รู้จะไปไหนดี - ไปวัดโพธิ์ก่อนล่ะกันน่ะ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 30 มิถุนายน 2553 13:46:20
ร้านค้าตึกรามบ้านช่ิองเก่าแก่สมัย ร 5 ย่าน ท่าเตียน ยังคงหลงเหลือยู่ เคยดูฉากเหล่าในใน 4 แผ่นดิน โหน่ง - เท่ง

(:SL:) (:SL:) (:SL:)

โอย.............พาเที่ยวจนเหนื่อยขอพักกินข้าวก่อน

(:SL:) (:SL:) (:SL:)

(http://www.taklong.com/pictpost/t/123612IMG0033.jpg)

http://www.se-ed.com/ads/pr/sile/song/07.%20Track%207.wma


หัวข้อ: Re: ไม่รู้จะไปไหนดี - ไปวัดโพธิ์ก่อนล่ะกันน่ะ
เริ่มหัวข้อโดย: เงาฝัน ที่ 30 มิถุนายน 2553 15:49:30

(http://i726.photobucket.com/albums/ww265/lesvisdjhf/Untitled-2.gif)
ขอบคุณน้อง"บางครั้ง"มากๆเลย อนุโมทนาค่ะ


หัวข้อ: Re: ไม่รู้จะไปไหนดี - ไปวัดโพธิ์ก่อนล่ะกันน่ะ
เริ่มหัวข้อโดย: หมีงงในพงหญ้า ที่ 02 กรกฎาคม 2553 02:49:24
ว๊าวภาพสวยทั้งนั้นเลย

จารย์บางครั้งถ่ายเองหรอครับ

ทำไมกล้องมีทั้ง Fuji , CANON เลยอ่ะครับ

หรือว่าเป็นรูปจากในเวบที่จารย์บางครั้งเอาไปลงครับ

แต่ว่ามุมกล้องสวยจริง ๆ
หัวข้อ: Re: ไม่รู้จะไปไหนดี - ไปวัดโพธิ์ก่อนล่ะกันน่ะ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 02 กรกฎาคม 2553 11:18:52
ว๊าวภาพสวยทั้งนั้นเลย

จารย์บางครั้งถ่ายเองหรอครับ

ทำไมกล้องมีทั้ง Fuji , CANON เลยอ่ะครับ

หรือว่าเป็นรูปจากในเวบที่จารย์บางครั้งเอาไปลงครับ

แต่ว่ามุมกล้องสวยจริง ๆ


 (:LOVE:)น้า McK(บางครั้ง)มีกล้องอยู่ 3 ตัว OLYMPUS - CANON - FUJI ชอบการถ่ายภาพมาตั้งแต่เด็ก ๆ จนแก่ น่าเสียดาย

ภาพที่ถ่ายไว้ ฟิล์มหมดอายุไปบ้าง สมัยนั้นยังไม่มีกล้องดิจิตอล ส่วนมุมมองในการถ่ายภาพขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่า มองโลกในแง่ไหน แง่ลบ

หรือ แง่บวก มันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งคือ สามารถประยุกต์กับจินตนาการในการมองโลกได้ (:LOVE:) เคยนำภาพไปประกวดตามเว็ปถ่าย

ภาพแต่ตอนนี้เลิกหมดแล้ว หันมาถ่ายภาพแนวธรรมมะ สะท้อนมุมมองชีวิตผ่านตัวเลนส์ส่วนใหญ่ที่ไปประกวดก็คือ เว็ป ตาก้อง DOTCOM(http://www.taklong.com/pictpost/t/8011922.jpg)


หัวข้อ: Re: ไม่รู้จะไปไหนดี - ไปวัดโพธิ์ก่อนล่ะกันน่ะ
เริ่มหัวข้อโดย: หมีงงในพงหญ้า ที่ 02 กรกฎาคม 2553 12:00:09
wow สุดยอดครับ

ขอบคุณมากครับสำหรับภาพสวย ๆ


...
(http://www.taklong.com/pictpost/t/8011922.jpg)

รูปนี้คุ้น ๆ นะครับ เหมือนเคยเห็นที่ไหนสักอย่าง

วัดอะไรอ่ะครับ

ไม่แน่ใจว่าใช่วัดท่าซุงหรือเปล่า ???

เหมือนจะเป็นวิหารด้านใน

สังเกตมีกำแพงใหญ่ด้านหลัง