[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

สุขใจในธรรม => จิตอาสา - พุทธศาสนาเพื่อสังคม => ข้อความที่เริ่มโดย: มดเอ๊ก ที่ 26 ธันวาคม 2555 23:00:36หัวข้อ: หลักของสุญญตา โดย อ.สเถียร โพธินันธะ
เริ่มหัวข้อโดย: มดเอ๊ก ที่ 26 ธันวาคม 2555 23:00:36
(http://www.prommapanyo.com/smf/index.php?action=dlattach;topic=1188.0;attach=6365;image)

สุญญตา โดย อ. สเถียร โพธินันธะ

ปาฐกถาธรรม 07 สุญญตา (http://www.youtube.com/watch?v=PxilOTZDbEQ#)


หลักของสุญญตา โดย อ.สเถียร โพธินันธะ

ปาฐกถาธรรม 08 หลักของสุญญตา (http://www.youtube.com/watch?v=8INzaUBpzkI#)หัวข้อ: Re: หลักของสุญญตา โดย อ.สเถียร โพธินันธะ
เริ่มหัวข้อโดย: มดเอ๊ก ที่ 26 ธันวาคม 2555 23:02:52
(http://khunmaebook.tarad.com/shop/k/khunmaebook/img-lib/spd_2012040401340_b.jpg)

ฟัง+donwload โดยคลิกได้ที่

http://www.ybat.org/media/satien/dhamma_talk_satien.html (http://www.ybat.org/media/satien/dhamma_talk_satien.html)


สารบัญ
๑. ปฐมเหตุของโลก
     
   
   
   
  ๒. กำเนิดโลก กำเนิดชีวิต
         
   
   
  ๓.สุนทรียถาพในพระพุทธศาสนา
         
   
   
  ๔. พุทธวิธีในการปฏิรูป       
   
   
  ๕. อาการจิต     
   
   
  ๖. ขันธวาที       
   
   
  ๗.สุญญตา       
   
   
  ๘.หลักของสุญญตา       
   
   
  ๙.ปกติวาที - สมยวาที       
   
   
 ๑๐.ปรปัจจัย       
   
   
 ๑๑.ปฏิจจสมุปบาท ๑       
   
   
 ๑๒.ปฏิจจสมุปบาท ๒         
   
   
 ๑๓.ปฏิจจสมุปบาท ๓         
   
   
 ๑๔.ปฏิจจสมุปบาท ๔         
   
   
 ๑๕.ตรรกวิทยา       
   
   
 ๑๖.เหตุการณ์ก่อนพุทธปรินิพพาน     
   
   
 ๑๗.เหตุการณ์หลังพุทธปรินิพพาน     
   
   
 ๑๘.ทุติยสีงคายนา ๑     
   
   
 ๑๙.ทุติยสีงคายนา ๒     
   
   
 ๒๐.ประวัติพุทธศาสนา   
   
   
 ๒๑.งานพระธรรมฑูต ๑     
   
   
 ๒๒.งานพระธรรมฑูต ๒   
   
   
 ๒๓.พุทธศาสนาในอินเดีย ๑   
   
   
 ๒๔.พุทธศาสนาในอินเดีย ๒   
   
   
 ๒๕.พุทธศาสนาในอิหร่าน-อินเดีย ๑   
   
   
 ๒๖.พุทธศาสนาในอิหร่าน-อินเดีย ๒   
   
   
 ๒๗.ลัทธิลังกาวงศ์ในสุวรรณภูมิ ๑   
   
   
 ๒๘.ลัทธิลังกาวงศ์ในสุวรรณภูมิ ๒   
   
   
 ๒๙.พุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ   
   
   
๓๐.ศาสนาสมัยอยุธยารัตนโกสินทร์   
   
   
๓๑.พุทธศาสนาในธิเบต   
   
   
๓๒.พุทธศาสนาในประเทศจีน ๑   
   
   
๓๓.พุทธศาสนาในประเทศจีน ๒   
   
   
๓๔.พุทธศิลป์ในประเทศจีน   
   
   
๓๕.พระถังซำจั๋ง ๑   
   
   
๓๖.พระถังซำจั๋ง ๒   
   
   
๓๗.พุทธศาสนาในญี่ปุ่น   
   
   
๓๘.นิกายมหายาน ๑   
   
   
๓๙.นิกายมหายาน ๒   
   
   
๔๐.พระไตรปิฎกมหายาน   
   
   
๔๑.อภิธรรมมหายาน   
   
   
๔๒.คัมภีร์กถาวัตถุ ๑   
   
   
๔๓.คัมภีร์กถาวัตถุ ๒   
   
   
๔๔.วิจัยคัมภีร์กถาวัตถุ ๑   
   
   
๔๕.วิจัยคัมภีร์กถาวัตถุ ๒   
   
   
๔๖.วิจัยคัมภีร์กถาวัตถุ ๓   
   
   
๔๗.วิจัยคัมภีร์กถาวัตถุ ๔   
   
   
๔๘.วิจัยเวสสันดรชาดก   
   
   
๔๙.ตอบปัญหาเรื่องพระเจ้า   
   
   
๕๐.สารพัดปัญหา ๑   
   
   
๕๑.สารพัดปัญหา ๒   
   
   
๕๒.สารพัดปัญหา ๓   
   
   
๕๓.สารพัดปัญหา ๔   
   
   
๕๔.สารพัดปัญหา ๕   
   
   
๕๕.สารพัดปัญหา ๖   
   
   
๕๖.สารพัดปัญหา ๗   
   
   
๕๗.สารพัดปัญหา ๘   
   
   
๕๘.สารพัดปัญหา ๙   
   
   
๕๙.สารพัดปัญหา ๑๐   
   
   
๖๐.สารพัดปัญหา ๑๑   
   
   

ประวัติ วิทยากร
เสถียร โพธินันทะ

อาจารย์เสถียร โพธินันทะ ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาคนหนึ่งของไทย ผู้บุกเบิกการศึกษาพระพุทธศาสนามหายาน และอดีตเลขาธิการคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย

เกิดที่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2472 ที่บ้านในตรอกอิศรานุภาพ บริเวณตลาดเก่าเยาวราช ใกล้ ๆ กับวัดกันมาตุยาราม บิดาเป็นชาวจีนชื่อนายตั้งเป็งท้ง มารดาชื่อ นางมาลัย กมลมาลย์ มีพี่สาวสองคน ตามประวัติกล่าวว่าเมื่อมารดาตั้งครรภ์อาจารย์เสถียร บิดาก็มีเหตุจำเป็นต้องเดินทางกลับไปประเทศจีนและได้ถึงแก่กรรมในเวลาต่อมา ในวัยเด็ก เด็กชายเสถียรใช้นามสกุลว่า “กมลมาลย์” ตามมารดา จนกระทั่ง พ.ศ. 2491 เมื่อมีอายุได้ 20 ปี จึงได้เปลี่ยนนามสกุลตนเองเป็น “โพธินันทะ” อันหมายถึงผู้ยินดีในความรู้แจ้ง ด้วยประสงค์จะให้ใกล้ชิดกับพระศาสนาและได้ใช้นามสกุลนี้ตลอดมาจนถึงแก่กรรม
ก่อตั้งยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย

เมื่ออาจารย์เสถียร โพธินันทะมีอายุราว 17 ปี ท่านสุชีโว ภิกขุ หรืออาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ได้เชิญให้อาจารย์เสถียร โพธินันทะซึ่งเป็นศิษย์ในวัดกันมาตุยารามไปบรรยายธรรมะให้พุทธศาสนิกชนฟัง ที่ตึกมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร (ปัจจุบันใช้เป็นสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง) อาจารย์เสถียรไปถึงที่บรรยายทั้งๆ ที่ใส่ชุดนักเรียน โดยที่ท่านสุชีโว ภิกขุได้ตามไปเป็นพี่เลี้ยงให้ด้วย การบรรยายในวันนั้น สร้างความประทับใจแก่ผู้ฟังเป็นอย่างมาก ที่เห็นวัยรุ่นอายุยังไม่ครบ 20 ปีสามารถบรรยายธรรมได้อย่างแตกฉาน ทำให้เกิดกระแสความต้องการของประชาชนที่จะก่อตั้งเป็นกลุ่มเยาวชนพุทธขึ้นมา เพื่อสร้างศาสนทายาทในฝ่ายฆราวาสขึ้น ผู้เป็นตัวตั้งตัวตีอีกคนในยุคนั้น คือ นายบุญยง ว่องวาณิช นายห้างอังกฤษตรางู ซึ่งสมัยนั้น ติดตามฟังปาฐกถาของสุชีโว ภิกขุและอาจารย์เสถียร โพธินันทะเป็นประจำ

ต่อมา สุชีโว ภิกขุก็นำเรื่องนี้ไปปรึกษาพระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่ออาจารย์เสถียร โพธินันทะอายุได้ 20 ปีเพื่อขอจดทะเบียนเป็นสมาคม พระพรหมมุนี จึงตั้งชื่อให้ว่ายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ตั้งแต่บัดนั้น อาจารย์เสถียร ก็ทำหน้าที่ระดมชาวพุทธวัยหนุ่มสาวให้มาทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาร่วมกัน ผลการก่อตั้งยุวพุทธิกสมาคม ปรากฏว่ามีนักศึกษามหาวิทยาลัย พ่อค้า ข้าราชการ ที่มีความเห็นตรงกันจำนวนมากสนใจในพระพุทธศาสนา ต่อมา ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นองค์กรทางศาสนาที่มีบทบาทสำคัญและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศ และมีชื่อเสียงไปถึงระดับนานาชาติ ภายใต้นายกสมาคมคนใหม่ กล่าวคือ อนุรุทธ ว่องวาณิช ซึ่งเป็นบุตรชายของบุญยง ว่องวาณิชมาจนทุกวันนี้