[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

สุขใจในธรรม => ธรรมะทั่วไป ธารธรรม - ธรรมทาน => ข้อความที่เริ่มโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 20 สิงหาคม 2553 11:15:50หัวข้อ: สัจจะบารมี epidode 4
เริ่มหัวข้อโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 20 สิงหาคม 2553 11:15:50
(http://lh5.ggpht.com/_3F1lshAWYBc/TFGYvJYLtfI/AAAAAAAAAY4/en5R9f7DC24/s640/PC94002191.jpg)

http://www.fungdham.com/download/song/allhits/24.wmaท่านอาจารย์  สุจินต์.....................ต้องเห็นโทษของอกุศล

สำหรับ{สัจจบารมี}นั้นก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรมากในชีวิตประจำวันแต่ว่าความจริงแล้ว

สัจจะเป็นธรรมที่ส่งเสริมให้กุศลทั้งหลายเกิดขึ้น และเจริญขึ้นด้วยเพราะว่าเป็นผู้ที่

จริงใจต่อการที่จะขัดเกลากิเลส เพราะฉะนั้นขณะใดที่กุศลไม่เกิด และเกิดระลึกได้

ว่าเราเป็นผู้ที่จริงใจต่อการที่จะเจริญกุศล ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้กุศลเกิดได้

หรือว่าในขณะที่อกุศลกำลังเกิด ไม่เป็นผู้ที่จริงใจที่จะละคลายอกุศล ขณะนั้นก็

ปล่อยให้อกุศลเจริญขึ้นแต่ว่าขณะที่อกุศลเกิดแล้ว เป็นผู้ที่จริงใจต่อการที่จะละ

คลายอกุศล ขณะนั้นกุศลก็เกิดได้ เช่นขณะที่กำลังมีมานะมีความสำคัญตนใน

ชีวิตประจำวันเหตุการณ์ต่าง ๆ แม้แต่การที่จะบริโภคอาหารในร้านอาหารก็มี

มานะได้ใช่ไหมค่ะ มานะจะแซกเข้ามาได้บ่อย ๆ กำลังขับรถอยู่ ก็มีมานะได้  

คนอื่น เราเป็นอย่างไรมีกายวาจามีการขับรถที่ไม่ถูกต้องตามกฏหรืออะไร

อย่างนั้นก็เหตุให้เกิดมานะได้แต่ถ้ากุศลจิตเกิดในขณะนั้นเป็นผู้ที่จริงใจต่อการที่

จะละอกุศลคือสติสัมปชัญญะเกิด ขณะนั้นละมานะเพราะฉะนั้นการที่จะละอกุศลได้นี้

ก็จะต้องเป็นผู้ที่จริงใจ พร้อมด้วยสติสัมปชัญญะ ที่จะระลึกรู้ลักษณะของอกุศล

ในขณะนั้นแล้วละเป็นเหตุที่จะทำให้กุศลเจริญขึ้นได้

การดำเนินชืวิตประจำวัน ของพระโพธิสัตว์ เป็นการเจริญกุศลที่ละเอียดทุกทางและ

ทุกท่านที่ยังไม่รู้แจ้งอริยสัจจธรรมเป็นผู้ที่กำลังดำเนินรอยตามพระโพธิสัตว์คือจะต้อง

อบรมเจริญปัญญาทุกประการเพื่อที่จะดับกิเลสเพราะฉะนั้นก้ควรที่จะได้พิจารณาถึง

ชีวิตประจำวันของพระโพธิสัตว์ก่อนที่ท่านจะได้ตรัสรู้เป็พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

โดยพระองค์เป็นผู้ที่มีสัจจะคือความจริงใจในการเจริญกุศลเพื่อละคลายและขัดเกลากิเลส