[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

สุขใจในธรรม => จิตอาสา - พุทธศาสนาเพื่อสังคม => ข้อความที่เริ่มโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 25 สิงหาคม 2553 09:01:47หัวข้อ: สังขารที่เรายึดมั่น - ถือมั่นว่าเป็นของเรา
เริ่มหัวข้อโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 25 สิงหาคม 2553 09:01:47
(http://i191.photobucket.com/albums/z119/bee_99/yesterday/26%20july%202007/PC04002-0.jpg)

http://www.fungdham.com/download/song/sec1/1/sound020.mp3

(http://image.ohozaa.com/i9/q310b.jpg)

..................................ภาพจำลองวัยของหลิวเต๋อหัว.................................

(:LOVE:)ธรรมมะประจำวันนี้ (:LOVE:)


ความเสื่อมแห่งปัญญา ชั่วร้ายที่สุดกว่าความเสื่อมทั้งปวง - เอตํ  ปฏิกิฏฺฐํ ปริหานียํ ยทิทํ ปญฺญาปริหานิ{เอกนิบาต๒๐/๑๔}


ธรรมะประจำวันที่ 25/08/2010


ถ้าหากว่าอายุโดยเฉลี่ยของคนในยุคนี้อยู่ที่ ๗๕ ปี

ถ้าคิดเป็นวันก็จะได้ ๒๗,๓๗๕ วัน

สมมุติว่าท่านมีอายุ ๓๐ ปี  เท่ากับท่านได้ใช้ไปแล้ว ๑๐,๙๕๐ วัน

ขณะนี้ท่านเหลือเวลาอีกเพียง ๑๘,๒๕๐ วันเท่านั้น

นี่เป็นเพียงการคำนวณคร่าวๆนะคะจะว่าไปก็ไม่ได้ยืนยาวเลยใช่มั้ยค่ะ

ในแต่ละวันชีวิตของเราหมดไปแล้วกับการนอนและการทำงาน ๒ ใน ๓ ส่วน

เหลืออีกส่วนนึงก็หมดไปกับการบริโภค ชำระล้างร่างกาย เดินทาง ฯลฯ

ถ้าหากว่าจะมีการฟังธรรมบ้าง{เจริญกุศล}บ้างระลึกศึกษาสภาพธรรมบ้าง

ก็คงเป็นเพียงเศษเสี้ยวของชีวิตเท่านั้นจะเห็นได้ว่ากุศลจิตเกิดน้อยจริง ๆ ค่ะในแต่ละวัน

ยิ่งมีความประมาทในการใช้ชีวิตก็ยิ่งเกื้อกูลให้อกุศลเจริญขึ้นไปอีก

แต่ละคนก็คงเหลือเวลากันอีกไม่มากนะคะ

สิ่งใดที่ท่านคิดว่ามีค่า.......................ก็จงให้เวลากับสิ่งนั้นมาก ๆ


สำหรับท่านที่เข้าใจพระธรรมก็ย่อมจะทราบว่าการอบรมเจริญปัญญา..........คือสิ่งที่มีค่าที่สุดหัวข้อ: Re: สังขารที่เรายึดมั่น - ถือมั่นว่าเป็นของเรา
เริ่มหัวข้อโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 25 สิงหาคม 2553 09:06:08
(http://i191.photobucket.com/albums/z119/bee_99/yesterday/26%20july%202007/PC04002-0.jpg)


(http://image.ohozaa.com/i9/q310b.jpg)


พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑- หน้าที่ 322


พระปัจฉิมวาจา


{๑๔๓}ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนพวกเธอว่า

สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา

พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด

นี้เป็นพระปัจฉิมวาจาของพระตถาคต

แม้แต่วาระสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ

พระพุทธองค์ยังทรงตักเตือนให้ตั้งอยู่ใน{ความไม่ประมาท}

เพราะความประมาท...........................นำมาซึ่งอกุศลธรรมทั้งปวง


พระโอวาทที่ประทานมา ๔๕ พรรษารวมลงในบทคือความไม่ประมาทอย่างเดียวเท่านั้น


...................................ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรม..............................หัวข้อ: Re: สังขารที่เรายึดมั่น - ถือมั่นว่าเป็นของเรา
เริ่มหัวข้อโดย: เงาฝัน ที่ 25 สิงหาคม 2553 10:58:04(http://www.thaipoem.com/forever/img/poemmember/136148.jpg)

 (:88:) (:LOVE:) (:88:)
อนุโมทนาสาธุธรรมค่ะ น้อง"บางครั้ง"


หัวข้อ: Re: สังขารที่เรายึดมั่น - ถือมั่นว่าเป็นของเรา
เริ่มหัวข้อโดย: หมีงงในพงหญ้า ที่ 25 สิงหาคม 2553 17:38:12
อนุโมทนาสาธุครับ จารย์

รูปป้ายฮวงซุ้ยนี่แสงเงาสวยมาก


หัวข้อ: Re: สังขารที่เรายึดมั่น - ถือมั่นว่าเป็นของเรา
เริ่มหัวข้อโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 26 สิงหาคม 2553 19:39:47
อนุโมทนาสาธุครับ จารย์

รูปป้ายฮวงซุ้ยนี่แสงเงาสวยมาก

ถ่ายในป่าช้า แสงช่วยให้ได้ฟิลดียิ่งขึ้นตอนที่ถ่ายก็ไปคนเดียวไม่เห็นรู้สึกกลัวอะไรเลย ในมุมมองของนักถ่ายภาพมันเป็นภาพที่ถ่า

ออกมาแนวศิลป