[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

สุขใจในธรรม => ธรรมะทั่วไป ธารธรรม - ธรรมทาน => ข้อความที่เริ่มโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 25 สิงหาคม 2553 17:17:53หัวข้อ: อย่าโลภมาก
เริ่มหัวข้อโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 25 สิงหาคม 2553 17:17:53
(http://lh4.ggpht.com/_AYFPNs1xf64/TBsFxutOO4I/AAAAAAAABD8/84oGvjPxYIA/244.jpg)โลภะ หรือ ความโลภ หรือ ราคะ เป็นกิเลสชนิดหนึ่ง เป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองพระพุทธศาสนาถือว่ากิเลสเป็นภัยร้ายแรงแห่งจิต เพราะทำให้คนตัดสินใจทำความผิด ทำให้จิตไม่อาจบรรลุนิพพานได้ และทำให้จิตต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุด กิเลส แยกออกได้เป็น 3 สาย คือ ความโลภความโกรธ ความหลงโลภะ หรือ ความโลภ หรือ ราคะ พระพุทธเจ้า ทรงตรัสสอนให้ถือข้อพิจารณาเกี่ยวกับอกุศลมูลและกุศลมูล เป็นหลักแกนกลางในการวินิจฉัยว่าอะไรเป็นความดี อะไรเป็นความชั่วโลภะ เป็นมลทินภายใน เป็นศัตรูภายใน ก่อความเสียหาย ทำให้ใจกำเริบ คนรู้เท่าไม่ทันว่ามันเป็นภัยที่เกิดขึ้นข้างใน พอความโลภเข้าครอบงำ เวลานั้นมีแต่ความมืดตื้อ มีจิตถูกโลภะแล้ว ย่อมหาเรื่องก่อความทุกข์แก่ผู้อื่น
สรุปแล้ว โลภะ หรือ ความโลภ คือ ความอยากได้ในทางทุจริต ในทางไม่ชอบ ไม่ถูก อยากได้อยากมี อยากเป็น ในสิ่งที่ไม่ใช่ของตน ไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมี เป็นเหตุให้คนกระทำความผิด กระทำความชั่ว เช่น เห็นเขามีเงินทอง ก็อยากได้เป็นของตัวเอง จึงไปทำโจรกรรม ลักของเขา ขโมยของเขา นับว่าพวกนี้เป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อสังคมมากที่สุด แต่ยังมีผู้เข้าใจผิดว่า ความอยากได้อะไรมาก ๆ เป็นความโลภที่ถูกแล้วความโลภไม่เกี่ยวกับการอยากได้มากหรือได้น้อย แต่เป็นความอยากที่แฝงไปด้วยความทุจริต ทางที่ถูก ไม่ควร เท่านั้น การที่ลูกอยากจะเรียนหนังสือให้เก่ง สอบได้คะแนนสูง ๆ ได้ระดับ 3 ระดับ 4 ลูกตั้งใจและขยันในการเล่าเรียน ไม่ถือว่าเป็นความโลภ หากความอยากได้ อยากมี อยากเป็นเหล่านั้น เป็นไปในทางที่ดี ก็ทำให้มนุษย์มีการพัฒนาศักยภาพตัวเอง เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการนั้น มองในแง่ดี ทำในแง่ดีก็มีส่วนดี มองในแง่ไม่ดี ก็มีส่วนด้อย คือทำให้เกิดความเครียด เกิดบรรยากาศที่ไม่น่าอยู่ เพราะโลกเต็มไปด้วยความแก่งแย่ง แข่งขัน ซ้ำร้ายกว่านั้น หากใช้ไปในทางที่ผิด ก็จะก่อทุกข์ เดือดร้อน เพราะฉะนั้น เมื่อยังอยู่ในทางโลก ควรวางตัวให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของโลกก่อนดีกว่า ถ้าจะอยากได้ อยากมี อยากเป็น ก็ใช้ความอยาก ให้เป็นพลังในทางดี ขยันและขวนขวายด้วยตนเองในวิถีทางที่ถูก ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เมื่อมี
{สติ}รู้ว่าโลภะเป็นต้นเหตุเพื่อก่อกำเนิดแห่งหรรม ดังนั้น เราจึงไม่ควรตกเป็นทาสของอารมณ์ที่เย้ายวนหรือยั่วยุ
วิธีการที่จะทำให้กิเลส{โลภะ}ออกจากจิตได้ ก็ด้วยการเห็นอริยสัจ อันประกอบด้วยมรรค มีองค์ 8 ซึ่งเป็นทางที่ปฏิบัติตน

http://vdo.palungjit.com/nuevo/player/nvplayer.swf?config=http://vdo.palungjit.com/nuevo/econfig.php?key=0ae62e3b1396831a8398.........................ดำเนินเรื่องโดย นวลปรางค์ เมธีกุล.......................