[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

นั่งเล่นหลังสวน => สุขใจ ห้องสมุด => ข้อความที่เริ่มโดย: sometime ที่ 15 มกราคม 2553 15:16:12หัวข้อ: สุขภาพใครว่าไม่สำัคัญ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 15 มกราคม 2553 15:16:12
(http://img252.imageshack.us/img252/2339/25232161109.jpg)


http://www.ijigg.com/songs/V2AE4CCAPAD (http://www.ijigg.com/songs/V2AE4CCAPAD)


(:3:)คัดออกมาจากส่วนหนึ่งในหนังสือ นาฬิกาชีวิต (:3:)


 (:DY:)การแพทย์ตะวันออกถือว่า กลางวันและกลางคืนมีความสัมพันธ์กับสุขภาพของมนุษย์อย่างแยก
ไม่ออก โดยมองลึกลงไปอีกว่า ช่วงเวลา 24 ชั่วโมงในหนึ่งวันนั้น ภายในร่างกายของมนุษย์ยังมีการ
ไหลเวียนของพลังชีวิตที่ผ่านอวัยวะภายในของร่างกายซึ่งประกอบด้วย อวัยวะตันและอวัยวะกลวง
อวัยวะอันหมายถึง หัวใจ เยื่อหุ้มหัวใจ ปอด ม้าม ตับ ไต (:FR:)
อวัยวะกลวง หมายถึง กระเพาะอาหาร ถงุ นำ้ ดี ลำไสใ้ หญ่ ลำไสเ้ ล็กกระเพาะปัสสาวะระบบ
ความร้อนของร่างกาย ชานเจียว (:4:)
การไหลเวียนของพลังชีวิต ลมปราณ ที่ผ่านแต่ละอวัยวะนั้นจะใช้เวลาสองชั่วโมง ทั้งหมดมี
12 อวัยวะ รวม 24 ชั่วโมง คือ หนึ่งวัน เรียกว่า นาฬิกาชีวิต
ตัวอย่างเช่น การไหลเวียนของลมปราณปอด จะมีพลังไหลเวียนนเริ่มต้นที่เวลา 03.00 น.
และสูงสุดในช่วงประมาณ 04.00 น.จากนนั้นจะค่อย ๆ ลดลง และออกจากเส้นลมปราณปอดไปยังเส้น
ลมปราณลำไส้ใหญ่เวลา 05.00 น.การรักษาโรคของเส้นลมปราณปอดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดจึง
ควรอยู่ระหว่างเวลา 0.00-05.00 น.ได้มีการศึกษาวิจัยพบว่า ผลของการใช้ยาตะวันตก คือ ยาดิติตา
ลิสในการรักษาโรคหัวใจล้มเหลว มีการคั่งของน้ำในปอด การให้ยาในช่วงเวลา 04.00 น.จะให้ผล
ออกฤทธิ์ประมาณสสี่ บิ เทา่ ของการให้เวลาอื่น เป็นต้น การเคลื่อนไหวของพลังชีวิตของอวัยวะ
ภายในปีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนและสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเวลา นาฬิกาชีวิต (:-_-:) ร่างกายเราจึงมีกลไกการ
ปรับตัวมีการสร้างสารคัดหลั่งฮอร์โมน การทำงานของระบบต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตามสภาพธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป (:SL:)


หัวข้อ: Re: สุขภาพใครว่าไม่สำัคัญ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 15 มกราคม 2553 15:20:32
(http://img252.imageshack.us/img252/2339/25232161109.jpg)การดำเนินชีวิตและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง (:SL:)
ของธรรมชาติ จึงเป็นหลักฐานของการมีสุขภาพดี และมีอายุยืน ปราศจากโรค โดยแบ่งช่วงเวลา
ดังนี้............................................ (:LOVE:)
01.00-03.00 น. เป็นช่วงเวลาของตับ ควรนอนหลับพักผ่อนถ้าใครนอนหลับได้ดีเป็นประจำใน
ช่วงเวลานี้ ตับจะหลั่งสารมีราโทนิน meratonine เพื่อฆ่าเชื้อโรค ทำให้หน้าอ่อนกว่าวัย นอนจาก
ร่างกายจะหลั่ง - มีราโทนิน - ประจำแล้ว ยังหลั่งสาร (:fall:)เอนโดรฟิน endorphin ออกมาด้วยจึงไม่ควรกินอาหาร
เพราะจะทำให้ตับทำงานหนักและเสื่อมเร็ว หน้าที่หลักของตับ คือ ขจัดสารพิษในร่างกาย ส่วนหน้าที่รองคือ.................
1.ช่วยไตในการดูแลผม ขน เล็บ ถ้าตับมีปัญหา ผม ขน เล็บจะไม่สวย
2.ช่วยกระเพาะย่อยอาหาร ถ้ากินบ่อย ๆ จะทำให้ตับทำงานหนักตับจะหลั่งน้ำย่อยออกมามาก
จึงไม่ได้ทำหน้าที่หลัก เป็นเหตุให้สารพิษตกค้างในตับ
03.00-05.00 น. เป็นช่วงเวลาของปอด (:LOVE:)ควรตื่นนอนลุกขึ้นเพื่อสูดอากาศที่บริสุทธ์ิและรับ
แสงแดดในยามเช้า้ ตื่นนอนช่วงนี้เป็นประจำปอดจะดีละจะเป็นคนมี อ (:FR:)ำนาจในตัว
05.00-07.00 น. เป็นช่วงเวลาของลำไส้ใหญ่ควรขับถ่ายอุจจาระทำให้เป็นนิสัยทุกเช้า ถ้าไม่
ถ่ายให้ใชวิ้ธีกดจุดตำแหน่งสองข้างของจมูกถ้ายังไมถ่า่ยให้ดื่มนํ้าอุ่น 2 แก้ว ถ้ายังไม่ถ่ายให้ดื่ม
น้ำผึ้งผสมมะนาว โดยใช้น้ำ1 แก้ว + น้ำผึ้ง 1 ช้อนโต๊ะ + น้ำมะนาว 4-5 ลูก ทำดื่มจนกว่าจะถ่ายหรือ
บริหารโดยยืนตรง หายใจเข้าแล้วก้มลงพร้อมทั้งหายใจออก เอามือท้าวเข่าแขม่วท้องจนเหมือนว่า
หน้าท้องไปติดสันหลัง
07.00-09.00 น. เป็นช่วงเวลาของกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารจะทำงาน ถ้ากินอาหารเช้า
ในช่วงเวลานี้ทุกวัน กระเพาะอาหารจะแข็งแรง ถ้าปล่อยให้กระเพาะอาหารอ่อนแอ จะส่งผลให้เป็นคน
ตัดสินใจช้า ชี้กังวล ขาไม่ค่่อยมีแรง ปวดเขา่ หน้าแก่เร็วกว่าวัย (:-_-:)


หัวข้อ: Re: สุขภาพใครว่าไม่สำัคัญ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 15 มกราคม 2553 15:21:47
(http://img252.imageshack.us/img252/2339/25232161109.jpg)


09.00-11.00 น. เป็นช่วงเวลาของม้าม ม้ามจะอยู่ชายโครงด้านซ้าย มีหน้าที่ควบคุมเม็ดเลือด
สร้างน้ำเหลืองควบคุม (:SLE:)ไขมันคนปวดศีรษะบ่อยมักมาจากความผิดปกติของม้าม อาการเจ็บชายโครง
สาเหตุมาจากม้ามกับตับ.......................
- ม้ามโต ม้ามจะไปเบียดปอด ทำให้เหนื่อยง่าย ผอมเหลือง ตาเหลือง สร้า้งเม็ดเลือดขาวได้น้้อย
- ม้ามชื้น อาหารและนํ้าไปจะแปรสภาพเป็น ไขมันจึงทำใหอ้วนง่าย
ผู้ที่มันนอนหลับในช่วงเวลา 09.00-11.00 น.ม้ามจะอ่อนแอ นอกจากนี้ม้ามยังโยงถึงริมฝีปาก
พูดบ่อยๆ หรือพูดเก่ง ๆ ม้า้มจะโตควรพูดน้อยกินน้อย (o0!)ม้ามจึงแข็งแรง
11.00-13.00 น.เป็นช่วงเวลาของหัวใจ หัวใจทำงานหนักในช่วงเวลานี้ จึงควรหลีกเลี่ยง
ความเครียด เหตุที่ทำให้ต้องใช้ความคิดหนัก และหาทางระงับอารมณ์ตื่นเต้นหรืออาการตกใจให้ได้
13.00-15.00 น.เป็นช่วงเวลาของลำไส้เล็ก จึงควรงดการกินอาหารทุกประเภทเพื่อเปิด
โอกาสให้ลำไส้ทาํ งาน ลำไสเ้ ล็กมหี น้าท่ดี ดู ซึมสารอาหารเป็นนํ้าทุกชนิด เช่น วิตามนิ-ซี-บี-โปรตีน
เพื่อสร้างกรดอะมิโนสร้างเซลล์สมอง ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ สร้างไข่สำหรับผู้หญิง ถ้ากรดอะมิโน
น้อย ไข่จะมาไม่ครบทุกเดือน ผู้หญิงมีลำไส้ยาวกว่าผู้ชาย 11 ฟุต เพื่อให้การดูดซึมได้นานกว่า
เนื่องจากต้องใช้กรดอะมิโนมากกว่าผ้ชูายมีลำไส้ยาวกว่าจึงมีกระดูกซี่โครงมากกว่าผ้ชูายข้างละ
1 ซี่ (:-_-:)
15.00-17.00 น.เป็นช่วงเวลาของกระเพาะปัสสาวะ แนวพลังของกระเพาะปัสสาวะเริ่มจากหัว
เตา -> ผ่านหน้าผาก -> ศีรษะ -> ท้ายทอย -> แผ่นหลังทั้งแผ่น -> สะโพก -> ด้านหลังขา -> หัว
เข่า -> น่อง -> ส้นเท้า -> นิ้วก้อย กระเพาะปัสสาวะจะเกี่ยวข้องกับระบบความจำไทรอยด์และระบบเพศทั้งหมด (:10:)


หัวข้อ: Re: สุขภาพใครว่าไม่สำัคัญ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 15 มกราคม 2553 15:27:20
(http://img252.imageshack.us/img252/2339/25232161109.jpg)


 (:DY:)ช่วงเวลานี้ควรทำให้เหงื่อออกอาจจะออกกำลังกายหรืออบตัวกระเพาะปัสสาวะจะได้แข็งแรง (:SHOCK:)
ข้อควรระวัง ถ้าเหงื่อมีโซเดียมปนออมามากไตจะวาย แต่ถ้ามีโปตัสเซียมปนออกมามากหัวใจจะวาย
แก้ไขเรื่องหัวใจวายด้วยการให้ดื่มน้ำน้ำส้ม (:LOVE:)หรือน้ำมะนาวเพื่อเติมโปตัสเซียม  (:SHOCK:)
ต้องระวังเรื่องการฉีดยาชา เพราะยาชา จะทำให้โปตัสเซียมลดลงอย่างรวดเร็ว หัวใจอาจวายได้ง่าย
การอั่นปัสสาวะบ่อย ปสั สาวะจะถกู ดูดซึมเขา้ สู่กระแสเลือด ทำให้เหงื่อออกมามีกลิ่นเหม็น
เหมือนปัสสาวะ (:PING:)
17.00-19.00 น. เป็นช่วงเวลาของไต จึงควรทำใจให้ลดชื่น ไม่ง่วงเหงาหาวนอนในช่วงเวลานี้
ผู้ใูดมอาการง่วงนอนช่วงเวลานี้ แสดงวา่ มีปัญหาไตเสื่อมนอนหลับแล้วเพ้อ แสดงว่าอาการหนักมาก
 -ไตซ้าย (:BH:)จะคุมสมองด้านขวา (:-_-:)ซึ่งควบคุมด้านความคิดสร้างสรรค์อารมณ์สุนทรีย์ รักสวยรักงาม
ชอบแต่งตัว ถ้าไตซ้ายมีปัญหา อารมณ์รักสวยรักงามจะหมดไป กลายเป็นคนปล่อยเนื้อปล่อยตัวและ
เป็นคนขี้ร้อน
-ไตขวา จะคุมสมองด้านซ้าย ซึ่งควบคุมด้านความจำถ้าไตขวามีปัญญา ความจำจะเลื่อม
และเปน็ คนขี้นาวผู้ที่ไตแข็งแรงจะเป็นคนมีอายุยืนเป็นคนกล้า
ถ้าลำไส้เล็กมีไีขมันเกาะมาก อาหารที่อยู่ในรูปของสารละลายจะผ่านลำไส้เ้ล็กไมได้ จึงตกเป็น (:QS:)
ภาระของไต เป็นนผลให้ไตทำงานหนัก จึงกลายเป็นโรคไต โรคไต สมองจะเสื่อมปวดหลังเป็น
หวัดง่าย มีเสล็ดในคอ
การดูแล คือ ตอนเช้าอาบน้ำเย็น ตอนเย็นให้อาบน้ำอุ่น กรณีที่อาบน้ำไม่ได้ ให้ใช้วิธีแช่เท้า
แต่นํ้าควรใส่สมุนไพรที่โฉลกของผู้ป่วยย เช่น ขิง ข่า กระชาย อย่างใดอย่างหนึ่ง (^^)


หัวข้อ: Re: สุขภาพใครว่าไม่สำัคัญ
เริ่มหัวข้อโดย: sometime ที่ 15 มกราคม 2553 15:28:11
(http://img252.imageshack.us/img252/2339/25232161109.jpg)19.00-21.00 น.เป็นช่วงเวลาของเยื่อหุ้มหัวใจช่วงเวลานี้ควรจะสวดมนต์ทำสมาธิปัญหา
เกี่ยวกับเยื่อหุ้มหัวใจ คือ หัวใจโต หัวใจรั่ว เส้นโลหิตหัวใจตีบ ดังนั้นผู้ป่วยต้องระวังเรื่องตื่นเต้น (:QS:)ดีใจ
การหัวเราะกรณีเส้นเลือดขอดต้องดูแลเยื่อหุ้มหัวใจให้แข็งแรงควรใส่เสื้อผ้า้ ชุดสีดำ - เทา
เอาเท้า้แช่เท้าในน้ำอุ่น..............................................
21.00-23.00 น.เป็นช่วงเวลาที่ต้องทำให้ร่างกายอบอุ่น จึงห้ามอาบน้ำเย็นในช่วงเวลานี้
เพราะจะทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย อย่าไปตากลม เพราะเป็นช่วงที่ลมเป็นพิษ
23.00-01.00 น.เป็นช่วงเวลาของถุงน้ำ - ดีถุงนำ้ดีเป็นถุงสํำารองเก็บน้ำย่อยที่ออกมาจาก
อวัยวะใดในร่างกายเมื่อขาดน้ำจะมาดึงน้ำจากถุงน้ำดี ทำให้ถุงน้ำดีข้น เป็นผลให้อารมณ์ฉุนเฉียว
สายตาเสื่อม เหงือกจะบวม ปวดฟันนอนไม่หลับตื่นกลางดึก หรือตอนเช้าจะจาม (:NOY:)ถุงน้ำดีจะโยงถึง
ปอดจะปวดศีรษะข้างเดียวหรือสองข้างโดยไม่ทราบสาเหตุ คนที่ตัดถุงนำ้ดีออกตรวจด้วยลูกดิ่ง
จะพบว่าถุงน้ำดีข้น มักมีอาการปวดขาปวดสะโพก (:NOY:)
ทางแก้ คือ อย่าใส่ชุดนอนที่เป็นผ้าใยสังเคราะห์ไนล่อน ชุดนอนที่ทำจากใบสังเคราะห์จะไป
ดูดน้ำในร่างกาย ควรสวมชุดผ้าฝ้ายที่ไม่ควรนอนบนที่นอนสูง ๆ เพราะจะทำให้เ้สียนํ้าใน
ร่างกาย ดังนั้น..............ควรดื่มน้ำก่อนเข้านอนหรือก่อนเวลา 23.00 น. (:3:)