[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

สุขใจในธรรม => ห้องวิปัสสนา - มหาสติปัฏฐาน 4 => ข้อความที่เริ่มโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 19 กันยายน 2553 09:23:33หัวข้อ: 不知識 - 不知道感情
เริ่มหัวข้อโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 19 กันยายน 2553 09:23:33
(http://lh3.ggpht.com/_AYFPNs1xf64/S_5Cge0TPrI/AAAAAAAAA_s/5XKOKn-K_2w/P525005-1.jpg)http://www.youtube.com/v/km236OeYkcg?fs=1&hl=en_USอา = ทั่ว + รมณ์ = ที่ยินดี - ที่รื่นรมย์

ที่มายินดีทั่วของจิตที่ยึดหน่วงของ{จิต}หมายถึงสิ่งที่จิตรู้จิตกำลังรู้สิ่งใดสิ่ง

นั้นเป็นอารมณ์ของจิต และ จิตจะเกิดขึ้นโดยปราศจากอารมณ์ไม่ได้สภาพธรรมทุกอย่าง

สามารถเป็นอารมณ์ของจิตได้ไม่ว่าจะเป็นจิตปรมัตถ์ เจตสิกปรมัตถ์ รูปปรมัตถ์

หรือ นิพพานปรมัตถ์  แม้บัญญัติซึ่งไม่ใช่สภาพธรรมเพราะไม่มีจริงโดยปรมัตถ์ก็เป็น

อารมณ์ของจิตได้

อารมณ์มี ๖ อย่าง  คือ.........................................

๑.รูปารมณ์(วัณณรูป ได้แก่ สีต่าง ๆ)

๒.สัททารมณ์(สัททรูป ได้แก่ สียงต่าง ๆ)

๓.คันธารมณ์(คันธรูป ได้แก่ กลิ่นต่าง ๆ)

๔.รสารมณ์(รสรูป ได้แก่ รสต่าง ๆ)

๕.โผฏฐัพพารมณ์ ปฐวีรูป = (ดิน)เตโชรูป (ไฟ) วาโยรูป(ลม)

๖.ธัมมารมณ์ (อารมณ์ที่รู้ได้ทางใจเท่านั้น ๖ อย่าง ได้แก่ จิต ๘๙  เจตสิก ๕๒

{ปสาทรูป ๕ สุขุมรูป ๑๖ นิพพาน บัญญัติ}

 ภาวนา คือ การอบรมจิตให้เป็นกุศลยิ่งขึ้น

เป็นการอบรมเจริญปัญญาตามลำดับขั้น

จิตเป็นสภาพธรรมที่ละเอียดรู้ยาก

ทุกคนมีอ{กุศลจิต}

แม้ไม่ทำทุจริตกรรมแต่ใจก็เป็น{อกุศล}แล้ว

นึกคิดถึงคนอื่นด้วย ความผูกพันติดข้อง

หรือนึกถึงด้วยความขุ่นเคืองใจ

ถ้าเพียงโกรธไม่พูดคนอื่นก็อาจจะไม่รู้เลย