[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้

สุขใจในธรรม => ธรรมะทั่วไป ธารธรรม - ธรรมทาน => ข้อความที่เริ่มโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 09 ตุลาคม 2553 14:59:19หัวข้อ: {空}
เริ่มหัวข้อโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 09 ตุลาคม 2553 14:59:19
(http://img826.imageshack.us/img826/128/2998590673.jpg)

http://www.se-ed.com/ads/pr/sile/song/09.%20Track%209.wma


{๒.สุญญสูตร}  ว่าด้วยสิ่งที่เรียกว่าโลกว่างเปล่า

{๑๐๒}ครั้งนั้นแล ท่านพระอานนท์ ฯลฯ ได้ทูลถามพระผู้มี

พระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่เรียกว่าโลกว่างเปล่า ๆ ดังนี้ ด้วย

เหตุเพียงเท่าไรหนอจึงเรียกว่า โลกว่างเปล่า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส

ตอบว่า{ดูก่อนอานนท์}เพราะว่างเปล่าจากตนหรือจากของ ๆ ตนฉะนั้น

จึงเรียกว่าโลกว่างเปล่าอะไรเล่าว่างเปล่าจากตนหรือจากของ ๆ ตน จักษุ

แลว่างเปล่าจากตนหรือจากของ ๆ ตน รูปว่างเปล่าจากตนหรือจากของ ๆ ตน

จักษุวิญญาณว่างเปล่าจากตนหรือจากของ ๆ ตนจักษุสัมผัสว่างเปล่าจากตน

หรือจากของ ๆ ตนสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้น

เพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยก็ว่างเปล่าจากตนหรือจากของ ๆ ตน ฯลฯ

ใจว่างเปล่าจากตนหรือจากของ ๆ ตนธรรมารมณ์ว่างเปล่าจากตนหรือจาก

ของ ๆ ตนมโนวิญญาณว่างเปล่าจากตนหรือจากของ ๆ ตน มโนสัมผัส

ว่างเปล่าจากตนหรือจากของ ๆ  ตนสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขม -

สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็ว่างเปล่าจากตนหรือจาก

ของ ๆ ตนดูก่อนอานนท์ เพราะว่างเปล่าจากตนหรือจากของ ๆ ตน

ฉะนั้นจึงเรียกว่าโลกว่างเปล่า............................................


............................จบสุญญสูตรที่ ๒.........................


พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เล่ม ๔ ภาค ๑- หน้าที่ 104


ที่ว่าโลกนี้ว่างเปล่า ว่างจากสัตว์ บุคคล ตัวตน เห็นมีจริง ได้ยินมีจริงได้กลิ่น

มีจริงลิ้มรสมีจริง กระทบสัมผัสมีจริง มีปัจจัยปรุงแต่ง เกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วดับไป หาสาระ

ไม่ได้ แต่ปุถุชนถูกอวิชชาปิดบังไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริง ก็ต้องอบรมปัญญาต่อไป

สัมมาสมาธิต้องเป็นไปเพื่อละ เพื่อคลายความติดข้องใน รูป รส กลิ่น

เสียง สัมผัส เพราะผู้เจริญสัมมาสมาธินั้น มีปัญญาเห็นโทษของอกุศล

คือ ทั้ง{โลภะ}และ{โทสะ}ไม่ใช่เพื่อความติดในสุขเวทนา หรือเพราะให้ว่าง ๆ

สบาย ๆ หรือเพื่อจะได้นั่งนาน ๆ โลภะนี้เห็นยากจริง ๆ สมดังที่พระผู้มีพระ-

ภาค ฯ ทรงตรัสไว้ว่า สองอริยสัจแรกลึกซึ้งจึงเห็นยาก{สมุทัย}นี้ลึกซึ้งจึงเห็น

ยากจริง ๆ.............................................


หัวข้อ: Re: {空}
เริ่มหัวข้อโดย: Mckaforce ที่ 10 ตุลาคม 2553 01:20:47
งงครับ

ชื่อหัวข้อเหมือนกับ

http://www.sookjai.com/index.php?topic=9348.msg22684;topicseen#msg22684 (http://www.sookjai.com/index.php?topic=9348.msg22684;topicseen#msg22684)

เลย

แต่อีกอันเป็น ภาษาจีน

???


หัวข้อ: Re: {空}
เริ่มหัวข้อโดย: 時々๛कभी कभी๛ ที่ 10 ตุลาคม 2553 11:53:57
งงครับ

ชื่อหัวข้อเหมือนกับ

http://www.sookjai.com/index.php?topic=9348.msg22684;topicseen#msg22684 (http://www.sookjai.com/index.php?topic=9348.msg22684;topicseen#msg22684)

เลย

แต่อีกอันเป็น ภาษาจีน

???


.............{คงแปลว่า = ความว่าง 2 เวอร์ชั่น}..............


(:LOVE:) (:LOVE:) (:LOVE:)หัวข้อ: Re: {空}
เริ่มหัวข้อโดย: Mckaforce ที่ 10 ตุลาคม 2553 19:34:54
555555

ก้ะถึงว่า มีทั้งไทย - จีน