แนะนำการพับใบตอง

(1/4) > >>

เงาฝัน:
Tweetที่มาภาพ : ศักรินทร์  หงส์รัตนาวรกิจ. งานใบตอง.หน้า ๖๕.

แนะนำการพับใบตอง

การพับใบตองเป็นกลีบแบบต่าง ๆ นี้  ทุกคนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเข้าใจได้ง่าย
สามารถทำตามขั้นตอนได้เลยค่ะ

               พร้อมรึยังค่ะ ถ้าพร้อมแล้วเริ่มศึกษาบทเรียนกันได้เลยค่ะ ขอให้สนุกกับ..
การพับกลีบแบบต่าง ๆ ..นะคะ 

ขั้นตอนการพับกลีบผกาซ้อน

          ๑. พับใบตองเฉียงประมาณ ๓/๔  ของใบตอง
          ๒. พับริมขวาให้ชิดริมซ้าย

          ๓. พับริมขวาตั้งฉากกึ่งกลางพอดี
          ๔. พับซ้อนกัน ๓ กลีบ  เย็บกึ่งกลางตรึงให้แน่น

          ๕. ตัดปลายใบตองให้เรียบร้อย   

เงาฝัน:

ขั้นตอนการพับกลีบหัวขวาน (กลีบคอม้า)

          ๑. ฉีกใบตองกว้าง ๑  ๑/๒ นิ้ว
          ๒. แบ่งครึ่งใตองให้เท่ากัน พับริมใบตองด้านซ้ายลงมา

          ๓. พับใบตองริมขวา ให้ชิดเส้นกึ่งกลาง
          ๔. พับทบทั้งสองข้างเข้าหากัน

          ๕. คว่ำกลีบให้สันตองอยู่ด้านบน  พับใบตองลงมาให้เป็นมุมฉาก
          ๖. พับด้านซ้ายหลังมาทบตรงเส้นตั้งฉาก

          ๗. พับอีกด้านเหมือนกัน
          ๘. พับกลีบต่อไป  นำมาสวมด้านซ้ายมือ


เงาฝัน:

ขั้นตอนการพับกลีบหัวนก ลายเปีย

          ๑. ฉีกใบตองกว้าง ๑  ๑/๒ นิ้ว
          ๒. แบ่งครึ่งใตองให้เท่ากัน

          ๓. พับใบตองริมขวา ให้ชิดเส้นกึ่งกลางใบ
          ๔. พับทบทั้งสองข้างเข้าหากัน

          ๕. คว่ำกลีบให้สันตองอยู่ด้านบน  พับใบตองลงมาให้เป็นมุมฉาก
          ๖. พับด้านซ้ายหลังมาทบตรงเส้นตั้งฉาก

          ๗. พับอีกด้านเหมือนกัน
          ๘. พับตลบสันทบกลับมาทางขวา ให้เป็นแนวโค้งทะแยง

          ๙. นำกลีบต่อมาสวมด้านหน้า  ให้เส้นโค้งทะแยงขนานกัน
          ๑๐. เย็บต่อกันจนได้ความยาวตามต้องการ

เงาฝัน:ขั้นตอนการพับกลีบการเวก

          ๑. พับทบใบตองเข้าหากัน
          ๒. พับสันทบขวาไขว้มาทางซ้าย

          ๓. พลิกกลับด้านหลัง  พับสันทบซ้ายไขว้ไปทางขวา
          ๔. พับริมสันทบขวาไขว้ไปทางด้านซ้าย

          ๕. พลิกกลับ  พับริมสันทบซ้ายไขว้ไปทางด้านขวา
          ๖. นำกลีบมาสวม  เย็บต่อกัน ความยาวตามต้องการ

sometime:
แนะนำการพับใบตอง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป