คุณยายทวดนักเรียนนอกคนแรกของประเทศไทย

(1/1)

Kimleng:
Tweet

คุณยายทวดนักเรียนนอกคนแรกของประเทศไทย


           จากหนังสือ “ประวัติการแพทย์มิชชันนารี่ในประเทศไทย”   ทำให้ได้ทราบว่าในอดีตก็เคยมีผู้หญิงไทยได้ไปเรียนเมืองนอกเมืองนากันมาแล้ว ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)   
           ในขณะนั้น มิชชันนารีอเมริกัน   ซึ่งส่วนใหญ่มักมีผู้สำเร็จการศึกษาวิชาการแพทย์รวมอยู่ด้วย  ได้ทำการรักษาคนไข้   จ่ายยา และแจกพระคัมภีร์ไปในคราวเดียวกัน   ทั้งนี้ เพื่อให้ชาวบ้านได้เกิดความสนใจและหันมานับถือคริสต์ศาสนาตามอย่างตน    คนไทยนิยมเรียกมิชชันนารีกลุ่มนี้ว่า “หมอสอนศาสนา”   ดังนั้น ที่เป็นหมอจริงๆ ก็มี เช่น แดน บีช บรัดเลย์ หรือหมอบรัดเลย์ ที่เราคุ้นเคยชื่อนี้อยู่จนทุกวันนี้        แดน บีช บรัดเลย์ เป็นชาวเมืองมาร์เซลลัส (Marcellus)  สำเร็จวิชาการแพทย์จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก  สหรัฐอเมริกา  ได้เข้ามาทำงานกับคณะหมอสอนศาสนาสมัยรัชกาลที่ 3   และได้เสียชีวิตเมื่อปี พ.ศ. 2416  ในสมัยรัชกาลที่ 5              หรือมิชชันนารีกลุ่มนี้ที่ไม่ได้เป็นหมอแต่คนไทยก็เรียกว่าหมอ     เช่น หมอสมิธ   หมอแมททูน  เป็นต้น
   เกริ่นนำเรื่องมาเสียเนิ่นนาน  กิมเล้ง กำลังจะบอกว่า ศาสนาจารย์แมททูนหรือมัตตูน   ผู้นี้เองที่เป็นผู้นำเด็กหญิงไทยคนหนึ่งให้ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาที่อเมริกา     ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่  4        ศาสนาจารย์แมททูนได้ตั้งชื่อเด็กหญิงคนนี้ว่า “แอสเทอร์”  คนไทยเรียกแบบไทย ๆ ว่า “นางเต๋อ”   เพราะชื่อ “แอสเทอร์” เป็นชื่อฝรั่ง ออกเสียงยากนางเต๋อ  จึงนับเป็นสตรีไทยคนแรกที่มีหลักฐานปรากฎว่าเดินทางไปอเมริกาเมื่อ พ.ศ. 2401   แม่เต๋อ หรือนามเดิม "รอด" เกิดในสกุลพราหมณ์ เมื่อปีมะโรง  ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2387 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 3  บิดาเป็นพราหมณ์มาจาก ลังกา    มีอาชีพเป็นโหร  มารดาเป็นชาวสวน  นามบิดาและมารดาของแม่เต๋อไม่ปรากฏ     ในปี พ.ศ. 2396  เมื่ออายุ 9 ขวบ  บิดากลับลังกา และตกลงเลิกร้างกับภรรยา ก่อนกลับได้นำบุตรีไปฝากกับหมอและแหม่มแมททูนหรือมัตตูน (Rev. & Mrs.Stevens Mattoon)  มิชชันนารีชาวอเมริกัน    ซึ่งท่านได้เปลี่ยนชื่อ "รอด" เป็น  "เอสเตอร์" (Esther) หรือ "เต๋อ"   ในปี พ.ศ.2401 แหม่มมัตตูน เดินทางไปเยี่ยมญาติที่อเมริกาได้พาท่านซึ่งในขณะนั้นมีอายุ 14 ปี เดินทางไปด้วย


                  เด็กหญิงไทยคนนี้ได้ศึกษาวิชาพยาบาลผดุงครรภ์เป็นเวลา 3 ปี จนมีความรู้ความชำนาญเป็นอย่างดี   จึงเดินทางกลับประเทศไทย    ดังนั้น แอสเทอร์จึงได้ชื่อว่าเป็นพยาบาลผดุงครรภ์แผนปัจจุบันคนแรกของประเทศ    แอสเทอร์หรือนางเต๋อได้รับเชิญให้ไปทำการคลอดบุตรและทำการพยาบาลตามวังเจ้านายและผู้มีบรรดาศักดิ์เป็นประจำ
              สมเด็จกรมพระบาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงเขียนในคำนำหนังสือแจกงานฉลองอายุ 84 ปี ของท่านว่า เป็นผู้มารักษาพยาบาลพระโอรสธิดาและพระนัดดาคลอด มาจนหมดเรี่ยวแรง
   นอกจากนั้น นางเต๋อยังได้เป็นผู้ถวายการอภิบาลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ด้วย

   นางเต๋อ  เป็นต้นตระกูล “ประทีปะเสน”  ซึ่งเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงตระกูลหนึ่งในเวลานี้    นางเป็นคนมีอายุยืนคนหนึ่ง  และได้มีชีวิตอยู่จนถึงอายุ 85 ปี จึงได้ถึงแก่กรรมเมื่อปี พ.ศ. 2472   ที่มา: เทพชู  ทับทอง. “กรุงรัตนโกสินทร์เมื่อ 200 ปี”  กรุงเทพ.    เอนก นาวิกมูล. "แรกหญิงไทยไปเมืองนอก : เต๋อ ประทีปะเสน," แรกมีในสยาม 4. กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2541. หน้า 107 .   วีกิพีเดีย(Wikipedia®) สารานุกรมเสรี

kaewjanaron:
 (:KY:) มาดคุณยายดูท่านเท่ห์มากนะครับ มั่นใจสูง..

Kimleng:


แจ้งเพื่อทราบจากเจ้าของกระทู้ค่ะ    ภาพจริงของคุณยายทวด เจ้าของกระทู้ยังค้นหาไม่พบ   ภาพที่ปรากฎในกระทู้เป็นภาพทั่วไปจากเว็ปไซต์   แต่หากเป็นภาพด้านล่างนี้หม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณีสวัสดิวัตน์ (ท่านหญิงนา)


เป็นพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี  พระบรมราชินีในล้นเกล้าฯ  รัชกาลที่ ๗    เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์วัย  ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้   ในโอกาสต่อไปจะลงรายละเอียดกำกับภาพบุคคลสำคัญค่ะ.

【ツ】ต้นไม้ความสุข ♪:
อ้างจาก: kaewjanaron ที่ 25 มีนาคม 2555  23:50:02


 (:KY:) มาดคุณยายดูท่านเท่ห์มากนะครับ มั่นใจสูง.. ;D

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ