งานฝีมือ - แพทเทิร์น โครเชต์

<< < (3/5) > >>

กิมเล้ง:
.

แบบกระเป๋าสะพาย

งานฝีมือ - แพทเทิร์น โครเชต์


งานฝีมือ - แพทเทิร์น โครเชต์


งานฝีมือ - แพทเทิร์น โครเชต์


• วัสดุอุปกรณ์
    - ด้าย Cotton เอมมี่แกรนท์ สีเบจเข้ม (743)  ขนาด 50 กรัม จำนวน 1 ม้วน,  
       สีฟ้า (371), สีเขียวอ่อน (229), สีเขียวอมฟ้า (222) ขนาด 10 กรัม  อย่างละ 1 ม้วน
    - กระดุมเส้นผ่าศูนย์กลาง 23 มม. จำนวน 1 เม็ด
    - โบว์ ยาว 44 เซนติเมตร
    - ผ้าใช้บุด้านใน ขนาด 30 x 40 เซนติเมตร
    - เข็มโครเชต์  เบอร์ 2/0

• ขนาดสำเร็จ :  กว้าง 24 ซม. ลึก 16.5 ซม. หนา 4 ซม.

• วิธีทำ
    แบบ A  หัวใจหลัก คือ การทำเป็นช่องวงกลม a-b  เป็นการถัก 5 ชั้นตามภาพ  และถักข้างละ 6 ชิ้น
    แบบ B  ถักแบบวงกลม  ใช้ด้าย Cotton สีเบจ  ให้ได้ 19 ชิ้น

• การประกอบ
    ตัวกระเป๋าถักประกอบด้วยลาย a ,b และติดกระดุมลงไปขณะถักชิ้นที่ 2  
    ส่วนฐานและหูหิ้วทั้ง 2 ด้านนั้น ถักเก็บให้เรียบร้อย 1 ชั้น  
    ด้านในของหูหิ้วจะติดโบว์ ส่วนวิธีบุผ้าด้านในให้ดูภาพประกอบ

ข้อมูลและภาพ : หนังสืองานถักโครเชต์ ด้วยด้าย Cotton  - งานส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ตามนโยบายรัฐบาล, สำนักพิมพ์ส่งเสริมอาชีพธุรกิจ เพชรกะรัต, กรุงเทพฯ.

กิมเล้ง:
.

ลายถักผืนสไบ
ผืนถักสไบ แบบที่ 1

• วัสดุอุปกรณ์
-ด้าย TM soft ขนาดกลุ่มละ 100 กรัม สีขาว จำนวน 2 กลุ่ม
-เข็มโครเชต์เบอร์ 6

• ขนาดสำเร็จ : กว้าง 21 ซม.  ยาว 176 ซม.

• วิธีถัก
ขึ้นต้น  โซ่ 121 = 40 ช่องลาย
แถวที่ 1  ซ3 เป็นหลักแรก พ1ค บน 3 หลักถัดไป (=1 ช่องทึบ) ซ2 ข้าม 2 หลัก  พ1ค บนหลักถักไป (= 1 ช่องโปร่ง) ถ้าโปร่ง 1 ทึบ 1 โปร่ง 2 ทึบ 2  โปร่ง 22 ทึบ 1  โปร่ง 2 ทึบ 1  โปร่ง 2 ทึบ 1 โปร่ง 2 ทึบ 1 พลิกกลับ
แถวที่ 2 ซ3 เป็นหลักแรก ถักทึบ 1 ซ3 ข้าม 2 หลัก คธ บนหลักถัดไป ซ3 ข้าม 2 หลัก ถักทึบ 1 โปร่ง 1 ทึบ 1 ซ3 ข้าม 2 หลัก คธ บนหลักถัดไป ซ3 ข้าม 2 หลัก ถักทึบ 1 โปร่ง 1 ทึบ 3 โปร่ง 1 ทึบ 1 โปร่ง 1 ทึบ 8 โปร่ง 1 ทึบ 1 โปร่ง 1 ทึบ 3 โปร่ง 1 ทึบ 1 ซ3 ข้าม 2 หลัก คธ บนหลักถัดไป ซ3 ข้าม 2 หลัก คธ บนหลักถัดไป ซ3 ข้าม 2 หลัก ถักทึบ 1 พลิกกลับ
แถวที่ 3-21  ถักตามผังลาย (=1 ช่วงลาย ถักทั้งหมด 20 ช่วงลาย)

• ลายริม
แถวที่ 1 ซ1 เป็นหลักแรก คธ บนทุกหลังจนรอบ ลห กับหลักแรก (ตรงมุมทั้ง 4 มุม ถัก คธ 5 ครั้ง)
แถวที่ 2 ถักตามผังลาย

• วิธีประกอบ  ถักลายริมโดยรอบผืนถัก
ผืนถักสไบ แบบที่ 2

• วัสดุอุปกรณ์
-ด้าย TM soft ขนาดกลุ่มละ 100 กรัม สีขาว จำนวน 2 กลุ่ม
-เข็มโครเชต์เบอร์ 6

• ขนาดสำเร็จ : กว้าง 20 ซม.  ยาว 210 ซม.

• วิธีถัก
ขึ้นต้น  โซ่ 103 = 34 ช่องลาย
แถวที่ 1  ซ3 เป็นหลักแรก ซ2 ข้าม 2 หลัก พ1ค บนหลักถัดไป (= 1 ช่องโปร่ง) ถักโปร่ง จนจบแถว พลิกกลับ
แถวที่ 2  ซ3 เป็นหลักแรก พ1 ค บน 3 หลักถัดไป (= 1 ช่องทึบ)  ถักโปร่ง 15 ทึบ 2 โปร่ง 15 ทึบ 1 พลิกกลับ
แถวที่ 3-30  ถักทึบ-โปร่ง ตามผังลาย (จะได้ 1 ช่วงลาย ถักทั้งหมด 15 ช่วงลาย)

• ลายริม
แถวที่ 1  ซ1 เป็นหลักแรก คธ บนทุกหลักถัดไปจนรบ ลห กับหลักแรก
แถวที่ 2  ซ1 เป็นหลักแรก คธ บนหลักเดิม *ซ7 ข้าม 5 หลัก คธ บนหลักถัดไป  *ถักซ้ำใน *.....* จนรอบ  จบด้วย ซ3 พ2 ค กับหลักแรก
แถวที่ 3-5 ถักตามผังลาย

• วิธีประกอบ
ถักลายริมโดยรอบผืนถัก

ผืนถักสไบ แบบที่ 3

• วัสดุอุปกรณ์
-ด้าย TM soft ขนาดกลุ่มละ 100 กรัม สีขาว จำนวน 2 กลุ่ม
-เข็มโครเชต์เบอร์ 6

• ขนาดสำเร็จ : กว้าง 18 ซม.  ยาว 212 ซม.

• วิธีถัก
ขึ้นต้น  โซ่ 118=39 ช่องลาย
แถวที่ 1  ซ3 เป็นหลักแรก พ1ค บน 3 หลักถัดไป (=1 ช่องทึบ)  *ซ5 ข้าม 5 หลัก พ1ค บนหลักถัดไป  *ถักซ้ำใน *.....* อีก 4 ครั้ง  ซ2 ข้าม 2 หลัก พ1ค บนหลักถัดไป (= 1 ช่องโปร่ง) ถักโปร่ง 16 ถักซ้ำใน *.....* อีก 5 ครั้ง จบด้วย ทึบ 1 พลิกกลับ
แถวที่ 2  ซ3 เป็นหลักแรก ถักทึบ 1  *ซ3 ข้าม 2 หลัก คธ บนหลักถัดไป ซ3 ข้าม 2 หลัก พ1ค บนหลักถัดไป  *ถักซ้ำใน *.....* อีก 4 ครั้ง โปร่ง 2 ทึบ 1 โปร่ง 1 ทึบ 9 โปร่ง 1 ทึบ 1 โปร่ง 2 ถักซ้ำใน *.....* อีก 5 ครั้ง จบด้วย ทึบ 1 พลิกกลับ
แถวที่ 3-27  ถักตามผังลาย (จะได้ 1 ช่วงลาย ถัก 11.5 ช่วงลาย)
แถวที่ 28-300 ถักตามผังลาย (11.5 ช่วงลาย จะได้ครึ่งผืนถักและถักมาด้านล่างตั้งแต่แถวที่ 1-300 จะได้อีก 11.5 ช่วงลาย = เต็มผืนถัก)

• ลายริม
ซ1 เป็นหลักแรก คะ บนหลักเดิม *ซ4 ลห บนโซ่ที่ 3 (ถักปุ่ม) ซ3 ข้าม 1 ช่อง คธ บนช่องถัดไป  *ถักซ้ำใน *.....* จนรอบ ลห กับหลักแรก

• วิธีประกอบ
ถักลายริมโดยรอบผืนถักผืนถักสไบ แบบที่ 4

• วัสดุอุปกรณ์
-ด้าย TM soft ขนาดกลุ่มละ 100 กรัม สีขาว จำนวน 2 กลุ่ม
-เข็มโครเชต์เบอร์ 6

• ขนาดสำเร็จ : กว้าง 21.5 ซม.  ยาว 180 ซม.

• วิธีถัก
ขึ้นต้น  โซ่ 121 = 40 ช่องลาย
แถวที่ 1  ซ3 เป็นหลักแรก  ซ2 ข้าม 2 หลัก พ1ค บนหลักถัดไป (= 1 ช่องโปร่ง) พ1ค บน 3 หลักถัดไป (= 1 ช่องทึบ) ถักทึบ 1 โปร่ง 2 ทึบ 1 โปร่ง 7 ทึบ 2 โปร่ง 1 ทึบ 1 โปร่ง 2 ทึบ 1 โปร่ง 1 ทึบ 2 โปร่ง 7 ทึบ 1 โปร่ง 2 ทึบ 2 โปร่ง 1 พลิกกลับ
แถวที่ 2  ซ3 เป็นหลักแรก คธ 2 ครั้ง บน ซ2 เดิม  *ข้าม 1 หลัก คธ 2 ครั้ง บน ซ2 ถัดไป  *ถักซ้ำใน *.....* จนรอบ ลห กับหลักแรก  

กิมเล้ง:
.ลายถักสวมแก้วน้ำ
เป็นงานที่ถักขึ้นมาเองค่ะ
จึงไม่มีผังลายมาแสดง

เป็นลายถักแบบง่ายๆ  สวยสะอาดตา
ท่านที่ถักโครเชต์พื้นฐานได้ เพียงแต่มองดูชิ้นงานนี้
ก็สามารถถักได้อย่างสบายค่ะ

กิมเล้ง:
.

ลายดอยลี่ (ผืนถักอเนกประสงค์)


ดอยลี่ 3 ลาย


ลาย 1

• วัสดุ
   1.ด้าย Cotton เบอร์ 20 ขนาดกลุ่มละ 50 กรัม  สีขาว 0.5 กลุ่ม
   2.ข็มโครเชต์  เบอร์ 2
   3.ลูกปัด ขนาด 4 มม.  24 เม็ด

• ขนาดสำเร็จ
   24.5 x 28 ซม.

• ขั้นตอนการถัก
   1.ก่อนถักร้อยลูกปัด 24 เม็ด ใส่ด้ายเตรียมไว้
   2.ขึ้นต้นคล้องด้ายเป็นวงกลม แถวที่ 1  ซ3 เป็นหลักแรก *ซ1 พ1ค  1 ครั้ง ในวงกลม *
       ถักซ้ำใน *.....* อีก 10 ครั้ง  ซ1 ลห กับหลักแรก  แถวที่ 2-16 ถักตามผังลาย
   3.ถักลายริม 2 แถว  แถวที่ 2 ให้ถักพร้อมใส่ลูกปัดตามผังลาย

---------------------------------------------------------


ลาย 2

• วัสดุ
   1.ด้าย Cotton เบอร์ 20 ขนาดกลุ่มละ 50 กรัม  สีขาว 0.5 กลุ่ม
   2.เข็มโครเชต์  เบอร์ 2
  
• ขนาดสำเร็จ
   เส้นผ่าศูนย์กลาง 27 ซม.

• ขั้นตอนการถัก
   1.ถักลาย A ขึ้นต้นโซ่ 6 ลห เป็นวงกลม
       แถวที่ 1 ซ3 เป็นหลักแรก *ซ2 พ1ค 1 ครั้ง ในวงกลม * ถักซ้ำใน *...* อีก 6 ครั้ง
       ซ2 ลห กับหลักแรก
       แถวที่ 2-8 ตามผังลาย
   2. จากนั้นถักลาย B ต่อจากลาย A ตามผังลาย
   3.ถักลายริม 1 แถว  โดยรอบลาย B จัดรูปทรงให้สวยงาม

---------------------------------------------------------


ลาย 3

• วัสดุ
   1.ด้าย Cotton เบอร์ 20 ขนาดกลุ่มละ 50 กรัม  
   2.เข็มโครเชต์  เบอร์ 2
  
• ขนาดสำเร็จ
   19x19 ซม.

• ขั้นตอนการถัก
    1.ขึ้นต้นคล้องด้ายเป็นวงกลม แถวที่ 1 ซ3 เป็นหลักแรก พ1ค ในวงกลม รวบห่วงพร้อมกัน
       *ซ2 พ1ค 2 ครั้ง ในวงกลม รวบห่วงพร้อมกัน *ถักซ้ำใน *...* อีก 6 ครั้ง ซ2 ลห กับหลักแรก
    2 แถวที่ 2-15 ถักตามผังลาย

---------------------------------------------------------

ลาย 4 ผืนถักหกเหลี่ยม

• วัสดุ
   1.ด้าย T.M.SOFT (เส้นใหญ่) ขนาดกลุ่มละ 100 กรัม  3 กลุ่ม
   2.เข็มโครเชต์  เบอร์ 5

• ขนาดสำเร็จ
   เส้นผ่าศูนย์กลาง 64 ซม.

• ขั้นตอนการถัก
ขึ้นต้น คล้องด้ายเป็นวงกลม แล้วถักตามผังลายจนครบทุกแถว ตัดด้ายออก

กิมเล้ง:
.
ลายถักผ้าคลุมกล่องทิชชู

วัสดุอุปกรณ์  ด้าย Cotton เอมมี่แกรนท์ สีเทา (483) น้ำหนัก 60 กรัม = 2 ม้วน

อุปกรณ์เสริม  : เกสร ขนาดใหญ่เล็ก อย่างละ 12 เส้น

เข็มถักลูกไม้ : เบอร์ 10

ขนาดสำเร็จ : 24 x 11.5 x 6.5 เซนติเมตร

วิธีทำ : ส่วนบน 1 ชิ้น ด้านข้าง a, b อย่างละ 2 ชิ้น  แต่ละชิ้นถักลาย  
          ส่วนบนดูภาพประกอบ  ส่วนกลางนั้นถักต่างหากเพื่อทำช่องใส่ จากนั้นถักริม
          ทำช่องใส่ ดูภาพประกอบ และตกแต่งด้วยดอกไม้ใบไม้ต่างหากนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว