งานฝีมือ - แพทเทิร์น โครเชต์

<< < (3/7) > >>

กิมเล้ง:
.

แพทเทิร์น ลายถักสำหรับปูโต๊ะ

งานฝีมือ - แพทเทิร์น โครเชต์
แพทเทิร์น ลายถักสำหรับปูโต๊ะ

งานฝีมือ - แพทเทิร์น โครเชต์
 แพทเทิร์น ลายถักสำหรับปูโต๊ะ

งานฝีมือ - แพทเทิร์น โครเชต์  

กิมเล้ง:
.
ข้อมูลและภาพ : หนังสืองานถักโครเชต์ ด้วยด้าย Cotton  - งานส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ตามนโยบายรัฐบาล, สำนักพิมพ์ส่งเสริมอาชีพธุรกิจ เพชรกะรัต, กรุงเทพฯ.

แพทเทิร์น ลายถักกระเป๋าสีขาว

วัสดุอุปกรณ์
 ด้าย Cotton เอมมี่แกรนท์ สีขาว 80 กรัม (2 ม้วน)
 ลูกปัดมุก 60 เม็ด
 หูจับเส้นรอบวง 10.5 ซม. 1 คู่
 เข็มควัก เบอร์ 2/0

ขนาดสำเร็จ  กว้าง 19.5 ซม. ลึก 21 ซม.


วิธีทำ
เริ่มจากทำโซ่ 53 ช่อง ตรงฐาน  ถักควักธรรมดา รอบๆ โซ่ และถักให้เป็นวง รวม 5 ชั้น  
ส่วนด้านข้างถักลายจากรอบๆ ฐาน และเก็บให้เรียบร้อย  
จากนั้นถักลาย A  ดึงชั้นที่ 22 และถักลูกปัดใส่ตามตำแหน่งที่กำหนด  
เมื่อถักถึงชั้นที่ 35 เหลือขอบไว้ที่ละ 1 ลาย  และแบ่งด้านหน้าหลัง  
ถักต่างหากอีก 8 ชั้น  ถักแบบสั้นผ่านหูหิ้วชั้นที่ ๑ ลดจำนวนช่องถักเพิ่ม 13 ชั้น  
ส่วนที่เปิดนั้นจบด้วยถักแบบสั้น 1 ชั้น  ดอกไม้ให้ถักแบบสั้นตรงตำแหน่งที่จะใส่ลูกปัด  
ถักหูหิ้วและประดับ ตามภาพประกอบ

การประกอบ ประดับหูหิ้วโดยพันเป็นวงแหวน

กิมเล้ง:
.
ข้อมูลและภาพ : หนังสืองานถักโครเชต์ ด้วยด้าย Cotton  - งานส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ตามนโยบายรัฐบาล, สำนักพิมพ์ส่งเสริมอาชีพธุรกิจ เพชรกะรัต, กรุงเทพฯ.

ลายถักกระเป๋าหิ้ว

• วัสดุอุปกรณ์
  - ด้าย Cotton เอมมี่แกรนท์  สีไวน์ (194) จำนวน 1 ม้วน  
   - ด้าย Cotton เอมมี่แกรนท์  สีเบจ (734) น้ำหนัก 25 กรัม จำนวน 3 ม้วน
   - โครง ขนาด 17 x 6.5 ซม. 1 ชิ้น
   - เข็มโครเชท์  เบอร์ 2/0

• ขนาดสำเร็จ
  กว้าง 23 เซนติเมตร  ลึก 20.5 เซนติเมตร

• วิธีทำ
  ถักฐานกระเป๋าด้วยด้ายสีไวน์  ทำเป็นวง  ชั้นที่ 1 วนขึ้นมาด้วยโซ่ 3 ช่อง  จากนั้นถักยาวๆ 15 ช่อง  และดึงกลับ  
   ในทุกๆ ชั้นจะเพิ่มขึ้นทีละ 16 ช่อง  ชั้นสุดท้ายของฐานถักแบบสั้น และเกี่ยวครึ่งช่องของอีกด้านหนึ่งมาถัก  
   ส่วนตัวกระเป๋าเปลี่ยนเป็นถักลายจากถักแบบสั้น มาถักเป็นวง  ในทุกชั้นจะใช้ด้ายสีเบจกับสีไวน์ ผสมกัน  
   จะไม่มีการตัดไหม  แต่จะถักต่อเนื่องกัน  ส่วนที่เย็บโครงติดนั้นใช้สีไวน์ ถักแบบสั้น 3 ชั้น
• การประกอบ  
   เย็บโครงติดโดยถักแบบสั้น ที่ชั้นที่ 1 หูหิ้ว  ทำโซ่ 115 ช่อง  ถักแบบสั้น 6 ช่อง  แต่ช่องที่ 3 ทำตำแหน่งโซ่ผ่าน  
   ถักหูหิ้วติดโดยถักวนไปมาเป็นวงขึ้นลงตามภาพประกอบกิมเล้ง:
.

แบบกระเป๋าสะพาย

งานฝีมือ - แพทเทิร์น โครเชต์


งานฝีมือ - แพทเทิร์น โครเชต์


งานฝีมือ - แพทเทิร์น โครเชต์


• วัสดุอุปกรณ์
    - ด้าย Cotton เอมมี่แกรนท์ สีเบจเข้ม (743)  ขนาด 50 กรัม จำนวน 1 ม้วน,  
       สีฟ้า (371), สีเขียวอ่อน (229), สีเขียวอมฟ้า (222) ขนาด 10 กรัม  อย่างละ 1 ม้วน
    - กระดุมเส้นผ่าศูนย์กลาง 23 มม. จำนวน 1 เม็ด
    - โบว์ ยาว 44 เซนติเมตร
    - ผ้าใช้บุด้านใน ขนาด 30 x 40 เซนติเมตร
    - เข็มโครเชต์  เบอร์ 2/0

• ขนาดสำเร็จ :  กว้าง 24 ซม. ลึก 16.5 ซม. หนา 4 ซม.

• วิธีทำ
    แบบ A  หัวใจหลัก คือ การทำเป็นช่องวงกลม a-b  เป็นการถัก 5 ชั้นตามภาพ  และถักข้างละ 6 ชิ้น
    แบบ B  ถักแบบวงกลม  ใช้ด้าย Cotton สีเบจ  ให้ได้ 19 ชิ้น

• การประกอบ
    ตัวกระเป๋าถักประกอบด้วยลาย a ,b และติดกระดุมลงไปขณะถักชิ้นที่ 2  
    ส่วนฐานและหูหิ้วทั้ง 2 ด้านนั้น ถักเก็บให้เรียบร้อย 1 ชั้น  
    ด้านในของหูหิ้วจะติดโบว์ ส่วนวิธีบุผ้าด้านในให้ดูภาพประกอบ

ข้อมูลและภาพ : หนังสืองานถักโครเชต์ ด้วยด้าย Cotton  - งานส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ตามนโยบายรัฐบาล, สำนักพิมพ์ส่งเสริมอาชีพธุรกิจ เพชรกะรัต, กรุงเทพฯ.

กิมเล้ง:
.

งานฝีมือ - แพทเทิร์น โครเชต์


ลายถักผืนสไบ


  แบบที่ 1• อุปกรณ์
   1.  ด้ายซัมเมอร์ Venus No.16  ขนาดกลุ่มละ 100 กรัม จำนวน 2 กลุ่ม
   2. เข็มโครเชต์ No. 5

• ขนาดสำเร็จ : 17.5 x 168 เซนติเมตร

• การถัก : ใช้ด้าย 1 เส้น

• วิธีถัก
   ขึ้นต้น  โซ่ 81
   แถวที่ 1 ซ1 คธ เป็นหลักแรก *ซ5 ข้าม 3 หลัก คธ บนหลักถัดไป ถักซ้ำใน *.....* จนจบแถว  พลิกกลับ
   แถวที่ 2-335 ถักตามผังลาย

• ลายริมรอบผืนถัก  
   ขึ้นต้น ถักต่อจากแถวที่ 335 ถักตามผังลาย  แบบที่ 2

• อุปกรณ์
  1.  ด้ายซัมเมอร์ Venus No.20  ขนาดกลุ่มละ 100 กรัม จำนวน 2 กลุ่ม
   2. เข็มโครเชต์ No. 3

• ขนาดสำเร็จ : 16 x 174 เซนติเมตร

• การถัก : ใช้ด้าย 1 เส้น

• วิธีถัก
   ขึ้นต้น  โซ่ 71
   แถวที่ 1 ซ1 พ1ค  บน 2 หลักถัดไป  ซ2 ข้าม 2 หลัก พ1ค บนหลักถัดไป
   (ซ1 ข้าม 1 หลัก พ1ค บนหลักถัดไป)  ถักซ้ำใน (......) อีก 2 ครั้ง
   *ซ2 ข้าม 3 หลัก พ1ค 3 ครั้ง บนหลักถัดไป  ข้าม 3 หลัก พ1ค บนหลักถัดไป
   ถักซ้ำใน (......) อีก 3 ครั้ง  *ถักซ้ำใน *.....* อีก 3 ครั้ง
   จบแถวด้วย ซ2 ข้าม 2 หลัก พ1ค บน 3หลักถัดไป พลิกกลับ  
   แถวที่ 2-244 ถักตามผังลาย

• ลายริมบน-ล่าง  
  ขึ้นต้น ถักต่อจากจุดต่อด้าย   ถักตามผังลาย

งานฝีมือ - แพทเทิร์น โครเชต์
 แบบที่ 3

• อุปกรณ์
   1.  ด้ายซัมเมอร์ Venus No.16  ขนาดกลุ่มละ 100 กรัม จำนวน 2 กลุ่ม
   2. เข็มโครเชต์ No. 6

• ขนาดสำเร็จ : 16 x 180 เซนติเมตร

• การถัก : ใช้ด้าย 1 เส้น

• วิธีถัก
   ขึ้นต้น  โซ่ 80
   แถวที่ 1 ซ4  เป็นหลักแรก ซ3 ลห (= ปุ่ม) พ2ค บนหลักถัดไป *ซ3 พ2ค 2 ครั้ง บนหลักถัดไป
   ข้าม 5 หลัก พ2ค 2 ครั้ง บนหลักถัดไป  รวบห่วงพร้อมกัน  ซ3 พ2ค  บนหลักถัดไป  
   ซ2 ข้าม 2 หลัก  พ2ค บนหลักถัดไป *ถักซ้ำใน *.....*  อีก 6 ครั้ง  
   จบแถวด้วย พ2ค ซ3 ลห (= ปุ่ม)  พลิกกลับ
แถวต่อๆ ไป  ถักตามผังลายจนได้ความยาว 180 เซนติเมตร (แถวที่ 1-4 เท่ากับ 1 ช่วงลาย)

• ลายริมบน : ถักต่อจากแถวสุดท้ายของผืนถักตามผังลาย
  
• ลายริมล่าง : ขึ้นต้น ต่อด้ายบนโซ่ขึ้นต้น ถักตามผังลาย


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว