งานฝีมือ - แพทเทิร์น โครเชต์

<< < (3/5) > >>

Kimleng:
.

แบบกระเป๋าสะพาย

งานฝีมือ - แพทเทิร์น โครเชต์


งานฝีมือ - แพทเทิร์น โครเชต์


งานฝีมือ - แพทเทิร์น โครเชต์


• วัสดุอุปกรณ์
    - ด้าย Cotton เอมมี่แกรนท์ สีเบจเข้ม (743)  ขนาด 50 กรัม จำนวน 1 ม้วน,  
       สีฟ้า (371), สีเขียวอ่อน (229), สีเขียวอมฟ้า (222) ขนาด 10 กรัม  อย่างละ 1 ม้วน
    - กระดุมเส้นผ่าศูนย์กลาง 23 มม. จำนวน 1 เม็ด
    - โบว์ ยาว 44 เซนติเมตร
    - ผ้าใช้บุด้านใน ขนาด 30 x 40 เซนติเมตร
    - เข็มโครเชต์  เบอร์ 2/0

• ขนาดสำเร็จ :  กว้าง 24 ซม. ลึก 16.5 ซม. หนา 4 ซม.

• วิธีทำ
    แบบ A  หัวใจหลัก คือ การทำเป็นช่องวงกลม a-b  เป็นการถัก 5 ชั้นตามภาพ  และถักข้างละ 6 ชิ้น
    แบบ B  ถักแบบวงกลม  ใช้ด้าย Cotton สีเบจ  ให้ได้ 19 ชิ้น

• การประกอบ
    ตัวกระเป๋าถักประกอบด้วยลาย a ,b และติดกระดุมลงไปขณะถักชิ้นที่ 2  
    ส่วนฐานและหูหิ้วทั้ง 2 ด้านนั้น ถักเก็บให้เรียบร้อย 1 ชั้น  
    ด้านในของหูหิ้วจะติดโบว์ ส่วนวิธีบุผ้าด้านในให้ดูภาพประกอบ

ข้อมูลและภาพ : หนังสืองานถักโครเชต์ ด้วยด้าย Cotton  - งานส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ตามนโยบายรัฐบาล, สำนักพิมพ์ส่งเสริมอาชีพธุรกิจ เพชรกะรัต, กรุงเทพฯ.

Kimleng:
.

ลายถักผืนสไบ
ผืนถักสไบ แบบที่ 1

• วัสดุอุปกรณ์
-ด้าย TM soft ขนาดกลุ่มละ 100 กรัม สีขาว จำนวน 2 กลุ่ม
-เข็มโครเชต์เบอร์ 6

• ขนาดสำเร็จ : กว้าง 21 ซม.  ยาว 176 ซม.

• วิธีถัก
ขึ้นต้น  โซ่ 121 = 40 ช่องลาย
แถวที่ 1  ซ3 เป็นหลักแรก พ1ค บน 3 หลักถัดไป (=1 ช่องทึบ) ซ2 ข้าม 2 หลัก  พ1ค บนหลักถักไป (= 1 ช่องโปร่ง) ถ้าโปร่ง 1 ทึบ 1 โปร่ง 2 ทึบ 2  โปร่ง 22 ทึบ 1  โปร่ง 2 ทึบ 1  โปร่ง 2 ทึบ 1 โปร่ง 2 ทึบ 1 พลิกกลับ
แถวที่ 2 ซ3 เป็นหลักแรก ถักทึบ 1 ซ3 ข้าม 2 หลัก คธ บนหลักถัดไป ซ3 ข้าม 2 หลัก ถักทึบ 1 โปร่ง 1 ทึบ 1 ซ3 ข้าม 2 หลัก คธ บนหลักถัดไป ซ3 ข้าม 2 หลัก ถักทึบ 1 โปร่ง 1 ทึบ 3 โปร่ง 1 ทึบ 1 โปร่ง 1 ทึบ 8 โปร่ง 1 ทึบ 1 โปร่ง 1 ทึบ 3 โปร่ง 1 ทึบ 1 ซ3 ข้าม 2 หลัก คธ บนหลักถัดไป ซ3 ข้าม 2 หลัก คธ บนหลักถัดไป ซ3 ข้าม 2 หลัก ถักทึบ 1 พลิกกลับ
แถวที่ 3-21  ถักตามผังลาย (=1 ช่วงลาย ถักทั้งหมด 20 ช่วงลาย)

• ลายริม
แถวที่ 1 ซ1 เป็นหลักแรก คธ บนทุกหลังจนรอบ ลห กับหลักแรก (ตรงมุมทั้ง 4 มุม ถัก คธ 5 ครั้ง)
แถวที่ 2 ถักตามผังลาย

• วิธีประกอบ  ถักลายริมโดยรอบผืนถัก
ผืนถักสไบ แบบที่ 2

• วัสดุอุปกรณ์
-ด้าย TM soft ขนาดกลุ่มละ 100 กรัม สีขาว จำนวน 2 กลุ่ม
-เข็มโครเชต์เบอร์ 6

• ขนาดสำเร็จ : กว้าง 20 ซม.  ยาว 210 ซม.

• วิธีถัก
ขึ้นต้น  โซ่ 103 = 34 ช่องลาย
แถวที่ 1  ซ3 เป็นหลักแรก ซ2 ข้าม 2 หลัก พ1ค บนหลักถัดไป (= 1 ช่องโปร่ง) ถักโปร่ง จนจบแถว พลิกกลับ
แถวที่ 2  ซ3 เป็นหลักแรก พ1 ค บน 3 หลักถัดไป (= 1 ช่องทึบ)  ถักโปร่ง 15 ทึบ 2 โปร่ง 15 ทึบ 1 พลิกกลับ
แถวที่ 3-30  ถักทึบ-โปร่ง ตามผังลาย (จะได้ 1 ช่วงลาย ถักทั้งหมด 15 ช่วงลาย)

• ลายริม
แถวที่ 1  ซ1 เป็นหลักแรก คธ บนทุกหลักถัดไปจนรบ ลห กับหลักแรก
แถวที่ 2  ซ1 เป็นหลักแรก คธ บนหลักเดิม *ซ7 ข้าม 5 หลัก คธ บนหลักถัดไป  *ถักซ้ำใน *.....* จนรอบ  จบด้วย ซ3 พ2 ค กับหลักแรก
แถวที่ 3-5 ถักตามผังลาย

• วิธีประกอบ
ถักลายริมโดยรอบผืนถัก

ผืนถักสไบ แบบที่ 3

• วัสดุอุปกรณ์
-ด้าย TM soft ขนาดกลุ่มละ 100 กรัม สีขาว จำนวน 2 กลุ่ม
-เข็มโครเชต์เบอร์ 6

• ขนาดสำเร็จ : กว้าง 18 ซม.  ยาว 212 ซม.

• วิธีถัก
ขึ้นต้น  โซ่ 118=39 ช่องลาย
แถวที่ 1  ซ3 เป็นหลักแรก พ1ค บน 3 หลักถัดไป (=1 ช่องทึบ)  *ซ5 ข้าม 5 หลัก พ1ค บนหลักถัดไป  *ถักซ้ำใน *.....* อีก 4 ครั้ง  ซ2 ข้าม 2 หลัก พ1ค บนหลักถัดไป (= 1 ช่องโปร่ง) ถักโปร่ง 16 ถักซ้ำใน *.....* อีก 5 ครั้ง จบด้วย ทึบ 1 พลิกกลับ
แถวที่ 2  ซ3 เป็นหลักแรก ถักทึบ 1  *ซ3 ข้าม 2 หลัก คธ บนหลักถัดไป ซ3 ข้าม 2 หลัก พ1ค บนหลักถัดไป  *ถักซ้ำใน *.....* อีก 4 ครั้ง โปร่ง 2 ทึบ 1 โปร่ง 1 ทึบ 9 โปร่ง 1 ทึบ 1 โปร่ง 2 ถักซ้ำใน *.....* อีก 5 ครั้ง จบด้วย ทึบ 1 พลิกกลับ
แถวที่ 3-27  ถักตามผังลาย (จะได้ 1 ช่วงลาย ถัก 11.5 ช่วงลาย)
แถวที่ 28-300 ถักตามผังลาย (11.5 ช่วงลาย จะได้ครึ่งผืนถักและถักมาด้านล่างตั้งแต่แถวที่ 1-300 จะได้อีก 11.5 ช่วงลาย = เต็มผืนถัก)

• ลายริม
ซ1 เป็นหลักแรก คะ บนหลักเดิม *ซ4 ลห บนโซ่ที่ 3 (ถักปุ่ม) ซ3 ข้าม 1 ช่อง คธ บนช่องถัดไป  *ถักซ้ำใน *.....* จนรอบ ลห กับหลักแรก

• วิธีประกอบ
ถักลายริมโดยรอบผืนถักผืนถักสไบ แบบที่ 4

• วัสดุอุปกรณ์
-ด้าย TM soft ขนาดกลุ่มละ 100 กรัม สีขาว จำนวน 2 กลุ่ม
-เข็มโครเชต์เบอร์ 6

• ขนาดสำเร็จ : กว้าง 21.5 ซม.  ยาว 180 ซม.

• วิธีถัก
ขึ้นต้น  โซ่ 121 = 40 ช่องลาย
แถวที่ 1  ซ3 เป็นหลักแรก  ซ2 ข้าม 2 หลัก พ1ค บนหลักถัดไป (= 1 ช่องโปร่ง) พ1ค บน 3 หลักถัดไป (= 1 ช่องทึบ) ถักทึบ 1 โปร่ง 2 ทึบ 1 โปร่ง 7 ทึบ 2 โปร่ง 1 ทึบ 1 โปร่ง 2 ทึบ 1 โปร่ง 1 ทึบ 2 โปร่ง 7 ทึบ 1 โปร่ง 2 ทึบ 2 โปร่ง 1 พลิกกลับ
แถวที่ 2  ซ3 เป็นหลักแรก คธ 2 ครั้ง บน ซ2 เดิม  *ข้าม 1 หลัก คธ 2 ครั้ง บน ซ2 ถัดไป  *ถักซ้ำใน *.....* จนรอบ ลห กับหลักแรก  

Kimleng:
.


  ผืนถักผ้าพันคอ

วัสดุ
1.ไหมพรม TM 4 ply
2.เข็มถักโครเชต์ No.2

ขนาดสำเร็จ: กว้างxยาว = 11x70 เซนติเมตร

วิธีถัก
ขึ้นต้น  ซ 46
แถวที่ 1  ซ3 เป็นหลักแรก พ1ค 3 ครั้ง บนหลักเดิมข้ามไป 4 หลัก คธ บนหลักถัดไป* ข้ามไป 4 หลัก พ1ค 7 ครั้ง บนหลักถัดไป ข้ามไป 4 หลัก คธ บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *...* อีก 3 ครั้ง
แถวที่ 2  ซ7 เป็นหลักแรก ซ1 ข้ามไป 1 หลัก (ซ7 เดิม) พ1ค บนโซ่ถัดไป ซ1 ข้ามไป 1 หลัก พ1ค บนโซ่ถัดไป ซ1 ข้ามไป 1 หลัก พ2ค บนหลักถัดไป ซ1 พ3ค บนหลักถัดไป ซ1 คธ บนหลักที่ 4 ของแถวที่ 1 *ซ1 เว้น พ1ค 3 หลัก พ3ค บนหลัก คธ ถัดไป ซ1 พ2ค บนฐานหลักของ พ3ค ซ1 พ1ค บนฐานหลัก พ2ค ซ1 พ1ค บนฐานหลัก พ1ค ซ2 พ1ค บนฐานหลักเดิม ซ1พ1ค บนฐานหลัก พ1ค ซ1 พ2ค บนฐานของ พ2ค ซ1 พ3ค บน กลางหลักของ พ3ค ซ1 ข้าม พ1ค 3 หลัก คธ บนหลักถัดไป*  ถักซ้ำใน *...* จนจบแถวด้วย ซ1 คธ บน ซ3 สุดท้ายพลิกกลับ
แถวที่ 3  ซ4 เป็นหลักแรก ข้ามไป 1 หลัก พ2ค กลางหลัก ทางด้านหลัง บนหลักถัดไป *เว้น ซ1 พ2ค กลางหลักทางด้านหลัง* ทำซ้ำใน *...* อีก 2 ครั้ง [ซ4 คธ กลาง ซ2 ถัดไป ซ4 ถักซ้ำ *...* 8 ครั้ง (ดูผังลายประกอบ)] ถักซ้ำใน [.....] อีก 3 ครั้ง
แถวที่ 4-80 ถักเหมือนแถวที่ 1-3

โบ
ขึ้นต้น  ซ25
แถวที่ 1 ซ3 เป็นหลักแรก พ1ค บนทุกหลักตลอดแถว พลิกกลับ
แถวที่ 2-18 ซ3 เป็นหลักแรก พ1ค บนทุกหลักตลอดแถว

สายคาดโบ
ขึ้นต้น  ซ6
แถวที่ 1  ซ3 เป็นหลักแรก พ1ค บนทุกหลักตลอดแถว พลิกกลับ
แถวที่ 2-5  ซ3 เป็นหลักแรก พ1ค บนทุกหลักตลอดแถว

วิธีประกอบ
1.นำผืนถักผ้าพันมาเย็นติดกัน (ตามภาพ)
2.รวบโบมาตรงกลาง นำสายคาดโบมาเย็บติดกัน
Kimleng:
.

ลายดอยลี่ (ผืนถักอเนกประสงค์)


ดอยลี่ 3 ลาย


ลาย 1

• วัสดุ
   1.ด้าย Cotton เบอร์ 20 ขนาดกลุ่มละ 50 กรัม  สีขาว 0.5 กลุ่ม
   2.ข็มโครเชต์  เบอร์ 2
   3.ลูกปัด ขนาด 4 มม.  24 เม็ด

• ขนาดสำเร็จ
   24.5 x 28 ซม.

• ขั้นตอนการถัก
   1.ก่อนถักร้อยลูกปัด 24 เม็ด ใส่ด้ายเตรียมไว้
   2.ขึ้นต้นคล้องด้ายเป็นวงกลม แถวที่ 1  ซ3 เป็นหลักแรก *ซ1 พ1ค  1 ครั้ง ในวงกลม *
       ถักซ้ำใน *.....* อีก 10 ครั้ง  ซ1 ลห กับหลักแรก  แถวที่ 2-16 ถักตามผังลาย
   3.ถักลายริม 2 แถว  แถวที่ 2 ให้ถักพร้อมใส่ลูกปัดตามผังลาย

---------------------------------------------------------


ลาย 2

• วัสดุ
   1.ด้าย Cotton เบอร์ 20 ขนาดกลุ่มละ 50 กรัม  สีขาว 0.5 กลุ่ม
   2.เข็มโครเชต์  เบอร์ 2
  
• ขนาดสำเร็จ
   เส้นผ่าศูนย์กลาง 27 ซม.

• ขั้นตอนการถัก
   1.ถักลาย A ขึ้นต้นโซ่ 6 ลห เป็นวงกลม
       แถวที่ 1 ซ3 เป็นหลักแรก *ซ2 พ1ค 1 ครั้ง ในวงกลม * ถักซ้ำใน *...* อีก 6 ครั้ง
       ซ2 ลห กับหลักแรก
       แถวที่ 2-8 ตามผังลาย
   2. จากนั้นถักลาย B ต่อจากลาย A ตามผังลาย
   3.ถักลายริม 1 แถว  โดยรอบลาย B จัดรูปทรงให้สวยงาม

---------------------------------------------------------


ลาย 3

• วัสดุ
   1.ด้าย Cotton เบอร์ 20 ขนาดกลุ่มละ 50 กรัม  
   2.เข็มโครเชต์  เบอร์ 2
  
• ขนาดสำเร็จ
   19x19 ซม.

• ขั้นตอนการถัก
    1.ขึ้นต้นคล้องด้ายเป็นวงกลม แถวที่ 1 ซ3 เป็นหลักแรก พ1ค ในวงกลม รวบห่วงพร้อมกัน
       *ซ2 พ1ค 2 ครั้ง ในวงกลม รวบห่วงพร้อมกัน *ถักซ้ำใน *...* อีก 6 ครั้ง ซ2 ลห กับหลักแรก
    2 แถวที่ 2-15 ถักตามผังลาย

---------------------------------------------------------

ลาย 4 ผืนถักหกเหลี่ยม

• วัสดุ
   1.ด้าย T.M.SOFT (เส้นใหญ่) ขนาดกลุ่มละ 100 กรัม  3 กลุ่ม
   2.เข็มโครเชต์  เบอร์ 5

• ขนาดสำเร็จ
   เส้นผ่าศูนย์กลาง 64 ซม.

• ขั้นตอนการถัก
ขึ้นต้น คล้องด้ายเป็นวงกลม แล้วถักตามผังลายจนครบทุกแถว ตัดด้ายออก

Kimleng:
.
ลายถักผ้าคลุมกล่องทิชชู

วัสดุอุปกรณ์  ด้าย Cotton เอมมี่แกรนท์ สีเทา (483) น้ำหนัก 60 กรัม = 2 ม้วน

อุปกรณ์เสริม  : เกสร ขนาดใหญ่เล็ก อย่างละ 12 เส้น

เข็มถักลูกไม้ : เบอร์ 10

ขนาดสำเร็จ : 24 x 11.5 x 6.5 เซนติเมตร

วิธีทำ : ส่วนบน 1 ชิ้น ด้านข้าง a, b อย่างละ 2 ชิ้น  แต่ละชิ้นถักลาย  
          ส่วนบนดูภาพประกอบ  ส่วนกลางนั้นถักต่างหากเพื่อทำช่องใส่ จากนั้นถักริม
          ทำช่องใส่ ดูภาพประกอบ และตกแต่งด้วยดอกไม้ใบไม้ต่างหากนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว