งานฝีมือ - แพทเทิร์น โครเชต์

<< < (3/5) > >>

กิมเล้ง:
.

แบบกระเป๋าสะพาย

งานฝีมือ - แพทเทิร์น โครเชต์


งานฝีมือ - แพทเทิร์น โครเชต์


งานฝีมือ - แพทเทิร์น โครเชต์


• วัสดุอุปกรณ์
    - ด้าย Cotton เอมมี่แกรนท์ สีเบจเข้ม (743)  ขนาด 50 กรัม จำนวน 1 ม้วน,  
       สีฟ้า (371), สีเขียวอ่อน (229), สีเขียวอมฟ้า (222) ขนาด 10 กรัม  อย่างละ 1 ม้วน
    - กระดุมเส้นผ่าศูนย์กลาง 23 มม. จำนวน 1 เม็ด
    - โบว์ ยาว 44 เซนติเมตร
    - ผ้าใช้บุด้านใน ขนาด 30 x 40 เซนติเมตร
    - เข็มโครเชต์  เบอร์ 2/0

• ขนาดสำเร็จ :  กว้าง 24 ซม. ลึก 16.5 ซม. หนา 4 ซม.

• วิธีทำ
    แบบ A  หัวใจหลัก คือ การทำเป็นช่องวงกลม a-b  เป็นการถัก 5 ชั้นตามภาพ  และถักข้างละ 6 ชิ้น
    แบบ B  ถักแบบวงกลม  ใช้ด้าย Cotton สีเบจ  ให้ได้ 19 ชิ้น

• การประกอบ
    ตัวกระเป๋าถักประกอบด้วยลาย a ,b และติดกระดุมลงไปขณะถักชิ้นที่ 2  
    ส่วนฐานและหูหิ้วทั้ง 2 ด้านนั้น ถักเก็บให้เรียบร้อย 1 ชั้น  
    ด้านในของหูหิ้วจะติดโบว์ ส่วนวิธีบุผ้าด้านในให้ดูภาพประกอบ

ข้อมูลและภาพ : หนังสืองานถักโครเชต์ ด้วยด้าย Cotton  - งานส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ตามนโยบายรัฐบาล, สำนักพิมพ์ส่งเสริมอาชีพธุรกิจ เพชรกะรัต, กรุงเทพฯ.

กิมเล้ง:
.

งานฝีมือ - แพทเทิร์น โครเชต์


ลายถักผืนสไบ


  แบบที่ 1• อุปกรณ์
   1.  ด้ายซัมเมอร์ Venus No.16  ขนาดกลุ่มละ 100 กรัม จำนวน 2 กลุ่ม
   2. เข็มโครเชต์ No. 5

• ขนาดสำเร็จ : 17.5 x 168 เซนติเมตร

• การถัก : ใช้ด้าย 1 เส้น

• วิธีถัก
   ขึ้นต้น  โซ่ 81
   แถวที่ 1 ซ1 คธ เป็นหลักแรก *ซ5 ข้าม 3 หลัก คธ บนหลักถัดไป ถักซ้ำใน *.....* จนจบแถว  พลิกกลับ
   แถวที่ 2-335 ถักตามผังลาย

• ลายริมรอบผืนถัก  
   ขึ้นต้น ถักต่อจากแถวที่ 335 ถักตามผังลาย  แบบที่ 2

• อุปกรณ์
  1.  ด้ายซัมเมอร์ Venus No.20  ขนาดกลุ่มละ 100 กรัม จำนวน 2 กลุ่ม
   2. เข็มโครเชต์ No. 3

• ขนาดสำเร็จ : 16 x 174 เซนติเมตร

• การถัก : ใช้ด้าย 1 เส้น

• วิธีถัก
   ขึ้นต้น  โซ่ 71
   แถวที่ 1 ซ1 พ1ค  บน 2 หลักถัดไป  ซ2 ข้าม 2 หลัก พ1ค บนหลักถัดไป
   (ซ1 ข้าม 1 หลัก พ1ค บนหลักถัดไป)  ถักซ้ำใน (......) อีก 2 ครั้ง
   *ซ2 ข้าม 3 หลัก พ1ค 3 ครั้ง บนหลักถัดไป  ข้าม 3 หลัก พ1ค บนหลักถัดไป
   ถักซ้ำใน (......) อีก 3 ครั้ง  *ถักซ้ำใน *.....* อีก 3 ครั้ง
   จบแถวด้วย ซ2 ข้าม 2 หลัก พ1ค บน 3หลักถัดไป พลิกกลับ  
   แถวที่ 2-244 ถักตามผังลาย

• ลายริมบน-ล่าง  
  ขึ้นต้น ถักต่อจากจุดต่อด้าย   ถักตามผังลาย

งานฝีมือ - แพทเทิร์น โครเชต์
 แบบที่ 3

• อุปกรณ์
   1.  ด้ายซัมเมอร์ Venus No.16  ขนาดกลุ่มละ 100 กรัม จำนวน 2 กลุ่ม
   2. เข็มโครเชต์ No. 6

• ขนาดสำเร็จ : 16 x 180 เซนติเมตร

• การถัก : ใช้ด้าย 1 เส้น

• วิธีถัก
   ขึ้นต้น  โซ่ 80
   แถวที่ 1 ซ4  เป็นหลักแรก ซ3 ลห (= ปุ่ม) พ2ค บนหลักถัดไป *ซ3 พ2ค 2 ครั้ง บนหลักถัดไป
   ข้าม 5 หลัก พ2ค 2 ครั้ง บนหลักถัดไป  รวบห่วงพร้อมกัน  ซ3 พ2ค  บนหลักถัดไป  
   ซ2 ข้าม 2 หลัก  พ2ค บนหลักถัดไป *ถักซ้ำใน *.....*  อีก 6 ครั้ง  
   จบแถวด้วย พ2ค ซ3 ลห (= ปุ่ม)  พลิกกลับ
แถวต่อๆ ไป  ถักตามผังลายจนได้ความยาว 180 เซนติเมตร (แถวที่ 1-4 เท่ากับ 1 ช่วงลาย)

• ลายริมบน : ถักต่อจากแถวสุดท้ายของผืนถักตามผังลาย
  
• ลายริมล่าง : ขึ้นต้น ต่อด้ายบนโซ่ขึ้นต้น ถักตามผังลาย


กิมเล้ง:
.

ลายถักสวมแก้วน้ำ
เป็นงานที่ถักขึ้นมาเองค่ะ
จึงไม่มีผังลายมาแสดง

เป็นลายถักแบบง่ายๆ  สวยสะอาดตา
ท่านที่ถักโครเชต์พื้นฐานได้
เพียงแต่มองดูชิ้นงานนี้
ก็สามารถถักได้อย่างสบายค่ะ


ผังการถักฐานแก้วกิมเล้ง:
.

ลายดอยลี่ (ผืนถักอเนกประสงค์)


ดอยลี่ 3 ลาย


ลาย 1

• วัสดุ
   1.ด้าย Cotton เบอร์ 20 ขนาดกลุ่มละ 50 กรัม  สีขาว 0.5 กลุ่ม
   2.ข็มโครเชต์  เบอร์ 2
   3.ลูกปัด ขนาด 4 มม.  24 เม็ด

• ขนาดสำเร็จ
   24.5 x 28 ซม.

• ขั้นตอนการถัก
   1.ก่อนถักร้อยลูกปัด 24 เม็ด ใส่ด้ายเตรียมไว้
   2.ขึ้นต้นคล้องด้ายเป็นวงกลม แถวที่ 1  ซ3 เป็นหลักแรก *ซ1 พ1ค  1 ครั้ง ในวงกลม *
       ถักซ้ำใน *.....* อีก 10 ครั้ง  ซ1 ลห กับหลักแรก  แถวที่ 2-16 ถักตามผังลาย
   3.ถักลายริม 2 แถว  แถวที่ 2 ให้ถักพร้อมใส่ลูกปัดตามผังลาย

---------------------------------------------------------


ลาย 2

• วัสดุ
   1.ด้าย Cotton เบอร์ 20 ขนาดกลุ่มละ 50 กรัม  สีขาว 0.5 กลุ่ม
   2.เข็มโครเชต์  เบอร์ 2
  
• ขนาดสำเร็จ
   เส้นผ่าศูนย์กลาง 27 ซม.

• ขั้นตอนการถัก
   1.ถักลาย A ขึ้นต้นโซ่ 6 ลห เป็นวงกลม
       แถวที่ 1 ซ3 เป็นหลักแรก *ซ2 พ1ค 1 ครั้ง ในวงกลม * ถักซ้ำใน *...* อีก 6 ครั้ง
       ซ2 ลห กับหลักแรก
       แถวที่ 2-8 ตามผังลาย
   2. จากนั้นถักลาย B ต่อจากลาย A ตามผังลาย
   3.ถักลายริม 1 แถว  โดยรอบลาย B จัดรูปทรงให้สวยงาม

---------------------------------------------------------


ลาย 3

• วัสดุ
   1.ด้าย Cotton เบอร์ 20 ขนาดกลุ่มละ 50 กรัม  
   2.เข็มโครเชต์  เบอร์ 2
  
• ขนาดสำเร็จ
   19x19 ซม.

• ขั้นตอนการถัก
    1.ขึ้นต้นคล้องด้ายเป็นวงกลม แถวที่ 1 ซ3 เป็นหลักแรก พ1ค ในวงกลม รวบห่วงพร้อมกัน
       *ซ2 พ1ค 2 ครั้ง ในวงกลม รวบห่วงพร้อมกัน *ถักซ้ำใน *...* อีก 6 ครั้ง ซ2 ลห กับหลักแรก
    2 แถวที่ 2-15 ถักตามผังลาย

---------------------------------------------------------

ลาย 4 ผืนถักหกเหลี่ยม

• วัสดุ
   1.ด้าย T.M.SOFT (เส้นใหญ่) ขนาดกลุ่มละ 100 กรัม  3 กลุ่ม
   2.เข็มโครเชต์  เบอร์ 5

• ขนาดสำเร็จ
   เส้นผ่าศูนย์กลาง 64 ซม.

• ขั้นตอนการถัก
ขึ้นต้น คล้องด้ายเป็นวงกลม แล้วถักตามผังลายจนครบทุกแถว ตัดด้ายออก

กิมเล้ง:
.
ลายถักผ้าคลุมกล่องทิชชู

วัสดุอุปกรณ์  ด้าย Cotton เอมมี่แกรนท์ สีเทา (483) น้ำหนัก 60 กรัม = 2 ม้วน

อุปกรณ์เสริม  : เกสร ขนาดใหญ่เล็ก อย่างละ 12 เส้น

เข็มถักลูกไม้ : เบอร์ 10

ขนาดสำเร็จ : 24 x 11.5 x 6.5 เซนติเมตร

วิธีทำ : ส่วนบน 1 ชิ้น ด้านข้าง a, b อย่างละ 2 ชิ้น  แต่ละชิ้นถักลาย  
          ส่วนบนดูภาพประกอบ  ส่วนกลางนั้นถักต่างหากเพื่อทำช่องใส่ จากนั้นถักริม
          ทำช่องใส่ ดูภาพประกอบ และตกแต่งด้วยดอกไม้ใบไม้ต่างหากนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว