งานฝีมือ - แพทเทิร์น โครเชต์

<< < (5/5)

กิมเล้ง:
.

ผืนถักปูโต๊ะลายต่อดอก
วัสดุ
1. ด้าย TM.SOFT ขนาดบรรจุ 100 กรัม สีขาว
2. เข็มโครเชต์ No.6
3. ผ้าสีขาว ขนาด 130x130 เซนติเมตร

ขนาดถักดอกใหญ่
ขนาดดอก : เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 เซนติเมตร

ขนาดสำเร็จ 160x160 เซนติเมตร

วิธีถัก
ดอกใหญ่
ดอกแรก
ขึ้นต้น  โซ่ 10 ลห เป็นวงกลม
แถวที่ 1 ซ.3 เป็นหลักแรก (ซ3 พ1ค ในวงกลม) ถักซ้ำในวงเล็บอีก 6 ครั้ง ซ3 ลห กับหลักแรก
แถวที่ ๒ ลห 1 หลัก ซ1 เป็นหลัก คธ หลักแรก บน ซ3 ของแถวที่ 1 ½ พ1ค พ1ค  พ 2 ครั้ง ½ พ1 ค
             คธ บน ซ3 เดิม (คธ บน ซ3 ถัดไป ½ พ1ค พ1ค 2 ครั้ง ½ พ1ค คธ บน ซ3 เดิม)
             ถักซ้ำในวงเล็บ จนรอบ ลห กับหลักแรก
แถวที่ 3 ซ1 คธ กลางหลักด้านหลังของแถวที่ 1 (ซ5 คธ กลางหลัก ด้านหลังของแถวที่ ๑ ถัดไป)
             ถักซ้ำในวงเล็บจนรอบ ลห กับหลักแรก
แถวที่ 4 ลห 1 หลัก ซ1 เป็นหลัก คธ หลักแรกบน ซ5 ของแถวที่ 3 ½ พ1ค พ1ค 3 ครั้ง ½ พ 1 ค
             คธ บน ซ5 เดิม (คธ บน ซ5 ถัดไป ½ พ1ค พ1ค 3 ครั้ง ½ พ1ค คธ บน ซ5 เดิม)
             ถักซ้ำในวงเล็บจนรอบ ลห กับหลักแรก
แถวที่ 5 ซ1 คธ เป็นหลักแรก (ซ5 เว้น 3 หลัก พ1ค 3 ครั้ง บนหลักถัดไป ซ2 พ1ค 3 ครั้ง บนหลักเดิม
             ซ5 เว้น 3 หลัก คธ ระหว่างหลัก คธ ถัดไป) ถักซ้ำในวงเล็บจนรอบ ลห กับหลักแรก
แถวที่ 6 ลห 10 หลัก ซ3 เป็นหลักแรก พ1ค 2 ครั้ง บนหลักเดิม ซ2 พ1ค 3 ครั้ง บน ซ2 ถัดไป (ซ6
             เว้น ซ5 คธ บนหลัก คธ ถัดไป ซ6 เว้น ซ5 พ1ค 3 ครั้ง บน ซ2 ถัดไป ซ2 พ1ค 3 ครั้ง
             บน ซ2 เดิม) ถักซ้ำในวงเล็บจนรอบ ลห กับหลักแรก
แถวที่ 7 ลห 3 หลัก ซ3 เป็นหลักแรก พ1ค 2 ครั้ง บนหลักเดิม ซ5 พ1ค 3 ครั้ง บน ซ2 (ซ7 เว้น ซ6
             คธ บนหลัก คธ ถัดไป ซ7 เว้น ซ6 พ1ค 3 ครั้ง บน ซ2 ถัดไป ซ5 พ1ค 3 ครั้ง บน ซ2 เดิม)
             ถักซ้ำในวงเล็บจนรอบ ลห กับหลักแรก

ดอกต่อไป
ขึ้นต้น ซ 10 ลห กับหลักแรก (ถักดอกใหญ่ทั้งหมด 168 ดอก)
แถวที่ 1-6 ถักเหมือนดอกใหญ่ดอกแรก
แถวที่ 7 ถักเหมือนดอกใหญ่ดอกแรก แต่ ลห ติดกับดอกใหญ่ดอกแรกตามผังลาย

ดอกเล็ก
ขึ้นต้น ซ10 ลห เป็นวงกลม (ถักทั้งหมด 96 ดอก)
แถวที่ 1 ซ1 คธ 1 ครั้งในวงกลม ซ15 ลห ติดกับดอกใหญ่ที่ต่อดอกแล้วตามผังลาย ซ15 คธ 2 ครั้ง
             ในวงกลม (ซ15 ลห ติดกับดอกใหญ่ที่ต่อดอกแล้วตามผังลาย ต่อไป ซ15 คธ 2 ครั้งในวงกลม)
             ถักซ้ำในวงเล็บอีก 5 ครั้ง ซ15 ลห ติดกับดอกใหญ่ที่ต่อดอกแล้วตามผังลายจุดสุดท้าย ซ15 คธ
             ครั้งสุดท้ายในวงกลม ลห กับหลักแรก

วิธีประกอบ
1. ต่อดอกใหญ่และดอกเล็กตามผังลายจนครบทุกดอกแล้ว
2. นำไปวางบนผ้าฝ้ายใช้กรรไกรปลายแหลมเซาะริมดอกด้านใน
3. เมื่อได้ผ้าที่เซาะดอกเรียบร้อยแล้ว นำไปแซ็กริมให้เรียบร้อย
4. นำดอกที่ต่อแล้วทั้งหมดเย็บติด บนรอยริมที่แซ็กแล้ว
.


ผืนถักคลุมตู้เย็น
วัสดุ
1. ด้ายซัมเมอร์ เบอร์ 16 ขนาดบรรจุ 100 กรัม 4 กลุ่ม
2. เข็มโครเชต์ No.6

ขนาดสำเร็จ กว้าง 44 เซนติเมตร ยาว 143 เซนติเมตร

วิธีถัก
   ดอก A
   ดอกแรก

ขึ้นต้น โซ่ 10 ลห ติดกันเป็นวงกลม
แถวที่ 1  ซ3 เป็นหลักแรก พ1ค 23 ครั้งในวงกลม ลห กับหลักแรก
แถวที่ 2  ซ3 เป็นหลักแรก พ1ค บน 2 หลักถัดไป *ซ3 พ1ค บน 3 หลักถัดไป*
           ถักซ้ำใน *...* อีก 6 ครั้ง จบด้วย ซ3 ลห กับหลักแรก
แถวที่ 3-9 ถักตามผังลาย

   ดอกต่อๆ ไป
ขึ้นต้น  โซ 10 ลห ติดกันเป็นวงกลม
แถวที่ 1-8 ถักเหมือนดอกแรก
แถวที่ 9  (แถวสุดท้าย) ถักต่อกับดอกแรกตามผังลาย

   ดอก B
ต่อด้ายตามตำแหน่ง
ซ5 พ2ค บน ซ20 ของดอก A พ1ค บน ซ20เดิม พ2ค บน ซ20 เดิม พ3ค บน ซ20 เดิม รวบห่วงพร้อมกัน *ซ1 พ3 ค บน ซ20 ของดอก A ถัดไป พ2ค บน ซ20 เดิม พ1ค บน ซ20 เดิม พ2ค บน ซ20 เดิม พ3ค บน ซ20 เดิม รวบห่วงพร้อมกัน*  ถักซ้ำใน *...* อีก 2 ครั้ง จบด้วย ซ1 ลห กับหลักแรก

   ดอก C
ต่อด้ายตามตำแหน่ง
ซ5 พ2ค บน ซ20 ของดอก A พ1ค บน ซ20 เดิม พ2ค บน ซ20 เดิม พ3ค บน ซ20 เดิม รวบห่วงพร้อมกัน ซ1 พ3ค บน ซ20 ของดอก A ถัดไป พ2ค บน ซ20  เดิม พ1 ค บน ซ20 เดิม พ2 ค บน ซ20 เดิม พ3ค บน ซ20 เดิม รวบห่วงพร้อมกัน ตัดด้าย


กิมเล้ง:
.


เสื้อกั๊ก ถักต่อดอก
วัสดุ
1. ด้ายถัก ขนาดบรรจุ 100 กรัม 3 กลุ่ม
2. เข็มโครเชต์ No.6

ขนาดดอก A  เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 เซนติเมตร

ขนาดสำเร็จ
รอบอก 112 เซนติเมตร
เสื้อยาว 68 เซนติเมตร
รอบวงแขน 58 เซนติเมตร

ดอก A
ดอกแรก
ขึ้นต้น คล้องด้ายเป็นวงกลม
แถวที่ 1 ซ3 เป็นหลักแรก พ1ค 17 ครั้ง ในวงกลม ลห กับหลักแรก
แถวที่ 2 ซ3 เป็นหลักแรก *ซ1 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *.....* จนรอบ จบด้วย ซ1 ลห กับหลักแรก
แถวที่ 3-5 ถักตามผังลาย

ดอกต่อๆ ไป
ขึ้นต้น คล้องด้ายเป็นวงกลม
แถวที่ 1-4 ถักเหมือนดอกแรก
แถวที่ 5 (แถวสุดท้าย) ถักต่อกับดอกแรกตามผังลาย

ดอก B
ขึ้นต้น คล้องด้ายเป็นวงกลม
แถวที่ 1 ซ3 เป็นหลักแรก พ1ค 10 ครั้ง ในวงกลม พลิกกลับ
แถวที่ 2-4 ถักตามผังลาย
แถวที่ 5 (แถวสุดท้าย) ถักต่อกับดอก A ตามผังลาย

ลายริม
แถวที่ 1 ซ1 เป็นหลักแรก คธ บนหลักเดิม ซ3 คธ บน ซ3 ถัดไป ซ3 คธ บน ซ3 ถัดไป
             ถักต่อไปเรื่อยๆ จนรอบ จบด้วย ซ3 ลห กับหลักแรก
แถวที่ 2 ซ1 เป็นหลักแรก คธ บนทุกหลักถัดไป จนรอบ ลห กับหลักแรก
แถวที่ 3-4 ถักเหมือนแถวที่ 2

วิธีประกอบ
1. นำดอก A และดอก B ถักต่อกันตามผังลายการต่อดอก
2 ถักลายริมจนรอบตัวเสื้อและรอบวงแขนทั้ง 2 ข้างนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว