งานฝีมือ - แพทเทิร์น โครเชต์

<< < (5/5)

Kimleng:
.

ผืนถักปูโต๊ะลายต่อดอก
วัสดุ
1. ด้าย TM.SOFT ขนาดบรรจุ 100 กรัม สีขาว
2. เข็มโครเชต์ No.6
3. ผ้าสีขาว ขนาด 130x130 เซนติเมตร

ขนาดถักดอกใหญ่
ขนาดดอก : เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 เซนติเมตร

ขนาดสำเร็จ 160x160 เซนติเมตร

วิธีถัก
ดอกใหญ่
ดอกแรก
ขึ้นต้น  โซ่ 10 ลห เป็นวงกลม
แถวที่ 1 ซ.3 เป็นหลักแรก (ซ3 พ1ค ในวงกลม) ถักซ้ำในวงเล็บอีก 6 ครั้ง ซ3 ลห กับหลักแรก
แถวที่ ๒ ลห 1 หลัก ซ1 เป็นหลัก คธ หลักแรก บน ซ3 ของแถวที่ 1 ½ พ1ค พ1ค  พ 2 ครั้ง ½ พ1 ค
             คธ บน ซ3 เดิม (คธ บน ซ3 ถัดไป ½ พ1ค พ1ค 2 ครั้ง ½ พ1ค คธ บน ซ3 เดิม)
             ถักซ้ำในวงเล็บ จนรอบ ลห กับหลักแรก
แถวที่ 3 ซ1 คธ กลางหลักด้านหลังของแถวที่ 1 (ซ5 คธ กลางหลัก ด้านหลังของแถวที่ ๑ ถัดไป)
             ถักซ้ำในวงเล็บจนรอบ ลห กับหลักแรก
แถวที่ 4 ลห 1 หลัก ซ1 เป็นหลัก คธ หลักแรกบน ซ5 ของแถวที่ 3 ½ พ1ค พ1ค 3 ครั้ง ½ พ 1 ค
             คธ บน ซ5 เดิม (คธ บน ซ5 ถัดไป ½ พ1ค พ1ค 3 ครั้ง ½ พ1ค คธ บน ซ5 เดิม)
             ถักซ้ำในวงเล็บจนรอบ ลห กับหลักแรก
แถวที่ 5 ซ1 คธ เป็นหลักแรก (ซ5 เว้น 3 หลัก พ1ค 3 ครั้ง บนหลักถัดไป ซ2 พ1ค 3 ครั้ง บนหลักเดิม
             ซ5 เว้น 3 หลัก คธ ระหว่างหลัก คธ ถัดไป) ถักซ้ำในวงเล็บจนรอบ ลห กับหลักแรก
แถวที่ 6 ลห 10 หลัก ซ3 เป็นหลักแรก พ1ค 2 ครั้ง บนหลักเดิม ซ2 พ1ค 3 ครั้ง บน ซ2 ถัดไป (ซ6
             เว้น ซ5 คธ บนหลัก คธ ถัดไป ซ6 เว้น ซ5 พ1ค 3 ครั้ง บน ซ2 ถัดไป ซ2 พ1ค 3 ครั้ง
             บน ซ2 เดิม) ถักซ้ำในวงเล็บจนรอบ ลห กับหลักแรก
แถวที่ 7 ลห 3 หลัก ซ3 เป็นหลักแรก พ1ค 2 ครั้ง บนหลักเดิม ซ5 พ1ค 3 ครั้ง บน ซ2 (ซ7 เว้น ซ6
             คธ บนหลัก คธ ถัดไป ซ7 เว้น ซ6 พ1ค 3 ครั้ง บน ซ2 ถัดไป ซ5 พ1ค 3 ครั้ง บน ซ2 เดิม)
             ถักซ้ำในวงเล็บจนรอบ ลห กับหลักแรก

ดอกต่อไป
ขึ้นต้น ซ 10 ลห กับหลักแรก (ถักดอกใหญ่ทั้งหมด 168 ดอก)
แถวที่ 1-6 ถักเหมือนดอกใหญ่ดอกแรก
แถวที่ 7 ถักเหมือนดอกใหญ่ดอกแรก แต่ ลห ติดกับดอกใหญ่ดอกแรกตามผังลาย

ดอกเล็ก
ขึ้นต้น ซ10 ลห เป็นวงกลม (ถักทั้งหมด 96 ดอก)
แถวที่ 1 ซ1 คธ 1 ครั้งในวงกลม ซ15 ลห ติดกับดอกใหญ่ที่ต่อดอกแล้วตามผังลาย ซ15 คธ 2 ครั้ง
             ในวงกลม (ซ15 ลห ติดกับดอกใหญ่ที่ต่อดอกแล้วตามผังลาย ต่อไป ซ15 คธ 2 ครั้งในวงกลม)
             ถักซ้ำในวงเล็บอีก 5 ครั้ง ซ15 ลห ติดกับดอกใหญ่ที่ต่อดอกแล้วตามผังลายจุดสุดท้าย ซ15 คธ
             ครั้งสุดท้ายในวงกลม ลห กับหลักแรก

วิธีประกอบ
1. ต่อดอกใหญ่และดอกเล็กตามผังลายจนครบทุกดอกแล้ว
2. นำไปวางบนผ้าฝ้ายใช้กรรไกรปลายแหลมเซาะริมดอกด้านใน
3. เมื่อได้ผ้าที่เซาะดอกเรียบร้อยแล้ว นำไปแซ็กริมให้เรียบร้อย
4. นำดอกที่ต่อแล้วทั้งหมดเย็บติด บนรอยริมที่แซ็กแล้ว
.


ผืนถักคลุมตู้เย็น
วัสดุ
1. ด้ายซัมเมอร์ เบอร์ 16 ขนาดบรรจุ 100 กรัม 4 กลุ่ม
2. เข็มโครเชต์ No.6

ขนาดสำเร็จ กว้าง 44 เซนติเมตร ยาว 143 เซนติเมตร

วิธีถัก
   ดอก A
   ดอกแรก

ขึ้นต้น โซ่ 10 ลห ติดกันเป็นวงกลม
แถวที่ 1  ซ3 เป็นหลักแรก พ1ค 23 ครั้งในวงกลม ลห กับหลักแรก
แถวที่ 2  ซ3 เป็นหลักแรก พ1ค บน 2 หลักถัดไป *ซ3 พ1ค บน 3 หลักถัดไป*
           ถักซ้ำใน *...* อีก 6 ครั้ง จบด้วย ซ3 ลห กับหลักแรก
แถวที่ 3-9 ถักตามผังลาย

   ดอกต่อๆ ไป
ขึ้นต้น  โซ 10 ลห ติดกันเป็นวงกลม
แถวที่ 1-8 ถักเหมือนดอกแรก
แถวที่ 9  (แถวสุดท้าย) ถักต่อกับดอกแรกตามผังลาย

   ดอก B
ต่อด้ายตามตำแหน่ง
ซ5 พ2ค บน ซ20 ของดอก A พ1ค บน ซ20เดิม พ2ค บน ซ20 เดิม พ3ค บน ซ20 เดิม รวบห่วงพร้อมกัน *ซ1 พ3 ค บน ซ20 ของดอก A ถัดไป พ2ค บน ซ20 เดิม พ1ค บน ซ20 เดิม พ2ค บน ซ20 เดิม พ3ค บน ซ20 เดิม รวบห่วงพร้อมกัน*  ถักซ้ำใน *...* อีก 2 ครั้ง จบด้วย ซ1 ลห กับหลักแรก

   ดอก C
ต่อด้ายตามตำแหน่ง
ซ5 พ2ค บน ซ20 ของดอก A พ1ค บน ซ20 เดิม พ2ค บน ซ20 เดิม พ3ค บน ซ20 เดิม รวบห่วงพร้อมกัน ซ1 พ3ค บน ซ20 ของดอก A ถัดไป พ2ค บน ซ20  เดิม พ1 ค บน ซ20 เดิม พ2 ค บน ซ20 เดิม พ3ค บน ซ20 เดิม รวบห่วงพร้อมกัน ตัดด้าย


Kimleng:
.


 เสื้อกั๊ก ถักต่อดอก
วัสดุ
1. ด้ายถัก ขนาดบรรจุ 100 กรัม 3 กลุ่ม
2. เข็มโครเชต์ No.6

ขนาดดอก A  เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 เซนติเมตร

ขนาดสำเร็จ
รอบอก 112 เซนติเมตร
เสื้อยาว 68 เซนติเมตร
รอบวงแขน 58 เซนติเมตร

ดอก A
ดอกแรก
ขึ้นต้น คล้องด้ายเป็นวงกลม
แถวที่ 1 ซ3 เป็นหลักแรก พ1ค 17 ครั้ง ในวงกลม ลห กับหลักแรก
แถวที่ 2 ซ3 เป็นหลักแรก *ซ1 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *.....* จนรอบ จบด้วย ซ1 ลห กับหลักแรก
แถวที่ 3-5 ถักตามผังลาย

ดอกต่อๆ ไป
ขึ้นต้น คล้องด้ายเป็นวงกลม
แถวที่ 1-4 ถักเหมือนดอกแรก
แถวที่ 5 (แถวสุดท้าย) ถักต่อกับดอกแรกตามผังลาย

ดอก B
ขึ้นต้น คล้องด้ายเป็นวงกลม
แถวที่ 1 ซ3 เป็นหลักแรก พ1ค 10 ครั้ง ในวงกลม พลิกกลับ
แถวที่ 2-4 ถักตามผังลาย
แถวที่ 5 (แถวสุดท้าย) ถักต่อกับดอก A ตามผังลาย

ลายริม
แถวที่ 1 ซ1 เป็นหลักแรก คธ บนหลักเดิม ซ3 คธ บน ซ3 ถัดไป ซ3 คธ บน ซ3 ถัดไป
             ถักต่อไปเรื่อยๆ จนรอบ จบด้วย ซ3 ลห กับหลักแรก
แถวที่ 2 ซ1 เป็นหลักแรก คธ บนทุกหลักถัดไป จนรอบ ลห กับหลักแรก
แถวที่ 3-4 ถักเหมือนแถวที่ 2

วิธีประกอบ
1. นำดอก A และดอก B ถักต่อกันตามผังลายการต่อดอก
2 ถักลายริมจนรอบตัวเสื้อและรอบวงแขนทั้ง 2 ข้าง

 เสื้อถักโครเชต์

วัสดุ
1.ด้าย COTTON SUPIMA  ขนาดกลุ่มละ 50 กรัม 4 กลุ่ม
2.เข็มโครเชต์ No.2/0

ขนาดสำเร็จ
   รอบอก 96 ซม.
   ตัวยาว 52.5 ซม.
   แขนยาว 22.5 ซม.

วิธีถัก
   - เสื้อชิ้นหลัง
ขึ้นต้น ซ 176
แถวที่ 1 ซ1 คธ เป็นหลักแรก คธ หลักถัดไป ซ9 ลห ติดกัน ซ4 เว้น 4 หลัก (คธ หลักถัดไป ซ9 ลห ติดกัน คธ หลักถัดไป ซ9 ลห ติดกัน ซ4 เว้น 4 หลัก) ถักซ้ำในวงเล็บจนจบแถว ด้วย ซ9 ลห ติดกัน คธ บน 2 หลักสุดท้าย พลักกลับ
แถวที่ 2  ซ4 เป็นหลักแรก ซ2 คธ บน ซ9 ของแถวที่แล้ว (คธ บน ซ9 ถัดไป ซ4 คธ บน ซ9 ถัดไป) ถักซ้ำในวงเล็บจนจบแถวด้วย ซ2 พ2ค บนหลักสุดท้าย พลิกกลับ)
แถวที่ 3  ซ1 คธ เป็นหลักแรก ซ2 เว้น ซ2 (ลห หลักถัดไป ซ9 ลห บนหลักเดิม ซ9 ลห หลักถัดไป ซ4 เว้น ซ4) ถัก.ซ้ำในวงเล็บจนจบแถวด้วย ซ2 เว้น ซ2 คธ หลักสุดท้าย พลักกลับ
แถวที่ 4  ซ4 เป็นหลักแรก คธ บน ซ9 ของแถวที่แล้ว ซ4 (คธ บน ซ9 ถัดไป คธ บน ซ9 ถัดไป ซ4) ถักซ้ำในวงเล็บ จนจบแถวด้วย พ2ค บนหลักสุดท้าย พลิกกลับ
แถวที่ 5  ซ1 คธ เป็นหลักแรก ซ9 ลห บนหลักถัดไป (ซ4 เว้น ซ4 ลห หลักถัดไป ซ9 ลห บนหลักเดิม ซ9 ลห บนหลักถัดไป( ถักซ้ำในวงเล็บจนจบแถวด้วย คธ บนหลักสุดท้าย พลิกกลับ (แถวที่ 2-5 = 1 ช่วงลาย)
แถวที่ 6-46  ถักตามผังลาย จนครบทุกแถว พลิกกลับ
แถวที่ 47-80  ถักลดวงแขน และคอ หลัง ตามผังลายจนครบทุกแถว ตัดด้าย

   - เสื้อชิ้นหน้า
ขึ้นต้น  ซ 176
แถวที่ 1-46  ถักเหมือนชิ้นหลัง
แถวที่ 47-57  ถักตามผังลายจนครบทุกแถว พลิกกลับ
แถวที่ 58-80  ถักลดคอหน้าและลดวงแขนพร้อมกันตามผังลาย จนครบทุกแถว ตัดด้าย

   - แขนเสื้อ  (ถัก 2 ชิ้น)
ขึ้นต้น  ซ 116
แถวที่ 1-14  ถักใต้ท้องแขนตามผังลายจนครบทุกแถว พลิกกับ
แถวที่ 15-32  ถักวงแขนตามผังลายจนครบทุกแถว ตัดด้าย

วิธีประกอบ
1.นำเสื้อชิ้นหน้าและหลังเย็บไหล่และด้านข้างติดกัน
2.ติดแขนเสื้อเย็บตามตำแหน่ง
3.ถักลายริมคอเสื้อโดยรอบ
4.ถักปกเสื้อ แล้วนำมาเย็บติดโดยรอบคอเสื้อ
5.ถักลายริมชายเสื้อ และลายริมปลายแขนเสื้อโดยรอบ
6.ถักดอกไม้แล้วเย็บติดตรงกลางปกเสื้อด้านหน้า

ลายริมรอบคอเสื้อ
ขึ้นต้น  ต่อด้ายที่คอเสื้อ
แถวที่ 1-3 ถักตามผังลายโดยรอบคอเสื้อจนครบทุกแถว ตัดด้าย

ลายริมชายเสื้อและลายริมปลายแขนเสื้อ
   -แขนเสื้อ
ขึ้นต้น  ต่อด้ายตามตำแหน่ง
แถวที่ 1-4  ถักตามผังลายจนครบทุกแถว แล้วตัดด้าย

   - ปกเสื้อ
ขึ้นต้น  ซ.163 ตัดด้าย
แถวที่ 1  ต่อด้ายตามตำแหน่ง  ลห คธ เป็นหลักแรก ซ3 เว้น 1 หลัก คธ หลักถัดไป ซ4 เว้น 2 หลัก คธ หลักถัดไป ซ4 เว้น 2 หลัก คธ หลักถัดไป ถักตามผังลายจนถึงตำแหน่ง โยงด้าย พลิกกลับ
แถวที่ 2-11  ถักตามผังลายจนครบทุกแถว (ดูตำแหน่งโยงด้าย พลิกกลับ ตามผังลายที่กำหนดไว้) ต่อด้ายถักแถวที่ 1 ด้านล่างของปกตามผังลาย

   - ดอกไม้
ขึ้นต้น  ซ 4 ลห เป็นวงกลม
แถวที่ 1  ซ1 คธ 2 ครั้งในวงกลม (ซ7 คธ 3 ครั้งในวงกลม) ถักซ้ำในวงเล็กอีก 3 ครั้ง ซ7 คธ 1 ครั้งในวงกลม ลห กับหลักแรก
แถวที่ 2  ซ1 คธ เป็นหลักแรก **ซ4 พ2ค บน ซ7 ของแถวที่ 1 (ซ1 พ2ค บน ซ7 เดิม)* ซ1 พ3ค บน ซ7 เดิม  *ถักซ้ำใน *...* อีก 9 ครั้ง ถักซ้ำในวงเล็บอีก 2 ครั้ง ซ1 พ1ค บน ซ7 เดิม ซ1 พ1ค บน ซ7 เดิม ซ4 เว้น 1 หลัก คธ หลักถัดไป** ถักซ้ำใน **...** อีก 4 ครั้ง ลห กับหลักแรก
แถวที่ 3 ถักตามผังลายจนรอบ ลห กับหลักแรก ตัดด้าย  


  ลายถักเสื้อประดับลูกไม้

วัสดุ
1.ด้าย COTTON SUPIMA  ขนาดกลุ่มละ 50 กรัม 2.5 กลุ่ม
2.เข็มโครเชต์ No.2/0
3.ริบบิ้นสีขาว ขนาดกว้าง 1 ซม.  ยาว 240 ซม.
4.ลูกไม้ผ้า ขนาดกว้าง 4.5 ซม. ยาว 5 เมตร 50 ซม.

ขนาดถัก  ลาย B = 3.5 ซม.

ขนาดสำเร็จ
   รอบอก 100 ซม.
   ตัวยาว 46.5 ซม.
   
วิธีถัก :
     เสื้อชิ้นหน้า-หลัง
     ชายเสื้อช่วงแรก
ขึ้นต้น  ตัดลูกไม้ผ้ายาว 100 ซม.เย็บติดกันเป็นวงกลม=74 ช่วงหยัก ลห ต่อด้ายตามตำแหน่ง
แถวที่ 1  คธ บนช่วงหยักแรก (ซ5 คธ บนช่วงหยักต่อไป) ถักซ้ำในวงเล็บจนรอบจบแถวด้วย ซ2 พ1ค บนหลัก คธ แรกพลิกกลับ
แถวที่ 2  ซ1 คธ เป็นหลักแรก (ซ5 คธ บน ซ 5 ถัดไป) ถักซ้ำในวงเล็บจนรอบ จบแถวด้วย ซ2 พ1ค บนหลักแรก พลิกกลับ
แถวที่ 3-6  ถักเหมือนแถวที่ 2 (แถวที่ 6 คธ ติดกับลูกไม้ผ้าเส้นต่อไป ลห กับหลักแรก ตัดด้าย)

ช่วงต่อไป
ขึ้นต้น  ต่อด้ายบนลูกไม้ผ้า เส้นที่ 2
แถวที่ 1-6  ถักเหมือนชายเสื้อช่วงแรก (แถวที่ 6 คธ ติดกับลูกไม้ผ้าเส้นต่อไป ลห กับหลักแรก ตัดด้าย)

ช่วงต่อไป
ขึ้นต้น  ต่อด้ายบนลูกไม้ผ้า เส้นที่ 3
แถวที่ 1-6  ถักเหมือนชายเสื้อช่วงแรก (แบ่งตัวเสื้อเป็นสองส่วน ตามผังการถัก แถวที่ 6 ติดกับลูกไม้ผ้าในช่วงแขนด้านหลัง เส้นที่ 1  49 ซม.=36 ช่วงหยัก)

ช่วงแขนด้านหลัง
ขึ้นต้น  ต่อด้ายบนลูกไม้ผ้าของช่วงแขนด้านหลังเส้นที่ 1
แถวที่ 1-6  ถักเหมือนชายเสื้อช่วงแรก (แถวที่ 6 คธ ติดกับลูกไม้ผ้าเส้นต่อไป ลห กับหลักแรก ตัดด้าย

ช่วงคอหลัง
ขึ้นต้น  ต่อด้ายบนลูกไม้ผ้าของช่วงแขนด้านหลัง เส้นที่ 2
แถวที่ 1-5  ถักเหมือนชายเสื้อช่วงแรก (16 ช่วงหยัก)
แถวที่ 6  ซ3 เป็นหลักแรก คธ ติดกับหยักแรกของลูกไม้ผ้า (ช่วงไหล่ พับแบ่งครึ่งกับเสื้อด้านหน้า) ซ2 คธ บน ซ5 ของแถวที่ 5 * ซ2 คธ บนหยักลูกไม้ถัดไป ซ2 คธ บน ซ5 ถัดไป* ถักซ้ำใน *...* จนจบแถวที่กำหนดให้ด้วย ซ2 ลห ติดกับหยักลูกไม้ผ้าหยักสุดท้าย พ1ค บนหลัก คธ ถัดไป ตัดด้าย

ช่วงแขนด้านหน้า
ขึ้นต้น  จากแถวที่ 6 ของลาย B คธ ติดกับลูกไม้ผ้าในช่วงแขนด้านหน้า เส้นที่ 1 (49 ซม.=36 ช่วงหยัก)

ช่วงคอหน้า
ขึ้นต้น   ต่อด้ายบนลูกไม้ผ้าของช่วงแขนตรงกึ่งกลางคอหน้า ตามตำแหน่ง
แถวที่ 1-6  ถักคอหน้า ตามฟังลายทั้ง 2 ข้าง (แถวที่ 6 คธ ติดกับลูกไม้ผ้าเส้นต่อไป 15 ช่วงหยัก พับริมทแยงด้านคอหน้าจนเหลือ 13 ช่วงหยัก

ช่วงต่อไป
ขึ้นต้น  ต่อด้ายบนลูกไม่ผ้าช่วงคอเส้นต่อไป 13 ช่วงหยัก
แถวที่ 1-6  ถักตามผังลาย B ทั้ง 2 ข้าง (แถวที่ 6 คธ ติดกับลูกไม้ผ้าเส้นสุดท้าย 10 ช่วงหยัก ซึ่งพับไหล่แบ่งครึ่งกับเสื้อด้านหลังซึ่งถักเรียบร้อยแล้ว

วิธีประกอบ
1.ถักลาย A เป็นลายริมชายเสื้อ
2.ถักลาย C เป็นลายริมแขนเสื้อ
3.ถักลายริมคอเสื้อ
4.สอดริบบิ้น รอบแขนเสื้อทั้ง 2 ข้าง
5.สอดริบบิ้น รอบเอว

ลาย A ลายริมชายเสื้อ
ขึ้นต้น  ต่อด้ายที่ชายเสื้อ
แถวที่ 1-5  ถักตามผังลายจนครบทุกแถวโดยรอบ ลห กับหลักแรก ตัดด้าย

ลาย C ลายริมแขนเสื้อ
ขึ้นต้น  ต่อด้ายตามตำแหน่ง
แถวที่ 1-3  ถักตามผังลาย จนครบทุกแถวโดยรอบ ลห กับหลักแรก ตัดด้าย

ลายริมคอเสื้อ
ขึ้นต้น  ต่อด้ายตามตำแหน่ง
แถวที่ 1-3  ถักตามผังลายจนครบทุกแถวโดยรอบ ลห กับหลักแรก

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว