งานฝีมือ - แพทเทิร์น โครเชต์

<< < (7/7)

กิมเล้ง:
.งานฝีมือ - แพทเทิร์น โครเชต์ลายถักต่อดอกผ้าปูโต๊ะ


• อุปกรณ์
1. ด้าย cotton Venus No.20 น้ำหนักกลุ่มละ 50 กรัม จำนวน 7 กลุ่ม
2. เข็มโครเชต์ No.2

• ขนาดสำเร็จ : เส้นผ่าศูนย์กลาง 77 เซนติเมตร

• วิธีถักดอกแรก
ขึ้นต้น  คล้องด้ายเป็นวงกลม (ถัก 61 ดอก)
แถวที่ 1 ซ5 เป็นหลักแรก พ3ค 2 ครั้ง ในวงกลม รวบห่วงพร้อมกัน *ซ7 พ3ค 3 ครั้ง 3 ครั้ง
          รวบห่วงพร้อมกัน* ถักซ้ำใน *...* อีก 10 ครั้ง จบด้วย ซ3 พ1ค กับหลักแรก
แถวที่ 2-3 ถักตามผังลาย

ดอกต่อๆไป
ขึ้นต้น คล้องด้ายเป็นวงกลม
แถวที่ 1-2 ถักเหมือนดอกแรก
แถวที่ 3 ถักต่อกับดอกแรก ตามผังลาย

• วิธีประกอบ
ชายครุยตัดด้ายยาว 42 เซนติเมตร (ช่องละ 6 เส้น) พับทบครึ่งผูกตามแบบ

งานฝีมือ - แพทเทิร์น โครเชต์
   ลายถักผ้าปูโต๊ะ - ลายสวยงามโปร่งตา

• อุปกรณ์
1. ด้าย cotton Venus No.16 น้ำหนักกลุ่มละ 100 กรัม จำนวน 4 กลุ่ม
2. เข็มโครเชต์ No.4

• ขนาดสำเร็จ : เส้นผ่าศูนย์กลาง 98 เซนติเมตร

• วิธีถักดอกแรก
ขึ้นต้น  โซ่ 7 ลห เป็นวงกลม
แถวที่ 1 ซ1 คธ 12 ครั้ง ในวงกลม ลห กับ ซ1          
แถวที่ 2 ซ 3 เป็นหลักแรก * ซ2 พ1ค บนหลักถัดไป* ถักซ้ำใน *...* จนรอบ จบด้วย ซ2 ลห กับหลักแรก
แถวที่ 3 ลห 1 หลัก ซ3 เป็นหลักแรก พ1ค 2 ครั้งบน ซ2 เดิม *ซ2 พ1ค 3 ครั้ง บน ซ2 ถัดไป*
          ถักซ้ำใน *...* จนรอบ จบด้วย ซ1 คธ บนหลักแรก
แถวที่ 4-62 ถักตามผังลาย
ผ้าปูโต๊ะ ลายต่อดอก

• อุปกรณ์
1. ด้ายถัก สีขาว
2. เข็มโครเชต์ No.6

• ขนาดดอก : 9 x9 เซนติเมตร

ขนาดผืนสำเร็จ : 42 x 69 เซนติเมตร

• วิธีถักดอกแรก

ดอกแรก
ขึ้นต้น คล้องด้ายเป็นวงกลม
แถวที่ 1  ซ3 เป็นหลักแรก พ1ค 23 ครั้ง ในวงกลม ลห กับหลักแรก
แถวที่ 2  ซ3 เป็นหลักแรก (ซ5 เว้น 2 หลัก พ1ค หลักถัดไป) ถักซ้ำในวงเล็บ จนรอบ ซ5 ลห กับหลักแรก
แถวที่ 3-8 ถักตามผังลาย

ดอกต่อไป
ขึ้นต้น คล้องด้ายเป็นวงกลม (ถักทั้งหมด 28 ดอก)
แถวที่ 1-8 ถักตามผังลายเหมือนดอกแรก ในแถวที่ 8 ลห ติดกับดอกแรก (ต่อดอกจนครบตามจำนวนที่กำหนดไว้)

ลายริม
ขึ้นต้น ต่อด้ายตามตำแหน่ง
แถวที่ 1-5 ถักตามผังลายจนรอบผืนถัก
ลายถักหมอนอิง แสนสวย
• อุปกรณ์
1. ด้ายถัก ขนาดกลุ่มละ 100 กรัม
2. เข็มโครเชต์ No. 6

• ขนาดสำเร็จ
- ดอกถัก กว้างxยาว = 5x5 ซม.  จำนวน 30 ดอก
- ตัวหมอน กว้างxยาว = 25x30 ซม.
- ลายริม กว้าง = 4 ซม.

• วิธีถักตัวหมอนด้านหน้า
ดอกแรก
ขึ้นต้น ซ 10 ลห เป็นวงกลม
แถวที่ 1 ซ1 คธ 20 ครั้งในวงกลม ลห กับ ซ1
แถวที่ 2 ซ1 คธ เป็นหลักแรก (ซ9 เว้น 4 หลัก คธ หลักถัดไป) ถักซ้ำในวงเล็บจนรอบ ซ9 ลห กับหลักแรก
แถวที่ 3 ลห 1 หลัก ซ1 คธ เป็นหลักแรก บน ซ9 ถัดไป (½ พ1ค บน ซ9 เดิม พ1ค 11 ครั้ง
           บน ซ9 เดิม ½ พ1ค และ คธ บน ซ9 เดิม คธ บน ซ9 ถัดไป) ถักซ้ำในวงเล็บจนรอบ ลห กับหลักแรก
แถวที่ 4 ลห 1 หลัก ซ1 คธ เป็นหลักแรก (ซ5 เว้น 2 หลัก คธ หลักถัดไป)
           ถักซ้ำในวงเล็บ จนรอบ ซ2 พ1ค บนหลักแรก
แถวที่ 5 (ซ5 คธ บน ซ5 ถัดไป) ถักซ้ำในวงเล็บจนรอบ ซ2 พ1ค บนจุดเริ่มต้น
แถวที่ 6 (ซ9 คธ บน ซ5 ถัดไป* ซ5 คธ บน ซ5 ถัดไป *ถักซ้ำใน *...* อีก 3 ครั้ง)
           ถักซ้ำในวงเล็บจนรอบ ซ2 พ1ค บนจุดเริ่มต้น
แถวที่ 7 (พ1ค 8 ครั้ง บน ซ9 ถัดไป ซ5 ลห ติดกัน = ถักปุ่ม พ1ค 8 ครั้ง บน ซ9 เดิม
           คธ บน ซ5 ถัดไป * ซ5 คธ บน ซ5 ถัดไป* ถักซ้ำใน *...* อีก 2 ครั้ง) ถักซ้ำในวงเล็บจนรอบ ลห กับจุดเริ่มต้น

ดอกต่อไป
ขึ้นต้น ซ10 ลห เป็นวงกลม
แถวที่ 1-7 ถักเหมือนดอกแรก ลห ติดกับดอกแรก ตามผังลาย

ลายริม
ขึ้นต้น ต่อด้ายตรงมุมตัวหมอนด้านหน้า
แถวที่ 1-6 ถักตามผังลาย จนรอบทุกแถว ตัดด้าย

ตัวหมอนด้านหลัง
ขึ้นต้น ต่อด้ายด้านหลังของหมอนชิ้นหน้า
แถวที่ 1 ซ1 คธ เป็นหลักแรก (ซ15 เว้นระยะพอประมาณ คธ หลักถัดไป ถักซ้ำในวงเล็บ จนจบแถว พลิกกลับ
แถวที่ 2-3 ถักตามผังลาย (ถักขึ้นไปจนได้ความยาวเท่าตัวหมอนด้านหลัง แล้วถักโซ่ยาวๆ สำหรับร้อยปิดช่องใส่หมอน) ตัดด้าย
ลายผืนถัก 6 เหลี่ยม แสนสวย

'pg. 22-27'   

กิมเล้ง:
.

ลายถักผ้าห่มไหมพรม
วัสดุอุปกรณ์
1. ไหมพรม ขนาดกลุ่มละ 90 กรัม สีขาว 3 กลุ่ม สีแดง 3 กลุ่ม และสีเทา 2 กลุ่ม
2. เข็มโครเชต์ No.1

ขนาดสำเร็จ
กว้าง 85 เซนติเตร  ยาว 180 เซนติเมตร  ชายครุยยาว 25 เซนติเตร'pg. 22.5-28

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว