[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้
17 เมษายน 2564 10:08:24 *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
  หน้าแรก เวบบอร์ด ช่วยเหลือ ห้องเกม ปฏิทิน   Tags   เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ห้องสนทนา  
บุคคลทั่วไป, คุณถูกห้ามตั้งกระทู้หรือส่งข้อความส่วนตัวในฟอรั่มนี้
Fuck Advertise !!

ผลลัพท์ของ พระสูตร
หัวข้อ เริ่มโดย ตอบ ดู
กุศลตามกาลบุคคลทั่วไป22055
มหาโควินทสูตร chapter 1บุคคลทั่วไป01743
วัฏสงสารบุคคลทั่วไป43932
ประโยชน์ของบทความทางธรรมบุคคลทั่วไป11940
อรรถกถาปฐมโพธิสูตรบุคคลทั่วไป12072
คัมภีร์วิสุทธิมรรค 1บุคคลทั่วไป01851
เกิด - ดับบุคคลทั่วไป01470
ปฐมสมณพราหมณสูตรบุคคลทั่วไป01406
ทุติยสมณพราหมณสูตรบุคคลทั่วไป01527
lotus 妙法蓮華經提婆達多品第十二 บุคคลทั่วไป01523
เอวํบุคคลทั่วไป21697
金刚经 กิมกังเก็งบุคคลทั่วไป12435
ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร เงาฝัน56478
สังฆาฏิสูตรเงาฝัน01745
บทสวดมนต์พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์บุคคลทั่วไป02495
พระสูตรพวงดอกไม้ ข่ายใยรัตนะ อิทัปปัจจยตา ( หนึ่งคือทั้งหมด ทั้งหมดคือหนึ่ง ) หมีงงในพงหญ้า78548
戒定真香讚 บุคคลทั่วไป01529
香焚東海 บุคคลทั่วไป01548
藥師讚 พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตบุคคลทั่วไป12318
พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต - อีกหนึ่งเวอร์ชั่นบุคคลทั่วไป02477
ระงับบุคคลทั่วไป21872
คาถาบูชาพระบรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์บุคคลทั่วไป02487
ความฟุ้งซ่านบุคคลทั่วไป01656
ความหมายของอินทรีย์ 5บุคคลทั่วไป13273
วิเสสลักษณะรสะแปลว่าธรรมที่มีองค์ ๔ บุคคลทั่วไป74554
ว่าด้วยการทำที่เหลือวิสัยบุคคลทั่วไป52384
ภาวนาด้วยหัวใจบุคคลทั่วไป21891
Durga Saptasati บุคคลทั่วไป01635
Navratri Pujaบุคคลทั่วไป01732
Navratri Puja บุคคลทั่วไป01672
จิ๊บ ๆ ลองอ่านดูก่อนน่ะบุคคลทั่วไป52331
ทศกุศลกรรมบถสูตรเงาฝัน197984
การบำเพ็ญวัชรสัตตวา 金刚萨埵心咒บุคคลทั่วไป116554
บทสวดองค์วัชระสัตตวา(เสียงสวดมนต์)บุคคลทั่วไป17144
วิตตสูตร (1)บุคคลทั่วไป22689
บัณฑิตจอบเหี้ยน時々๛कभी कभी๛12222
สัมมาปฏิปทาโดยแท้เพราะเป็นฝ่ายวิวัฏฏะ時々๛कभी कभी๛01533
วิเคราะห์ "ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร"เงาฝัน167656
the stinginess 時々๛कभी कभी๛11712
อัปปิยสูตร時々๛कभी कभी๛73699
วัชรเฉทิกปรัชญาปรามิตสูตรตอนที่ 6 時々๛कभी कभी๛01560
วิมลเกียรตินิรเทศสูตร (๑๔ ปริเฉท) เสถียร โพธินันทะเงาฝัน4036425
อวิชชาสูตร時々๛कभी कभी๛22161
คำว่าเชื่อ時々๛कभी कभी๛11769
สัทธรรมปุณฑรีกะสูตร บทที่ 3 เอาปัมยปริวรรต ว่าด้วยอุปมาการเปรียบเทียบเงาฝัน56455
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 4 อธิมุกติปริวรรต ว่าด้วยการน้อมใจเชื่อเงาฝัน12315
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 5 โอษธีปริวรรต ว่าด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ เงาฝัน11936
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 6 วยากรณปริวรรต ว่าด้วยการพยากรณ์เงาฝัน12408
查看了解 view - understand時々๛कभी कभी๛52776
พระสูตรสัทธรรมปุณฑรีกะ บทที่ 7 ปูรวโยคปริวรรต ว่าด้วยปุพพโยคกรรมเงาฝัน53613
สรฺว ตถาคตา ธิษฐาน หฤทัย คุหฺ ธาตุ ครณฺฑ มุทราเงาฝัน22212
ว่าด้วย ทางพ้นทุกข์ เงาฝัน94416
นันทสูตร時々๛कभी कभी๛01280
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 11 สตูปสันทรรศนปริวรรต ว่าด้วยการสันทัศนาพระสถูปเงาฝัน25827
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 8 ปัญจภิกษุศตวยากรณปริวรรต การพยากรณ์ภิกษุห้าร้อยเงาฝัน12552
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 9 อานันทาทิวยากรณปริวรรต การพยากรณ์พระอานนท์เงาฝัน13213
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 10 ธรรมภาณกปริวรรต ว่าด้วยผู้สอนธรรมเงาฝัน24068
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 12 อุตสหปริวรรต ว่าด้วยความเพียรพยายามเงาฝัน01727
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 13 สุขวิหารปริวรรต ว่าด้วยธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขเงาฝัน24727
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 14 ว่าด้วยพระโพธิสัตว์ผุดขึ้นจากรอยแยกของแผ่นดินเงาฝัน44009
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 15 ว่าด้วยประมาณอายุกาลของพระตถาคตเงาฝัน02282
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 16 ปุณยบรรยายปริวรรต ว่าด้วยบุญบรรยายเงาฝัน02171
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 17 ว่าด้วยการแสดงบุญจากการอนุโมทนาเงาฝัน02000
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 18 ว่าด้วยอานิสงส์ของผู้กล่าวธรรมเงาฝัน12264
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 19 สทาปรภูตปริวรรต ว่าด้วยสทาปริภูตโพธิสัตว์เงาฝัน02008
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 20 ว่าด้วยอิทธิภิสังขารของพระตถาคตเงาฝัน01826
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 21 ธารณีปริวรรต ว่าด้วยธารณีเงาฝัน01731
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 22 ว่าด้วยปุพพโยคกรรมของพระไภษัชยราชเงาฝัน23423
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 23 คัทคทัสวรปริวรรต ว่าด้วยพระคัทคทัสวรโพธิสัตว์เงาฝัน02364
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 24 สมัตมุขปริวรรต ว่าด้วยการสำแดงร่างของพระอวโลกิเตศวรเงาฝัน24014
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 25 ว่าด้วยปุพพโยคกรรมของพระศุภวยูหราชโพธิสัตว์เงาฝัน03120
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 26 ว่าด้วยความเพียรพยายามของพระสันตภัทรโพธิสัตว์เงาฝัน01794
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 27 อนุปรีนทนาปริวรรต ว่าด้วยความชื่นชมยินดีเงาฝัน02827
มหาสุขาวดีวยูหสูตร{มหาปณิธาน 48 ประการ}時々๛कभी कभी๛44304
มหาสติปัฏฐานสี่เงาฝัน124511
อุฎฐานสูตร - สาวัชชสูตร時々๛कभी कभी๛41823


Powered By SMF Tags
Powered by MySQL Powered by PHP
Bookmark and Share

www.SookJai.com Created By Mckaforce | Sookjai.com Sitemap | CopyRight All Rights Reserved
Mckaforce Group | Sookjai Group
Best viewed with IE 7.0 , Chrome , Opera , Firefox 3.5
Compatible All OS , Resolution 1024 x 768 Or Higher
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.098 วินาที กับ 17 คำสั่ง

Google visited last this page 24 พฤศจิกายน 2562 05:14:42