[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้
28 กันยายน 2566 12:22:59 *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
  หน้าแรก เวบบอร์ด ช่วยเหลือ ห้องเกม ปฏิทิน   Tags   เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ห้องสนทนา  
บุคคลทั่วไป, คุณถูกห้ามตั้งกระทู้หรือส่งข้อความส่วนตัวในฟอรั่มนี้
Fuck Advertise !!

ผลลัพท์ของ พระสูตร
หัวข้อ เริ่มโดย ตอบ ดู
กุศลตามกาลบุคคลทั่วไป22827
มหาโควินทสูตร chapter 1บุคคลทั่วไป02305
วัฏสงสารบุคคลทั่วไป44840
ประโยชน์ของบทความทางธรรมบุคคลทั่วไป12553
อรรถกถาปฐมโพธิสูตรบุคคลทั่วไป12783
คัมภีร์วิสุทธิมรรค 1บุคคลทั่วไป02347
เกิด - ดับบุคคลทั่วไป01959
ปฐมสมณพราหมณสูตรบุคคลทั่วไป01947
ทุติยสมณพราหมณสูตรบุคคลทั่วไป02046
lotus 妙法蓮華經提婆達多品第十二 บุคคลทั่วไป02087
เอวํบุคคลทั่วไป22405
金刚经 กิมกังเก็งบุคคลทั่วไป13059
ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร เงาฝัน59146
สังฆาฏิสูตรเงาฝัน02202
บทสวดมนต์พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์บุคคลทั่วไป03082
พระสูตรพวงดอกไม้ ข่ายใยรัตนะ อิทัปปัจจยตา ( หนึ่งคือทั้งหมด ทั้งหมดคือหนึ่ง ) หมีงงในพงหญ้า710108
戒定真香讚 บุคคลทั่วไป02053
香焚東海 บุคคลทั่วไป02060
藥師讚 พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตบุคคลทั่วไป12938
พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต - อีกหนึ่งเวอร์ชั่นบุคคลทั่วไป02994
ระงับบุคคลทั่วไป22556
คาถาบูชาพระบรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์บุคคลทั่วไป02998
ความฟุ้งซ่านบุคคลทั่วไป02178
ความหมายของอินทรีย์ 5บุคคลทั่วไป13947
วิเสสลักษณะรสะแปลว่าธรรมที่มีองค์ ๔ บุคคลทั่วไป75958
ว่าด้วยการทำที่เหลือวิสัยบุคคลทั่วไป53335
ภาวนาด้วยหัวใจบุคคลทั่วไป22588
Durga Saptasati บุคคลทั่วไป02185
Navratri Pujaบุคคลทั่วไป02273
Navratri Puja บุคคลทั่วไป02212
จิ๊บ ๆ ลองอ่านดูก่อนน่ะบุคคลทั่วไป53300
ทศกุศลกรรมบถสูตรเงาฝัน1910639
การบำเพ็ญวัชรสัตตวา 金刚萨埵心咒บุคคลทั่วไป118165
บทสวดองค์วัชระสัตตวา(เสียงสวดมนต์)บุคคลทั่วไป18147
วิตตสูตร (1)บุคคลทั่วไป23448
บัณฑิตจอบเหี้ยน時々๛कभी कभी๛12922
สัมมาปฏิปทาโดยแท้เพราะเป็นฝ่ายวิวัฏฏะ時々๛कभी कभी๛02049
วิเคราะห์ "ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร"เงาฝัน1610150
the stinginess 時々๛कभी कभी๛12346
อัปปิยสูตร時々๛कभी कभी๛74855
วัชรเฉทิกปรัชญาปรามิตสูตรตอนที่ 6 時々๛कभी कभी๛02102
วิมลเกียรตินิรเทศสูตร (๑๔ ปริเฉท) เสถียร โพธินันทะเงาฝัน4045542
อวิชชาสูตร時々๛कभी कभी๛22869
คำว่าเชื่อ時々๛कभी कभी๛12337
สัทธรรมปุณฑรีกะสูตร บทที่ 3 เอาปัมยปริวรรต ว่าด้วยอุปมาการเปรียบเทียบเงาฝัน57676
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 4 อธิมุกติปริวรรต ว่าด้วยการน้อมใจเชื่อเงาฝัน13026
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 5 โอษธีปริวรรต ว่าด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ เงาฝัน12564
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 6 วยากรณปริวรรต ว่าด้วยการพยากรณ์เงาฝัน13169
查看了解 view - understand時々๛कभी कभी๛53894
พระสูตรสัทธรรมปุณฑรีกะ บทที่ 7 ปูรวโยคปริวรรต ว่าด้วยปุพพโยคกรรมเงาฝัน54862
สรฺว ตถาคตา ธิษฐาน หฤทัย คุหฺ ธาตุ ครณฺฑ มุทราเงาฝัน22889
ว่าด้วย ทางพ้นทุกข์ เงาฝัน96127
นันทสูตร時々๛कभी कभी๛01681
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 11 สตูปสันทรรศนปริวรรต ว่าด้วยการสันทัศนาพระสถูปเงาฝัน26948
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 8 ปัญจภิกษุศตวยากรณปริวรรต การพยากรณ์ภิกษุห้าร้อยเงาฝัน13298
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 9 อานันทาทิวยากรณปริวรรต การพยากรณ์พระอานนท์เงาฝัน14001
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 10 ธรรมภาณกปริวรรต ว่าด้วยผู้สอนธรรมเงาฝัน24922
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 12 อุตสหปริวรรต ว่าด้วยความเพียรพยายามเงาฝัน02330
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 13 สุขวิหารปริวรรต ว่าด้วยธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขเงาฝัน25663
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 14 ว่าด้วยพระโพธิสัตว์ผุดขึ้นจากรอยแยกของแผ่นดินเงาฝัน45153
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 15 ว่าด้วยประมาณอายุกาลของพระตถาคตเงาฝัน02828
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 16 ปุณยบรรยายปริวรรต ว่าด้วยบุญบรรยายเงาฝัน02676
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 17 ว่าด้วยการแสดงบุญจากการอนุโมทนาเงาฝัน02580
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 18 ว่าด้วยอานิสงส์ของผู้กล่าวธรรมเงาฝัน12990
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 19 สทาปรภูตปริวรรต ว่าด้วยสทาปริภูตโพธิสัตว์เงาฝัน02545
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 20 ว่าด้วยอิทธิภิสังขารของพระตถาคตเงาฝัน02366
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 21 ธารณีปริวรรต ว่าด้วยธารณีเงาฝัน02482
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 22 ว่าด้วยปุพพโยคกรรมของพระไภษัชยราชเงาฝัน24160
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 23 คัทคทัสวรปริวรรต ว่าด้วยพระคัทคทัสวรโพธิสัตว์เงาฝัน02906
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 24 สมัตมุขปริวรรต ว่าด้วยการสำแดงร่างของพระอวโลกิเตศวรเงาฝัน24862
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 25 ว่าด้วยปุพพโยคกรรมของพระศุภวยูหราชโพธิสัตว์เงาฝัน03669
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 26 ว่าด้วยความเพียรพยายามของพระสันตภัทรโพธิสัตว์เงาฝัน02356
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 27 อนุปรีนทนาปริวรรต ว่าด้วยความชื่นชมยินดีเงาฝัน03479
มหาสุขาวดีวยูหสูตร{มหาปณิธาน 48 ประการ}時々๛कभी कभी๛45292
มหาสติปัฏฐานสี่เงาฝัน126414
อุฎฐานสูตร - สาวัชชสูตร時々๛कभी कभी๛42609


Powered By SMF Tags
Powered by MySQL Powered by PHP
Bookmark and Share

www.SookJai.com Created By Mckaforce | Sookjai.com Sitemap | CopyRight All Rights Reserved
Mckaforce Group | Sookjai Group
Best viewed with IE 7.0 , Chrome , Opera , Firefox 3.5
Compatible All OS , Resolution 1024 x 768 Or Higher
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.078 วินาที กับ 17 คำสั่ง

Google visited last this page 13 กรกฎาคม 2566 10:06:31