[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้
01 ธันวาคม 2565 21:27:43 *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
  หน้าแรก เวบบอร์ด ช่วยเหลือ ห้องเกม ปฏิทิน   Tags   เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ห้องสนทนา  
บุคคลทั่วไป, คุณถูกห้ามตั้งกระทู้หรือส่งข้อความส่วนตัวในฟอรั่มนี้
Fuck Advertise !!

ผลลัพท์ของ พระสูตร
หัวข้อ เริ่มโดย ตอบ ดู
กุศลตามกาลบุคคลทั่วไป22634
มหาโควินทสูตร chapter 1บุคคลทั่วไป02162
วัฏสงสารบุคคลทั่วไป44659
ประโยชน์ของบทความทางธรรมบุคคลทั่วไป12410
อรรถกถาปฐมโพธิสูตรบุคคลทั่วไป12597
คัมภีร์วิสุทธิมรรค 1บุคคลทั่วไป02217
เกิด - ดับบุคคลทั่วไป01843
ปฐมสมณพราหมณสูตรบุคคลทั่วไป01803
ทุติยสมณพราหมณสูตรบุคคลทั่วไป01914
lotus 妙法蓮華經提婆達多品第十二 บุคคลทั่วไป01948
เอวํบุคคลทั่วไป22225
金刚经 กิมกังเก็งบุคคลทั่วไป12917
ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร เงาฝัน58368
สังฆาฏิสูตรเงาฝัน02098
บทสวดมนต์พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์บุคคลทั่วไป02921
พระสูตรพวงดอกไม้ ข่ายใยรัตนะ อิทัปปัจจยตา ( หนึ่งคือทั้งหมด ทั้งหมดคือหนึ่ง ) หมีงงในพงหญ้า79784
戒定真香讚 บุคคลทั่วไป01920
香焚東海 บุคคลทั่วไป01935
藥師讚 พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตบุคคลทั่วไป12792
พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต - อีกหนึ่งเวอร์ชั่นบุคคลทั่วไป02872
ระงับบุคคลทั่วไป22395
คาถาบูชาพระบรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์บุคคลทั่วไป02870
ความฟุ้งซ่านบุคคลทั่วไป02043
ความหมายของอินทรีย์ 5บุคคลทั่วไป13791
วิเสสลักษณะรสะแปลว่าธรรมที่มีองค์ ๔ บุคคลทั่วไป75641
ว่าด้วยการทำที่เหลือวิสัยบุคคลทั่วไป53136
ภาวนาด้วยหัวใจบุคคลทั่วไป22447
Durga Saptasati บุคคลทั่วไป02043
Navratri Pujaบุคคลทั่วไป02130
Navratri Puja บุคคลทั่วไป02069
จิ๊บ ๆ ลองอ่านดูก่อนน่ะบุคคลทั่วไป53094
ทศกุศลกรรมบถสูตรเงาฝัน1910144
การบำเพ็ญวัชรสัตตวา 金刚萨埵心咒บุคคลทั่วไป117843
บทสวดองค์วัชระสัตตวา(เสียงสวดมนต์)บุคคลทั่วไป17867
วิตตสูตร (1)บุคคลทั่วไป23284
บัณฑิตจอบเหี้ยน時々๛कभी कभी๛12775
สัมมาปฏิปทาโดยแท้เพราะเป็นฝ่ายวิวัฏฏะ時々๛कभी कभी๛01929
วิเคราะห์ "ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร"เงาฝัน169578
the stinginess 時々๛कभी कभी๛12200
อัปปิยสูตร時々๛कभी कभी๛74626
วัชรเฉทิกปรัชญาปรามิตสูตรตอนที่ 6 時々๛कभी कभी๛01974
วิมลเกียรตินิรเทศสูตร (๑๔ ปริเฉท) เสถียร โพธินันทะเงาฝัน4043728
อวิชชาสูตร時々๛कभी कभी๛22717
คำว่าเชื่อ時々๛कभी कभी๛12208
สัทธรรมปุณฑรีกะสูตร บทที่ 3 เอาปัมยปริวรรต ว่าด้วยอุปมาการเปรียบเทียบเงาฝัน57423
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 4 อธิมุกติปริวรรต ว่าด้วยการน้อมใจเชื่อเงาฝัน12847
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 5 โอษธีปริวรรต ว่าด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ เงาฝัน12425
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 6 วยากรณปริวรรต ว่าด้วยการพยากรณ์เงาฝัน13002
查看了解 view - understand時々๛कभी कभी๛53673
พระสูตรสัทธรรมปุณฑรีกะ บทที่ 7 ปูรวโยคปริวรรต ว่าด้วยปุพพโยคกรรมเงาฝัน54580
สรฺว ตถาคตา ธิษฐาน หฤทัย คุหฺ ธาตุ ครณฺฑ มุทราเงาฝัน22724
ว่าด้วย ทางพ้นทุกข์ เงาฝัน95732
นันทสูตร時々๛कभी कभी๛01576
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 11 สตูปสันทรรศนปริวรรต ว่าด้วยการสันทัศนาพระสถูปเงาฝัน26722
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 8 ปัญจภิกษุศตวยากรณปริวรรต การพยากรณ์ภิกษุห้าร้อยเงาฝัน13138
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 9 อานันทาทิวยากรณปริวรรต การพยากรณ์พระอานนท์เงาฝัน13791
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 10 ธรรมภาณกปริวรรต ว่าด้วยผู้สอนธรรมเงาฝัน24717
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 12 อุตสหปริวรรต ว่าด้วยความเพียรพยายามเงาฝัน02179
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 13 สุขวิหารปริวรรต ว่าด้วยธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขเงาฝัน25449
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 14 ว่าด้วยพระโพธิสัตว์ผุดขึ้นจากรอยแยกของแผ่นดินเงาฝัน44913
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 15 ว่าด้วยประมาณอายุกาลของพระตถาคตเงาฝัน02699
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 16 ปุณยบรรยายปริวรรต ว่าด้วยบุญบรรยายเงาฝัน02544
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 17 ว่าด้วยการแสดงบุญจากการอนุโมทนาเงาฝัน02396
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 18 ว่าด้วยอานิสงส์ของผู้กล่าวธรรมเงาฝัน12813
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 19 สทาปรภูตปริวรรต ว่าด้วยสทาปริภูตโพธิสัตว์เงาฝัน02407
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 20 ว่าด้วยอิทธิภิสังขารของพระตถาคตเงาฝัน02215
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 21 ธารณีปริวรรต ว่าด้วยธารณีเงาฝัน02258
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 22 ว่าด้วยปุพพโยคกรรมของพระไภษัชยราชเงาฝัน23994
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 23 คัทคทัสวรปริวรรต ว่าด้วยพระคัทคทัสวรโพธิสัตว์เงาฝัน02743
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 24 สมัตมุขปริวรรต ว่าด้วยการสำแดงร่างของพระอวโลกิเตศวรเงาฝัน24657
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 25 ว่าด้วยปุพพโยคกรรมของพระศุภวยูหราชโพธิสัตว์เงาฝัน03535
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 26 ว่าด้วยความเพียรพยายามของพระสันตภัทรโพธิสัตว์เงาฝัน02207
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 27 อนุปรีนทนาปริวรรต ว่าด้วยความชื่นชมยินดีเงาฝัน03315
มหาสุขาวดีวยูหสูตร{มหาปณิธาน 48 ประการ}時々๛कभी कभी๛45068
มหาสติปัฏฐานสี่เงาฝัน126021
อุฎฐานสูตร - สาวัชชสูตร時々๛कभी कभी๛42435


Powered By SMF Tags
Powered by MySQL Powered by PHP
Bookmark and Share

www.SookJai.com Created By Mckaforce | Sookjai.com Sitemap | CopyRight All Rights Reserved
Mckaforce Group | Sookjai Group
Best viewed with IE 7.0 , Chrome , Opera , Firefox 3.5
Compatible All OS , Resolution 1024 x 768 Or Higher
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.075 วินาที กับ 17 คำสั่ง

Google visited last this page 14 กันยายน 2565 07:06:13