[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้
23 ตุลาคม 2560 11:20:31 *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
  หน้าแรก เวบบอร์ด ช่วยเหลือ ห้องเกม ปฏิทิน   Tags   เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ห้องสนทนา  
บุคคลทั่วไป, คุณถูกห้ามตั้งกระทู้หรือส่งข้อความส่วนตัวในฟอรั่มนี้
Fuck Advertise !!

ผลลัพท์ของ พระสูตร
หัวข้อ เริ่มโดย ตอบ ดู
กุศลตามกาลบุคคลทั่วไป21102
มหาโควินทสูตร chapter 1บุคคลทั่วไป0985
วัฏสงสารบุคคลทั่วไป42836
ประโยชน์ของบทความทางธรรมบุคคลทั่วไป11069
อรรถกถาปฐมโพธิสูตรบุคคลทั่วไป11227
คัมภีร์วิสุทธิมรรค 1บุคคลทั่วไป01148
เกิด - ดับบุคคลทั่วไป0757
ปฐมสมณพราหมณสูตรบุคคลทั่วไป0717
ทุติยสมณพราหมณสูตรบุคคลทั่วไป0788
lotus 妙法蓮華經提婆達多品第十二 บุคคลทั่วไป0775
เอวํบุคคลทั่วไป2828
金刚经 กิมกังเก็งบุคคลทั่วไป11556
ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร เงาฝัน54165
สังฆาฏิสูตรเงาฝัน01124
บทสวดมนต์พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์บุคคลทั่วไป01634
พระสูตรพวงดอกไม้ ข่ายใยรัตนะ อิทัปปัจจยตา ( หนึ่งคือทั้งหมด ทั้งหมดคือหนึ่ง ) Mckaforce76096
戒定真香讚 บุคคลทั่วไป0829
香焚東海 บุคคลทั่วไป0778
藥師讚 พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตบุคคลทั่วไป11487
พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต - อีกหนึ่งเวอร์ชั่นบุคคลทั่วไป01704
ระงับบุคคลทั่วไป2962
คาถาบูชาพระบรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์บุคคลทั่วไป01758
ความฟุ้งซ่านบุคคลทั่วไป0911
ความหมายของอินทรีย์ 5บุคคลทั่วไป12404
วิเสสลักษณะรสะแปลว่าธรรมที่มีองค์ ๔ บุคคลทั่วไป72676
ว่าด้วยการทำที่เหลือวิสัยบุคคลทั่วไป51096
ภาวนาด้วยหัวใจบุคคลทั่วไป21009
Durga Saptasati บุคคลทั่วไป0871
Navratri Pujaบุคคลทั่วไป01007
Navratri Puja บุคคลทั่วไป0878
จิ๊บ ๆ ลองอ่านดูก่อนน่ะบุคคลทั่วไป51263
ทศกุศลกรรมบถสูตรเงาฝัน194690
การบำเพ็ญวัชรสัตตวา 金刚萨埵心咒บุคคลทั่วไป114709
บทสวดองค์วัชระสัตตวา(เสียงสวดมนต์)บุคคลทั่วไป15286
วิตตสูตร (1)บุคคลทั่วไป21817
บัณฑิตจอบเหี้ยน時々๛कभी कभी๛11212
สัมมาปฏิปทาโดยแท้เพราะเป็นฝ่ายวิวัฏฏะ時々๛कभी कभी๛0873
วิเคราะห์ "ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร"เงาฝัน164733
the stinginess 時々๛कभी कभी๛1870
อัปปิยสูตร時々๛कभी कभी๛72064
วัชรเฉทิกปรัชญาปรามิตสูตรตอนที่ 6 時々๛कभी कभी๛0873
วิมลเกียรตินิรเทศสูตร (๑๔ ปริเฉท) เสถียร โพธินันทะเงาฝัน4024424
อวิชชาสูตร時々๛कभी कभी๛21177
คำว่าเชื่อ時々๛कभी कभी๛1925
สัทธรรมปุณฑรีกะสูตร บทที่ 3 เอาปัมยปริวรรต ว่าด้วยอุปมาการเปรียบเทียบเงาฝัน54410
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 4 อธิมุกติปริวรรต ว่าด้วยการน้อมใจเชื่อเงาฝัน11261
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 5 โอษธีปริวรรต ว่าด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ เงาฝัน1982
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 6 วยากรณปริวรรต ว่าด้วยการพยากรณ์เงาฝัน11341
查看了解 view - understand時々๛कभी कभी๛51447
พระสูตรสัทธรรมปุณฑรีกะ บทที่ 7 ปูรวโยคปริวรรต ว่าด้วยปุพพโยคกรรมเงาฝัน52032
สรฺว ตถาคตา ธิษฐาน หฤทัย คุหฺ ธาตุ ครณฺฑ มุทราเงาฝัน21314
ว่าด้วย ทางพ้นทุกข์ เงาฝัน92516
นันทสูตร時々๛कभी कभी๛0778
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 11 สตูปสันทรรศนปริวรรต ว่าด้วยการสันทัศนาพระสถูปเงาฝัน24302
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 8 ปัญจภิกษุศตวยากรณปริวรรต การพยากรณ์ภิกษุห้าร้อยเงาฝัน11623
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 9 อานันทาทิวยากรณปริวรรต การพยากรณ์พระอานนท์เงาฝัน12193
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 10 ธรรมภาณกปริวรรต ว่าด้วยผู้สอนธรรมเงาฝัน22757
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 12 อุตสหปริวรรต ว่าด้วยความเพียรพยายามเงาฝัน0939
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 13 สุขวิหารปริวรรต ว่าด้วยธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขเงาฝัน23360
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 14 ว่าด้วยพระโพธิสัตว์ผุดขึ้นจากรอยแยกของแผ่นดินเงาฝัน42473
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 15 ว่าด้วยประมาณอายุกาลของพระตถาคตเงาฝัน01304
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 16 ปุณยบรรยายปริวรรต ว่าด้วยบุญบรรยายเงาฝัน01211
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 17 ว่าด้วยการแสดงบุญจากการอนุโมทนาเงาฝัน01179
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 18 ว่าด้วยอานิสงส์ของผู้กล่าวธรรมเงาฝัน11254
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 19 สทาปรภูตปริวรรต ว่าด้วยสทาปริภูตโพธิสัตว์เงาฝัน01151
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 20 ว่าด้วยอิทธิภิสังขารของพระตถาคตเงาฝัน0974
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 21 ธารณีปริวรรต ว่าด้วยธารณีเงาฝัน0910
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 22 ว่าด้วยปุพพโยคกรรมของพระไภษัชยราชเงาฝัน22120
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 23 คัทคทัสวรปริวรรต ว่าด้วยพระคัทคทัสวรโพธิสัตว์เงาฝัน01494
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 24 สมัตมุขปริวรรต ว่าด้วยการสำแดงร่างของพระอวโลกิเตศวรเงาฝัน22801
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 25 ว่าด้วยปุพพโยคกรรมของพระศุภวยูหราชโพธิสัตว์เงาฝัน01916
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 26 ว่าด้วยความเพียรพยายามของพระสันตภัทรโพธิสัตว์เงาฝัน0872
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 27 อนุปรีนทนาปริวรรต ว่าด้วยความชื่นชมยินดีเงาฝัน01934
มหาสุขาวดีวยูหสูตร{มหาปณิธาน 48 ประการ}時々๛कभी कभी๛43132
มหาสติปัฏฐานสี่เงาฝัน122467
อุฎฐานสูตร - สาวัชชสูตร時々๛कभी कभी๛4923


Powered By SMF Tags
Powered by MySQL Powered by PHP
Bookmark and Share

www.SookJai.com Created By Mckaforce | Sookjai.com Sitemap | CopyRight All Rights Reserved
Mckaforce Group | Sookjai Group
Best viewed with IE 7.0 , Chrome , Opera , Firefox 3.5
Compatible All OS , Resolution 1024 x 768 Or Higher
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.14 วินาที กับ 18 คำสั่ง

Google visited last this page 26 มิถุนายน 2560 17:42:31