[ สุขใจ ดอท คอม บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่น ] ธรรมะ พุทธประวัติ ฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เบาสมอง ดูดวง สุขภาพ สารพันความรู้
25 มิถุนายน 2567 03:49:17 *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
  หน้าแรก เวบบอร์ด ช่วยเหลือ ห้องเกม ปฏิทิน   Tags   เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ห้องสนทนา  
บุคคลทั่วไป, คุณถูกห้ามตั้งกระทู้หรือส่งข้อความส่วนตัวในฟอรั่มนี้
Fuck Advertise !!

ผลลัพท์ของ พระสูตร
หัวข้อ เริ่มโดย ตอบ ดู
กุศลตามกาลบุคคลทั่วไป23113
มหาโควินทสูตร chapter 1บุคคลทั่วไป02491
วัฏสงสารบุคคลทั่วไป45070
ประโยชน์ของบทความทางธรรมบุคคลทั่วไป12789
อรรถกถาปฐมโพธิสูตรบุคคลทั่วไป13022
คัมภีร์วิสุทธิมรรค 1บุคคลทั่วไป02461
เกิด - ดับบุคคลทั่วไป02066
ปฐมสมณพราหมณสูตรบุคคลทั่วไป02054
ทุติยสมณพราหมณสูตรบุคคลทั่วไป02158
lotus 妙法蓮華經提婆達多品第十二 บุคคลทั่วไป02219
เอวํบุคคลทั่วไป22580
金刚经 กิมกังเก็งบุคคลทั่วไป13271
ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร เงาฝัน59680
สังฆาฏิสูตรเงาฝัน02325
บทสวดมนต์พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์บุคคลทั่วไป03277
พระสูตรพวงดอกไม้ ข่ายใยรัตนะ อิทัปปัจจยตา ( หนึ่งคือทั้งหมด ทั้งหมดคือหนึ่ง ) หมีงงในพงหญ้า710510
戒定真香讚 บุคคลทั่วไป02204
香焚東海 บุคคลทั่วไป02181
藥師讚 พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตบุคคลทั่วไป13113
พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต - อีกหนึ่งเวอร์ชั่นบุคคลทั่วไป03099
ระงับบุคคลทั่วไป22820
คาถาบูชาพระบรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์บุคคลทั่วไป03143
ความฟุ้งซ่านบุคคลทั่วไป02373
ความหมายของอินทรีย์ 5บุคคลทั่วไป14198
วิเสสลักษณะรสะแปลว่าธรรมที่มีองค์ ๔ บุคคลทั่วไป76406
ว่าด้วยการทำที่เหลือวิสัยบุคคลทั่วไป53567
ภาวนาด้วยหัวใจบุคคลทั่วไป22804
Durga Saptasati บุคคลทั่วไป02319
Navratri Pujaบุคคลทั่วไป02386
Navratri Puja บุคคลทั่วไป02341
จิ๊บ ๆ ลองอ่านดูก่อนน่ะบุคคลทั่วไป53577
ทศกุศลกรรมบถสูตรเงาฝัน1911137
การบำเพ็ญวัชรสัตตวา 金刚萨埵心咒บุคคลทั่วไป118536
บทสวดองค์วัชระสัตตวา(เสียงสวดมนต์)บุคคลทั่วไป18434
วิตตสูตร (1)บุคคลทั่วไป23636
บัณฑิตจอบเหี้ยน時々๛कभी कभी๛13183
สัมมาปฏิปทาโดยแท้เพราะเป็นฝ่ายวิวัฏฏะ時々๛कभी कभी๛02181
วิเคราะห์ "ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร"เงาฝัน1610929
the stinginess 時々๛कभी कभी๛12595
อัปปิยสูตร時々๛कभी कभी๛75310
วัชรเฉทิกปรัชญาปรามิตสูตรตอนที่ 6 時々๛कभी कभी๛02277
วิมลเกียรตินิรเทศสูตร (๑๔ ปริเฉท) เสถียร โพธินันทะเงาฝัน4047911
อวิชชาสูตร時々๛कभी कभी๛23106
คำว่าเชื่อ時々๛कभी कभी๛12594
สัทธรรมปุณฑรีกะสูตร บทที่ 3 เอาปัมยปริวรรต ว่าด้วยอุปมาการเปรียบเทียบเงาฝัน58231
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 4 อธิมุกติปริวรรต ว่าด้วยการน้อมใจเชื่อเงาฝัน13237
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 5 โอษธีปริวรรต ว่าด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ เงาฝัน12753
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 6 วยากรณปริวรรต ว่าด้วยการพยากรณ์เงาฝัน13394
查看了解 view - understand時々๛कभी कभी๛54214
พระสูตรสัทธรรมปุณฑรีกะ บทที่ 7 ปูรวโยคปริวรรต ว่าด้วยปุพพโยคกรรมเงาฝัน55151
สรฺว ตถาคตา ธิษฐาน หฤทัย คุหฺ ธาตุ ครณฺฑ มุทราเงาฝัน23080
ว่าด้วย ทางพ้นทุกข์ เงาฝัน96487
นันทสูตร時々๛कभी कभी๛01777
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 11 สตูปสันทรรศนปริวรรต ว่าด้วยการสันทัศนาพระสถูปเงาฝัน27238
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 8 ปัญจภิกษุศตวยากรณปริวรรต การพยากรณ์ภิกษุห้าร้อยเงาฝัน13514
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 9 อานันทาทิวยากรณปริวรรต การพยากรณ์พระอานนท์เงาฝัน14237
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 10 ธรรมภาณกปริวรรต ว่าด้วยผู้สอนธรรมเงาฝัน25181
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 12 อุตสหปริวรรต ว่าด้วยความเพียรพยายามเงาฝัน02454
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 13 สุขวิหารปริวรรต ว่าด้วยธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขเงาฝัน25882
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 14 ว่าด้วยพระโพธิสัตว์ผุดขึ้นจากรอยแยกของแผ่นดินเงาฝัน45458
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 15 ว่าด้วยประมาณอายุกาลของพระตถาคตเงาฝัน02966
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 16 ปุณยบรรยายปริวรรต ว่าด้วยบุญบรรยายเงาฝัน02848
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 17 ว่าด้วยการแสดงบุญจากการอนุโมทนาเงาฝัน02764
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 18 ว่าด้วยอานิสงส์ของผู้กล่าวธรรมเงาฝัน13250
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 19 สทาปรภูตปริวรรต ว่าด้วยสทาปริภูตโพธิสัตว์เงาฝัน02643
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 20 ว่าด้วยอิทธิภิสังขารของพระตถาคตเงาฝัน02487
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 21 ธารณีปริวรรต ว่าด้วยธารณีเงาฝัน02630
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 22 ว่าด้วยปุพพโยคกรรมของพระไภษัชยราชเงาฝัน24372
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 23 คัทคทัสวรปริวรรต ว่าด้วยพระคัทคทัสวรโพธิสัตว์เงาฝัน03046
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 24 สมัตมุขปริวรรต ว่าด้วยการสำแดงร่างของพระอวโลกิเตศวรเงาฝัน25068
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 25 ว่าด้วยปุพพโยคกรรมของพระศุภวยูหราชโพธิสัตว์เงาฝัน03782
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 26 ว่าด้วยความเพียรพยายามของพระสันตภัทรโพธิสัตว์เงาฝัน02467
สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 27 อนุปรีนทนาปริวรรต ว่าด้วยความชื่นชมยินดีเงาฝัน03622
มหาสุขาวดีวยูหสูตร{มหาปณิธาน 48 ประการ}時々๛कभी कभी๛45602
มหาสติปัฏฐานสี่เงาฝัน127128
อุฎฐานสูตร - สาวัชชสูตร時々๛कभी कभी๛42894


Powered By SMF Tags
Powered by MySQL Powered by PHP
Bookmark and Share

www.SookJai.com Created By Mckaforce | Sookjai.com Sitemap | CopyRight All Rights Reserved
Mckaforce Group | Sookjai Group
Best viewed with IE 7.0 , Chrome , Opera , Firefox 3.5
Compatible All OS , Resolution 1024 x 768 Or Higher
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.112 วินาที กับ 17 คำสั่ง

Google visited last this page 02 มิถุนายน 2567 05:22:57